Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Avhandling från Sahlgrenska akademin blir reklam för osteopati

Publicerad: 25 november 2012, 23:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Kristofer Bjerså är ordförande i Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk Vård och doktorand vid Sahlgrenska Akademin. Bjerså är intresserad av alternativmedicin och har varit forskarstudent under handledning av en sjukgymnast som forskat inom KAM, hon ligger bland annat bakom en studie av kraniosakralterapi som jag tidigare berättat om. Kristofer Bjerså kommer inom kort försvara sin avhandling om Komplementära och alternativa terapier inom kirurgisk vård.

Doktorsavhandlingen består av fyra delarbeten; fenomenofgrafisk analys av 16 intervjuer med kirurgpersonal (varav fyra läkare) om deras syn på KAM, en enkät om KAM besvarad av 737 anställda vid 53 olika kirurgiska kliniker, en randomiserad studie med 20 patienter som behandlats med TENS med högre eller lägre effekt efter bukkirurgi och en ännu mindre studie utan kontrollgrupp där åtta patienter fått prova osteopatisk manipulation mot smärta efter resektion av esofagus via toraktotomi.

Eftersom jag inte kan förklara vad fenomenografi är och dessutom tycker att man inte kan dra några större slutsatser av några få intervjuer lämnar jag den första studien därhän, men vill kommentera den enkät som sänts ut till drygt 1700 legitimerade utövare vid landets kirurgkliniker. Enkäten hade en svarsfrekvens på 42 % och bland läkarna svarade inte ens en tredjedel. Det var tydligen inte alla som gillade enkäten. "It is however notable during the data collection in paper II that several e-mails were sent back to the researchers by receivers of the questionnaire, questioning the benefit of performing a study on CAM or even doing CAM research at all. It is therefore possible that the emotional impact of this subject might have been underestimated."

Det mest intressanta med enkäten tycker jag är att jämföra de olika personalkategoriernas syn på KAM (sidan 64 i kappan). Ingen läkare (av 148) skulle rekommendera patienter healing, men en läkare skulle faktiskt rekommendera homeopati. Av sköterskorna var det över 4 % som kunde tänka sig att rekommendera dessa två alternativa behandlingar. Men det är sjukgymnasterna som verkligen gillar KAM. Hela 7 % tror på homeopati och en majoritet av de svarande sjukgymnasterna är villiga att rekommendera Tai Chi/Qi Gong och kiropraktik/naprapati/osteopati. Otroligt nog är 7 av 58 sjukgymnaster vid landets kirurgkliniker positiva till zonterapi, något färre sjusköterskor är det och "bara" 3 av 148 läkare.

Av någon anledning rapporterar inte Bjerså resultatet av hela enkäten. De frågor som vi inte får veta svaren på är vilka terapier det var som respondenterna ville lära sig använda och vilka KAM-terapier de själva behandlats med. Och vi får inte veta hur många som instämde eller tog avstånd ifrån påståenden som "Fysisk och mental hälsa upprätthålls av en bakomliggande energi eller vitalkraft" eller "Effekten av komplementära terapier är oftast orsakade av placeboeffekten". Kanske kommer det att publiceras i ett kommande arbete?

De som gillar KAM ger förstås enkätstudien i Complementary and Alternative Medicine en positiv spin. Det antroposofiska Integrative Care Science Center kommenterar artikeln med att "Swedish surgeons want to learn more about CAM ... the first study of the attitudes of Swedish registered health care providers towards CAM demonstrates a definite thirst for knowledge."  Det är också från Integrative Care Science Center som avhandlingens opponent Docent Torkel Falkenberg kommer, och han är säkert positiv till en avhandling som för fram Falkenbergs "cirkulära modell" som lämplig metod vid forskning om KAM.

Den studie där 20 patienter fått TENS efter pancreasresektion tydde inte på att TENS var särskilt effektivt mot smärta, i varje fall inte när man jämförde TENS med högre effekt med TENS som knappt kändes. Valet av jämförelsebehandling är dock inte ren "sham" och med så få patienter kanske man kan missa en positiv effekt som trots allt finns. Men de sköterskor som skötte dessa nyopererade patienter tyckte det var bökigt med ytterligare sladdar som skulle kopplas på en postoperativ patient som redan var full av slangar och elektroder.

I kappan till avhandlingen tas översiktligt upp en mångfald av alternativa behandlingar som provats mot olika kirurgiska sjukdomar, men det är bara osteopati som beskrivs mer i detalj, ända från metodens skapande av Andrew Taylor Still under sent 1800-tal. Okritiskt beskrivs osteopatins grundsatser. "The philosophical core of osteopathic medicine is the assumption that a human is not a sum of its parts, but rather an entirety of all its functions including an existential sphere. This unit of the whole is perceived as having a self-regulating and healing capability. The relationship between structure and function is also essential in osteopathic medicine, which implies that a disease or trauma to the body structure, e.g. bones or ligaments, could lead to dysfunctions in the function/physiology of the body, e.g. internal organs, and vice versa."

Antalet osteopatiskt utbildade läkare, Doctors of Osteopathic Medicine, är i USA över 70 000, men de verkar inte vara så pigga på att använda sina manipulationstekniker inom ortopedisk och annan kirurgi. Det finns inte mycket forskning gjord på om just manipulation enligt ostopatisk filosofi och teknik hjälper vid kirurgiska sjukdomar, och Bjerså har valt att undersöka om smärtor efter torakotomi kunde avhjälpas med osteopatisk manipulation.

De åtta patienterna fick 10 osteopatiska behandlingar vardera av en icke legitimerad vårdgivare, och resultaten av studien beskrivs i abstract som "A significantly increased range of motion in the thorax was observed in thoracic excursion and in lateral flexion. A positive change in pain was also noted. The results in expiratory vital capacity were contradictory. The participants were generally positive toward the treatment given." Det låter lite märkligt att inte lungornas vitalkapacitet ökade om man nu lyckades få en bättre rörlighet i thorax?

Den diplomerade osteopat som var behandlare och medförfattare betalades till hälften av Skandinaviska Osteopathögskolan där hon också undervisar. Kraniosakralterapeuterna använder sitt forskningssamarbete med Sahlgrenska Akademin i sin reklam, och på samma sätt kan man anta att svenskutbildade osteopater kommer använda denna studie i International Journal of Osteopathic Medicine. Det är illavarslande att Sveriges kirurgsjuksköterskor har en ordförande som verkar vara på väg bort från skolmedicinen, och ganska förvånande hur pass lite forskningsdata som behöver samlas in för att göra en medicinsk doktorsavhandling.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev