Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag18.05.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Gästkrönika

Antroposofisk faciliterad kommunikation om tidigare liv

Publicerad: 31 juli 2014, 12:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


(Detta är del 5 av en serie texter om FC, en debunkad metod för låtsaskommunikation med personer utan språk. Det blir möjligen mer begripligt om man läser texterna i ordning. Del 1, del 2, del 3, del 4.)

Varför en ganska ny metod som faciliterad kommunikation började användas i den antroposofiska miljön kring Järna är oklart; det är svårt att se någon logisk koppling mellan denna moderna pseudovetenskap och antroposofisk läkepedagogik eller Rudolf Steiners andevetenskap. Men en respekterad antroposofisk familj, som hade barn med autism, började använda FC i familjen för att kommunicera med de funktionshindrade vuxna barnen och de lärde senare ut metoden till andra.

Det var på ett behandlingshem i Järnatrakten som Socialstyrelsen under en inspektion snubblade över metoden år 2010. Tjänstemännen reagerade bland annat på att den utvecklingsstörde skrivarens budskap befann sig på en nivå långt över den som funktionshindret skulle motsvara. Och det rimmade inte med att när Socialstyrelsen inför inspektionen hört sig för om det fanns någon brukare som kunde tala med inspektörerna hade huvudmannen meddelat att ingen av de boende hade en sådan intellektuell utveckling att samtal var möjligt. Socialstyrelsen skrev i sin rapport att man avrådde från metoden FC, men man förbjöd den inte uttryckligen.

Socialstyrelsen är dock tveksam till verksamhetens användande av kommunikationsmetoden Facilitated Communication. Socialstyrelsen har inte haft kännedom om att metoden tillämpas i verksamheter i Sverige och har efter en mindre informationssökning funnit att det både i vetenskapliga tidskrifter samt internationella organisationer (bl.a. American Psychological Association) varnas för metoden. Socialstyrelsen avser nu att utreda metodens lämplighet och avråder tills vidare, verksamheten att använda metoden.”

Enligt personal som anonymt tipsat Socialstyrelsen användes också FC för att brukare med grav utvecklingsstörning själva skulle säga ja eller nej till att vaccineras mot H1N1-influensan trots att de inte rimligen kunde förstå begreppet vaccin. FC-förespråkarna i Järna ville i detta läge övertyga Socialstyrelsen om att FC var en metod som kunde få fortsätta och det ordnades ett möte i februari 2011.

Socialstyrelsens enhetschef Jenny Rehnman tog till mötet med sig en representant från Autism- och aspergerförbundet och som vetenskapligt råd barnneurologen Elisabeth Fernell. Från Järna kom två läkare, Walter Osika och Jackie Swartz, en ung man som skulle kommunicera via FC och hans ”stödjare” som var FC-ansvarig på det antroposofiska boendet Vårdinge by. (Som bisyssla har den då FC-ansvarige ett företag med någon slags healingliknande verksamhet med ”geomanti” och ”jordläkning”.) Från Göteborgs FC-förening kom docent Ingrid Liljeroth, vars forskning om FC kommer tas upp i en senare bloggtext.

Under mötet skrev den unge mannen med hjälp av sin ”stödjare” olika meddelanden på tangentbordet. ”Jag har valts som representant för fc-skrivare. Jag har inte möjlighet att tala. Jag har autism. ... Jag vill säga att mitt liv har förändrats mycket eftersom jag nu bemöter människors frågor och intresse. Ni kan inte ana hur det känns. Jag vill säga att vi har intelligent tänkande men vi har inte en intelligent kropp.”

Jag har fått lära mig bokstäver men jag har lärt mig själv att få ihop dem. Jag har läst i tidningar och böcker för alla vet hur man gör det. För mig var det inte svårt. Jag vill säga att det är väldigt viktigt för mig att få skriva för det gör att jag får kommunicera. Jag vill säga att det är helt avgörande för mig att få stöd men jag vill öva väldigt ihärdigt på att skriva helt själv.”

Jenny Rehman undrade om det var nödvändigt att stödjaren hörde frågorna som skrivaren besvarade. Hon föreslog att stödjaren skulle gå ut så att bara skrivaren hörde frågan, men det gick inte för sig. Läkaren Walter Osika var emot detta för med ett sådant test skulle man kränka den skrivande unge mannen, genom att ifrågasätta hans intelligens, och även stödjaren när det insinueras att hon fabricerat det som skrivits.

Jackie Swartz fyllde i att ”många personer med autism är så känsliga för sammanhanget, så de uppfattar ifrågasättandet mycket starkt och låser sig. Ibland får man t.o.m. intrycket att de känner av vad olika personer tänker.” Man avstod alltså från detta enkla experiment som om det fallit väl ut omedelbart kunde ha påverkat de skeptiska representanterna för Socialstyrelsen, vården och autismföreningen.

Mötet blev ändå en slags uppstart till ett långdraget utredningsarbete där Socialstyrelsen systematiskt gått igenom den vetenskapliga grunden för faciliterad kommunikation. Det mynnade ut i en rapport som kom i början av detta år, vi skall återkomma till den i en senare bloggtext.

I den antroposofiska miljön tas fortsatt FC på stort allvar. Hilke Osika (mor till läkaren Walter) har via FC hjälpt sina funktionshindrade söner att skriva flera böcker. Hon talade om detta i radions program Röör i P4 tidigare i år. Hilke berättade för Gunilla Röör att hon lärde sig metoden 2005 av Bea Kaufmann från Zürich. ”Det visade sig inom max två timmar att de [sönerna] kunde skriva, de kunde orden redan, de kunde stava.”

Den senaste boken Inside an Autistic World - Spiritual Experiences of People with Autism handlar bland annat om de tidigare liv som två av sönerna med moderns hjälp kunnat skriva om. ”...developments in technology have enabled autistic people to transmit their thoughts directly. In this true account, three autistic people, two of them brothers, speak via the method of 'facilitated communication', with the aid of a computer keypad. What is conveyed are not just everyday thoughts and experiences, but surprising and sometimes shattering spiritual and metaphysical perceptions.”

Möjligen är detta förklaringen till att FC anammats i den antroposofiska miljön, att man anser att personer med autism har en särskild gåva att minnas tidigare liv och kunna kommunicera med olika andliga väsen. ”Min gode ängel förklarade just för mig att alla med autism kan minnas tidigare liv. Det är vi inte ensamma om. Det gäller alla som inte kan tala alls. Min karma var att kunna komma i kontakt med Hitlertidens brutala ledning och dom plågade mig till döds för att jag skulle förråda mina judiska vänner som jag hade gömt. Då ville jag inte födas mera för att inte kunna tvingas till något sånt igen. Men Kristus övertalade mig i himlen att födas igen för sådana som jag behövs.” (Falkbladet 2012:1, tidskrift för Föreningen för antroposofisk läkekonst.)

Ordföranden i antroposofiska Hagastiftelsen, Hans Westerdahl, som sedan 1982 driver boenden för personer med autism/utvecklingsstörning, menar också att personer med autism har en speciell andlighet.  ”Den handikappade är lika 'hel' som vi men skiljer sig från oss genom att till stor del leva kvar i den översinnliga världen ... Detta bekräftas ofta genom de samtal man numera kan föra via fc (facilitated communication). Tack vare fc får vi, exempelvis från personer med autism, bekräftelse på att det meditativa arbetet är mycket betydelsefullt och avgörande.”

I en av de senare upplagorna (2002) av Rudolf Steiners nedtecknade föreläsningar från 1924 om hur läkare och präster bör samarbeta, Broken Vessels: The Spiritual Structure of Human Frailty, skriver den amerikanske psykologen Michael Lipson i förordet: ”[Steiner] anticipates elements in the work of RD Laing ... and also the new practice of 'facilitated communication' whereby some autistic patients have been aided in expressing a full and conscious inner life to which their bizarre outward behavior gives no clue.” Det tycks som om FC appellerat till andra antroposofer redan innan metoden kom till Järna.

Vad det verkar så lärs FC ut till personal som arbetar på de antroposofiska behandlingshemmen, och så här positivt beskrivs metoden av läkaren Jackie Swartz: ”Det som ingen trott vara möjligt visade sig möjligt. ... Vem har kunnat tro att människor som står och vaggar fram och tillbaka hela dagarna, och till och från får oförklarliga utbrott kan förstå en enda klar tanke och än mindre förmedla egna tankar. ... Genom Facilitated Communication (FC) har det blivit möjligt att hjälpa människor med funktionshinder att uttrycka sig i skrift och därigenom förlösa ett inre liv som successivt visat sig fylld av kloka tankar, idéer och stark empati för medmänniskorna.”

Till Göteborg kom FC förmodligen från Järna, kanske med den ansvarige FC-handledaren på Göteborgs gymnasiesärskola som också är utbildad i den antroposofiska behandlingsmetoden läkeeurytmi. Nästa bloggtext handlar om hur FC används i Göteborgs kommunala verksamheter.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev