Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Gästkrönika

Barn med autism faller mellan stolarna

Publicerad: 11 December 2014, 10:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


För många familjer där ett barn får diagnosen autismspektrumtillstånd är det en sorg och en kris, och det känns inte alls bra att jag inte längre kan ge föräldrarna information om vem som nu tar vid, vem som är nästa länk i vårdkedjan för att ge råd, stöd, habilitering och uppföljning under resten av barnets uppväxt.

Som jag bloggat om tidigare kom det i somras nya regionala medicinska riktlinjer som slog fast att BUP skall göra alla regionens neuropsykiatriska utredningar, och att habiliteringen inte längre skall ansvara för grundskolebarn med autism. BUP skall förutom alla utredningar vara den instans som ger vidare vård vid ADHD och autismspektrumtillstånd för alla barn som kan börja i vanlig skola. Habiliteringen behåller enbart förskolebarn och de som i tillägg har utvecklingsstörning.

Det blev precis det kaos man kunde frukta. Habiliteringen, eller hab, slänger visserligen inte (än?) ut de familjer som hann komma in innan de nya riktlinjerna började gälla för snart ett halvår sedan, men nya familjer som remitteras till hab får i dag bara en kort introduktionskurs om funktionshindret. BUP har överösts av remisser men har ännu inte byggt upp någon habiliterande verksamhet, och väntetiden för nya utredningar lär vara uppåt ett år (vårdgarantin säger max en månad).

På sin externa hemsida skriver hab att man "ger habilitering till personer med utvecklingsstörning, rörelsehinder eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel autism och Aspergers syndrom". Men det gäller alltså inte längre, barn med autism (utan utvecklingsstörning) följs bara upp på hab under förskoleåren, och oftast ställs diagnosen på dessa barn först efter skolstart.

När nu hab följer order och gör sig av med bortåt hälften av sina patienter så kunde man tro att deras budget skärs ned i motsvarande mån, men ryktet säger att så inte alls blir fallet. Habiliteringen är en helt fristående mindre förvaltning med en chef som befinner sig på samma nivå i regionens hierarki som cheferna för betydligt större organisationer, som Sahlgrenska eller primärvården. Mina informanter säger att förvaltningschefen lär ha fått löfte att hab inte skall behöva lämna över resurser till BUP även om patienterna lämnas över.

Det är förstås inte bara jag som är förtvivlad över hur patienter och föräldrar kommer i kläm. Det har nog klagats på många håll och jag har hört att regionledningen nu post festum gör någon slags konsekvensanalys av de nya riktlinjerna. Man kan tycka att det kunde ha gjorts innan dekreten skrevs på.

En fråga som jag fått av föräldrar, och som jag inte vet svaret på, är om man kan skaffa sig privat habiliteringshjälp och skicka räkningen till regionen. Om inte sjukhuset kan fixa starroperation eller en ny knäled inom vårdgarantin skall de hjälpa till att hänvisa till en annan vårdgivare som kan. Det ska bli intressant att se vad som sker om föräldrar begär att få autismutredning eller habilitering hos en privat vårdgivare när BUP inte kan uppfylla vårdgarantin.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev