Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Bioresonans som legitimerad låtsasbehandling

Publicerad: 3 augusti 2016, 12:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Förra bloggtexten handlade om en psykiater som använde alternativmedicinska terapier och ställde diagnos med en apparat för ”bioresonans”. Läkaren riskerar nu att föreläggas prövotid för att få behålla sin legitimation, i varje fall är det vad Ivo rekommenderat HSAN att besluta. Det är rimligt att kontrollmyndigheterna sätter ned foten när legitimerade vårdgivare använder pseudovetenskapliga metoder, men det är i så fall fler än denne psykiater som bör granskas.

Det krävdes inte mycket googling för att finna ytterligare ett antal legitimerade vårdgivare som sysslar med frekvensmedicin/bioresonans/energimedicin (kärt barn har många namn). Men låt oss först se om det ens går att förstå vad som menas med begreppen. Vi kan söka svar en akademisk uppsats från Karolinska Institutet, Energimedicin och det biofysiska paradigmet, en litteraturstudie som Sven Tostar gjorde 2004 under sin sista termin på läkarprogrammet under handledning av docent Torkel Falkenberg.

Tostar och Falkenberg förhöll sig förvånande okritiskt till ämnet, och skriften innehöll många referenser till fysikaliska begrepp där till exempel ”energi” och ”fält” kunde betyda lite av varje. Som konklusion av sina bokliga studier ville Tostar öppna för möjligheten att ”den verkliga människan primärt är ett elektromagnetiskt fält som sekundärt ger upphov till en biokemisk, materiell kropp” och att ”felfrekvenser kan återställas för att förebygga sjukdom och behandla sjukdomarnas orsak”.

Uppsatsen är positiv till healing eftersom ”människan har en inbyggd förmåga att stimulera läkning hos andra genom att själv avge elektromagnetisk energi”, men också till att använda apparater då vi nu ”har teknologi att stimulera läkning hos andra, genom utrustning som avger elektromagnetisk energi med frekvenser i ELF-området”. Termen ELF avser här ”extremt låga frekevenser”, under 100 Hz. Även om uppsatsen har några år på nacken hänvisas det gärna till den både från reiki-healers och försäljare av pseudovetenskapliga energimaskiner.

I Sverige har inte ”energimedicin” kommit in i skolmedicinen, men på andra sidan Atlanten har en del sjuksköterskor blivit så övertygade att det i katalogen över omvårdnadsdiagnoser från NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) ingick diagnosen "Störning av energifält" med diagnosnummer 00050. ”Disruption of the flow of energy surrounding a person's being that results in disharmony of the body, mind, and/or spirit” definieras som en skada i auran beroende på "deficit, hole, spike, bulge, obstruction, congestion, diminished flow in energy field". Diagnosen fanns med även i förlaget Studentlitteraturs svenska översättning, men i sin senaste version av omvårdnadskoderna har NANDA tagit bort diagnosen.

Det verkar vara få svenska läkare som öppet förespråkar ”energimedicin” men Bicom, ett av de bolag som i Sverige säljer dessa maskiner, har en läkare som med ”20 års erfarenhet av alternativmedicin och Bicom bioresonans arbetar internationellt med utbildningar och i Sverige med utbildning av Bicomterapeuter från hela Norden”. Läkaren har också en mottagning för ”holistisk terapi” i Halmstad.

Just Bicom bioresonans marknadsförs i första hand för diagnostik och behandling av allergier. Konsumentverket agerande för några år sedan och förbjöd en alternativterapeut att påstå att Bicom kunde behandla allergi. Terapeuten överklagade vitet men Marknadsdomstolen fastställde en marknadsstörningsavgift på 400 000 kronor i december 2015.

Det hindrar inte att en legitimerad sjuksköterska i Sollentuna fortfarande påstår att du kan ”bli av men din allergi med hjälp av bioresonans”. Vid första besöket testar maskinen 500 olika allergener så man direkt får besked om vilka ämnen det finns överkänslighet mot. Sedan tar det vanligen bortåt tio behandlingar innan man är besvärsfri. Total kostnad drygt 8000 kronor.

Bicommaskinen sägs omvandla frekvensmönster från de ämnen som apparaten påvisat att patienten inte tål. Frekvenserna tillförs till patienten via elektroder, i regel en platta på ryggen. Dessutom avläses frekvenser från patienten till maskinen som sedan anpassar terapin efter patientens reaktion. ”Bicoms utrustning har medicinsk produktklass 2A och är godkänd för test och behandling av Läkemedelsverket”. Detta motsvarar dock bara en vanlig CE-märkning och betyder inte alls att Läkemedelsverket går i god för att Bicom fungerar.

Göteborg har också en privatpraktiserande sjuksköterska med ”komplementärmedicinsk mottagning”  som med Bicom bioresonans behandlar inte bara allergier utan även astma, eksem, magproblem och trötthetssyndrom. Vid Allergikliniken i Alingsås kan även barn få hjälp via bioresonans. Hade inte behandlaren varit legitimerad sjuksköterska hade behandling av barn under åtta år varit olaglig. Nu sägs hennes Bicom kunna testa mot över 800 ämnen, men testen är bara början för att komma fram till ”själva syftet med besöket, nämligen att bli helt fri från allergiska besvär”.

En konkurrerande maskin för bioresonans, Living Information Forms Energy, säljs i Sverige av en legitimerad sjukgymnast. Med det holistiska systemet L.I.F.E. ”kan man finna orsakerna till problem, korrigera obalanser och stimulera kroppens egna självläkande mekanismer. Detta kan leda till en bättre hälsa, ökat välbefinnande och en bättre livskvalitetet, utan skadliga biverkningar”.

Ytterligare maskiner för frekvensmedicin är e-Lybra och SCIO som bland annat finns till salu hos en utbildad biomedicinsk analytiker i Falköping. Kiropraktorcentrum i Göteborg har en egen biopat som kan utföra ”balansering med frekvensapparatur SCIO”. I Grums förestår en kiropraktor och en psykolog ett hälsocenter som använder Rayonex PS 10, samma maskin som den HSAN-anmälda psykiatern från förra bloggen. Behandlingen ”börjar med de kausala inflytandena, som t.ex. vitalisering, elektrosmog, geopati, syra-bas-balans o.s.v. Därefter möjliggörs tester av hela fysiologin … Med hjälp av en mätantenn kan man kontrollera vilka frekvenser som den egna kroppen har behov av.”

Detta var ett urval av privata mottagningar som använder samma typ av frekvensmaskiner som nu blivit ett fall för HSAN. För icke-legitimerade terapeuter är det väl bara Konsumentverket som kan ingripa när reklamen lovar mer än de har täckning för, men jag har svårt att förstå varför Ivo så ofta verkar se mellan fingrarna när legitimerade vårgivare sysslar med uppenbart pseudovetenskaplig diagnostik och behandling.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev