Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Är dansmusik skadligt för fostrets hörsel?

Publicerad: 10 december 2015, 06:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


I dag (9/12) har först Sveriges Radio, och därefter SVT och Dagens Medicin, rapporterat om svensk forskning som skulle kunna tala för att barn vars mammor under graviditeten jobbat i bullriga miljöer har ökad risk för hörselnedsättning. Men läser man artikeln är inte fynden så övertygande som i journalisternas rapportering.

Det handlar om en ren registerstudie. Därför vet forskarna vilket yrke mamman uppgett vid inskrivning i mödravåren och om barnet senare fått någon diagnos som innebär hörselnedsättning. För att undvika en healthy worker effect uteslöts mammor utan lönearbete. Bara de med ett angivet yrke som kunde kodas togs med, och varje yrke klassades efter förväntad bullernivå: liten, mellan eller högre.

Forskarna vet alltså inte om en enskild mor verkligen har jobbat i bullrig miljö, än mindre om hon på övrig tid utsatts för buller via skytte, körsång, rockmusik eller rave-parties. Jag vet inte om moderns ålder, rökning, utbildning, familjeförhållanden, nationalitet eller barnets ålder och plats i syskonskaran påverkar risken för hörselnedsättning, men detta är i alla fall de faktorer som artikeln korrigerar för.

När de räknar på riskökningen är det ingen signifikant ökad risk (på 5 % nivå) för hörselnedsättning hos avkomman när man jämför de bullrigare yrkena med de tystaste. För att få till något spännande fynd behöver forskarna subgruppera ytterligare. Om man räknar bort mammor som är tjänstlediga och de som jobbar deltid, om man bara tar med de mammor som jobbat heltid och inte varit sjukskrivna mer än två veckor under graviditeten, då blir riskökningen nätt och jämnt signifikant på 5 % nivå. Harzard ratio hamnar på 1.82 men 95% konfidensintervallet hamnar rätt nära ett (1.08-3.08).

Det rör sig dock om precis 14 barn med hörselnedsättning i denna mest exponerade grupp, födda mellan 1986 och 2008. Inte ens ett barn per år. Och någon dos-respons-effekt ses ej, gruppen med medelbullriga arbeten har ingen ökad risk att få barn med hörselnedsättning. Dessutom vet vi inte om något av dessa 14 barn har samtidiga andra diagnoser (prematuritet, missbildningar, genetiska orsaker) som bättre förklarar deras hörselnedsättning. Därför är jag skeptisk till att journalisterna så snabbt köper det tvärsäkra pressmeddelandet från KI utan att ställa några kritiska frågor.

Man skulle också kunna säga att foster är rätt väl skyddade mot ljud utifrån, speciellt från de högfrekventa ljuden. (Vilket är tur när vissa föräldrar tror att det är nyttigt att spela musik för fostret.) Buller under graviditeten är i varje fall ingen vanlig orsak till allvarlig hörselnedsättning, om det nu alls är en riskfaktor. Jag oroar mig i så fall mycket mer för de prematura barnens hörsel där de ligger i sin susande kuvös. Men jag är rätt säker på att man idag tänker mer på att skydda barnen på neonatalavdelningen från olika intryck, än vad man gjorde när jag började på neo 1985.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev