Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Gästkrönika

Är KD de mest positiva till alternativmedicin?

Publicerad: 1 september 2014, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Vidarinstitutet (numera omdöpt till Integrative Care Science Center) har inför valet sänt ut fyra frågor om komplementär och alternativ medicin, KAM, till de politiska partierna. Av riksdagspartierna har alla svarat utom Sverigedemokraterna. Svaren blev nog inte riktigt vad Vidarinstitutet hoppats på, men de försöker ge det hela en positiv spinn: ”KD, MP, C mest positiva till KAM”.

C öppna till KAM: Centerpartiet anser att alla fungerande behandlingsmetoder ska finnas tillgängliga i Sverige, som för övrigt har världens bästa sjukvård. Det ska stå allmänheten fritt att söka KAM-metoder och för forskare att forska på KAM. Men skattemedel ska endast finansiera metoder som präglas av vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessa metoder ska finnas väl tillgängliga.”

Man skulle dock lika gärna kunna tolka svaren som att riksdagspartierna aldrig (så länge jag kan minnas) har varit så skeptiska till alternativmedicin som nu. Låt oss se mer i detalj vad Centerpartiet givit för svar som Vidarinstitutet tolkat som KAM-positiva.

Första frågan löd: ”Undersökningar visar att en stor del av svenska folket har använt komplementära och alternativa metoder (KAM) och den s k Stockholmssundersökningen (Stockholmare och den komplementära medicinen, 2001) att en stor andel vill ha mer tillgång till KAM. Vad vill ditt/ert parti göra för att tillgodose allmänhetens önskemål?

(Frågorna i Stockholmsundersökningen hade lagts upp för att få KAM att framstå som populärt. Massage räknades som alternativbehandling, avslappningsövningar som alternativ egenvård, vitamintillskott som alternativmedicin.)

Centerpartiet svarade tolerant att ”All verksamhet som kan hjälpa en individ på ett eller annat sätt ska få finnas i Sverige.” Centern vill inte hindra medborgarna från att köpa ofarlig KAM för egna pengar, men skattepengar ska ”endast finansiera vetenskapligt beprövad erfarenhet”.

Fråga två: ”I flera västländer finns statliga centra för forskning, utveckling och kunskapsspridning kring KAM med långsiktig finansiering, t ex NAFKAM i Norge och NCCAM i USA. Stockholmsundersökningen visar att också allmänheten efterfrågar mer forskning kring KAM. Vore det önskvärt att satsa statliga medel på KAM-forskning och/eller inrätta ett statligt centrum enligt modell från andra länder? Varför/varför inte? Om ja, vems ansvar är det i så fall?

Centern konstaterade kort att svensk forskning bör vara fri. Politiken inte ska avgöra vem som får anslag och C ser inte något hinder för den som vill forska på KAM att söka anslag i dag. Och jag kan lägga till att Karolinska redan har två forskningsgrupper för KAM; dels Osher centrum för integrativ medicin med Martin Ingvar, dels Forskargrupp Integrativ Vård som leds av docent Torkel Falkenberg (samtidigt som han är verksamhetschef för Vidarinstitutet och biträdande föreståndare för Center for Social Sustainability på KI).

Den tredje frågan löd: ”Begreppet integrativ vård innebär en säker och effektiv integration av vanlig konventionell hälso- och sjukvård med KAM-metoder som har en begynnande evidens. I Sverige finns bara enstaka exempel på sådan vård i praktiken. Vill ditt/ert parti se en utveckling av mer tillgång till integrativ vård, mindre eller en oförändrad situation? Var vänlig motivera ditt/ert svar.” På denna lite märkligt formulerade fråga (vad är ”begynnande evidens”?), gav Centerpartiet ett lakoniskt men för mig glädjande svar: ”Vi ska se till att det finns en god tillgång till den vetenskapligt beprövade vården.”

Till sist ville Vidarinstitutet veta om Centern tänkte arbeta enligt den nya ”globala strategin” från WHO där alla länder uppmanas ”stödja integrering av säker och effektiv traditionell medicin, inklusive KAM.” Centerpartiets svar var lite väl självsäkert när de hävdar att vårt land redan har världens bästa sjukvård. Men jag är tacksam att den andra meningen i partiets svar löd ”Vi bygger den på vetenskapligt beprövad erfarenhet”.

(Strategidokumentet WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 har, kanske inte så förvånande, författats av bland annat Torkel Falkenberg från Vidarinstitutet. Att WHO:s kinesiske generaldirektör står bakom exportprodukten traditionella kinesiska läkemedel handlar om politik, inte medicin.)

Jag tycker att Centerpartiets svar var riktigt bra, och kan faktiskt inte spåra något av partiets tidigare mer postiva inställning till alternativmedicin. Även MP har senaste åren svängt till en mer rationell syn på medicin och de enda svar i denna enkät som är klart KAM-positiva kommer förvånande nog från det parti som i åtta år basat över socialdepartementet.

Kristdemokraterna svarade Vidarinstitutet att fler ”alternativa behandlingsmetoder borde kunna bli ett komplement till vår skolmedicin” och att KD ”tar inte avstånd från KAM, tvärt om! I Sverige är sjukvårdens uppgift att bota, lindra och trösta med nyttjande av godkända och verksamma medel. Här kommer KAM att spela en allt större roll.”

Jag undrar om detta svar verkligen är förankrat hos partiledningen. Det rimmar illa med Göran Hägglunds kritiska uttalanden om alternativmedicin efter Expressens avslöjande reportage i våras.

(PS: Jag och Torkel Falkenberg har olika syn på värdet av KAM i vården, och vi har tidigare i år debatterat Vidarinstitutets forskning i Länstidningen Södertälje.)

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev