Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Antroposofisk MVC och BVC ger felaktiga råd

Publicerad: 30 juni 2010, 11:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Vidarklinikens MVC/BVC fortsätter som Kirstens Familjehälsa, och Vidarkliniken skriver på hemsidan att verksamheten drivs vidare i samma anda som tidigare samtidigt som man följer ”allmänna riktlinjer för Stockholms Läns Landsting med frivillig kompletterande antroposofisk och alternativ rådgivning”.

Jag tycker dock att det verkar som om en del av den alternativa rådgivningen befinner sig mycket långt ifrån vad som är den offentliga vårdens riktlinjer. I en tidigare blogg har jag skrivit om den totalt felaktiga information som antroposoferna ger om D-vitamin till spädbarn, och liksom många andra antroposofer är Kirsten Nisted kritisk till att vaccinera spädbarn. Vi en alternativmedicinsk blogg har jag förstått att man på Kirstens Familjehälsa också är tveksamma till K-vitamin till nyfödda. K som i koagulation.

Morbus hæmorragicum neonatorum. Jag har bara sett denna hemska sjukdom en enda gång, hos ett spädbarn som drabbades av hjärnblödning på grund av blödningsbenägenhet orsakad av K-vitaminbrist. Detta skedde under en period när det sjukhus där jag jobbade hade gått över från injektion av K-vitamin till att ge det till den nyfödda som droppar i munnen. Det visade sig att det inte var lika säkert att ge K-vitamin som droppar, i varje fall inte till de barn som ammas fullt, för bröstmjölk innehåller mycket lite K-vitamin.

Det är inte kul att sticka små barn med nålar, vare sig för att ge dem K-vitamin eller för att ta PKU-prov. Ett annat skäl till att man såg droppar som ett alternativ var att det under en kort period kom upp funderingar om vitamininjektionen sällsynt kunde utgöra en riskfaktor för senare utveckling av leukemi eller annan cancer. Senare studier i England och Sverige avvisade detta, och amerikanska barnläkarföreningen rekommenderar att alla nyfödda får en intramuskulär injektion av K-vitamin. I Sverige ser man som ett alternativ att ge upprepade doser av dropparna, om föräldrar inte kan tänka sig injektion.

Risken för ett enskilt barn att drabbas av denna blödningsbenägenhet är liten, och det är naturligtvis upp till föräldrarna att avgöra om deras barn skall få detta skydd genom sprutan. Men många föräldrar vet nog inte vad K-vitaminberoende koagulationsfaktorer är för något (det minns knappt jag), utan de flesta litar nog på att rutinbehandlingen är för barnets bästa.

De föräldrar som gör sina MVC-besök i Järna riskerar dock att bli gravt felinformerade av en barnmorska som inte verkar förstå vilken sjukdom vitaminsprutan skall förebygga, och som tror att man kan räkna ut vilka som är riskbarn: ”barn som har en risk för inre blödning är barn som är födda för tidigt … barn som har haft en påfrestande förlossning … barn med medfödd leversjukdom, där enzym som ingår i bildandet [sic] av K-vitamin fattas".

Nej, det stämmer inte, det går inte att plocka ut de barn som kan riskera spontan blödning om de inte får K-vitamin, det syns inte utanpå. Och vitaminer måste tillföras kroppen eftersom våra celler inte kan syntetisera vitaminer (förutom D-vitamin som kan bildas i huden, men det räcker inte helt).

Den mänskliga kroppen bär inom sig två polära funktioner. Den ena som formar, förhårdnar, och den andra som är upplösande. Dessa två processer finns även i blodet. Där är det viktigt med balansen mellan koagulerande faktorer (förhårdning) och fibrinolysen (upplösandet). Blir koagulationsprocessen för stark blir det trombos, hjärtinfarkt eller cancer; blir den upplösande kraften övervägande blir det en blödning”. Nej, blodets levring leder inte till cancer, det är ett absurt påstående.

Under de 3-4 första dygnen har barnets blod en låg halt av K-vitamin men den ökar under denna tid till normalvärdet, det vill säga den upplösande kvaliteten är övervägande. Samtidigt sker en nedbrytning av röda blodkroppar. I fosterlivet har barnet dubbelt så många röda blodkroppar, då det är nödvändigt för syresättningen och man säger att barnet har tjockt blod. På tredje dagen efter förlossningen har blodet en normal koncentration av röda blodkroppar. Detta är en upplösande process och försvåras kanske av K-vitamin som har en förhårdnande kvalitet.” Här gör barnmorskan en total sammanblandning av de röda blodkropparna (vars koncentration minskar under flera månader efter barnets födelse) och koagulationsproteinerna i plasman, där en del av dessa proteiner inte kan bildas korrekt i levern om det inte finns K-vitamin. Dessa saker har inte direkt med varandra att göra.

Båda dessa processer sker i levern och behöver galla. En överbelastad lever utsöndrar bilirubin, ett gulämne i gallan som färgar huden gul om koncentrationen blir för stor. Detta är så kallat nyföddhetsgulsot." Missförstånden fortsätter; när hemoglobinet från de röda blodkropparna bryts ned bildas det gula bilirubinet som en frisk lever utsöndrar som gulgrön galla. Nyföddhetsgulsot uppträder när levern inte hinner med utsöndringen av bilirubin i den takt ämnet bildas.

Det är uppenbart att Kirsten Nisted inte kan tillräckligt mycket om fysiologi och patologi, och jag är rädd att hon skrämmer föräldrar när hon tror att tillfört K-vitamin kan ge cancer eller öka risken för utvecklande av allergier. Vad gäller information om vaccinationer, D-vitamin och K-vitamin verkar det tveksamt om denna antroposofiska MVC/BVC håller godtagbar standard. Jag önskar att barnhälsovårdsöverläkaren tittar närmare på detta.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev