Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Den inskränkte vetenskapsivraren & den själfulle oliktänkaren

Publicerad: 18 april 2012, 12:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Att ifrågasätta alternativmedicin och dess eventuella effekter på ett eller annat sätt är i mångt och mycket att klampa oönskad in på (känslomässigt) minerad mark. Att komma dragandes med vetenskapliga argument för att härleda upplevelser kan te sig översmädligt överspänt och fyrkantigt. Man vet väl bäst själv vad man upplevt! Dessutom är väl det essentiella att man mår bättre!

Även om upplevelserna i sig aldrig ifrågasätts så kan det säkerligen tolkas på det sättet då upplevelsen och tillhörande förklaringsmodell är starkt känslomässigt förenade. Kritiken inkräktar (gissningsvis) på känslor som trygghet, samhörighet, förståelse och tacksamhet. Känslor som kanske besvaras med ytterligare svador om rimlighet, kausalitet, korrelation, placebo och andra hjärtlösa deduktioner.

Jag kan förstå att man cementerar ”alternativmedicinmotståndare” som von-obenska vetenskapsivrare som föraktar ”oliktänkare” och vars största själsliga nöje är att betrakta fraktaler eller hisna över Grahams tal. (Samt räkna pengarna man fått från läkemedelsindustrin).

Men är det verkligen en speciell människotyp som anser att sjukvård bör baseras på kunskap och rimliga antaganden? Är de generellt ihåliga, inskränkta stackare som förringar själslighet, upplevelser, fantasi och känslor? Givetvis inte.

Att vilja basera sitt omhändertagande/arbete på kunskap betyder inte mer än just det. Man måste också förstå att vetenskap inte är en filosofi utan en metod.

Dock tror jag att avsaknaden av känslomässighet i diskussioner och kritik spär på föreställningen om den militante vetenskapsdyrkaren. Kritiken fokuseras oftast på kunskap och sakliga fakta, säkerligen av den enkla anledningen att den finns att tillgå. Och då många alternativa teser och filosofier totalt saknar vetenskaplig rimlighet återstår endast att hävda kritikens (eller kritikerns) inskränkthet och ondskefulla natur. Följaktligen uppstår en slagsida där given sida står själlös, osympatisk och framförallt ”oöppen”.

Jag har därmed funderat på om man borde kritisera på ett mer känslomässigt plan och om det i så fall skulle göra någon skillnad kring hur kritiken uppfattas? För känslorna finns där, det kan jag lova.

Man kunde till exempel beskriva hur respektlösa, omedgörliga, rovgiriga, egoistiska och allt annat än ödmjuka alternativa metoder upplevs då de blankt struntar i gigantiska mängder kunskap och kompetens. Hur alternativmedicinen är hundraprocentigt ”oöppen” för någon annan förklaringsmodell än sin egen.

Hur ledsen, hopplös, uppgiven, arg, förtvivlad, sårad man kan känna sig när man ställs inför de påståenden som den allvetande alternativmedicinen gör.

Tänk dig samma situation inom ett annat yrkesområde. Du arbetar som bilmekaniker och ser alternativa bilverkstäder ogenerat proklamera att bilar kan flyga om de tankas med ett speciellt magiskt vatten som fungerar på ett sätt som bara alternativa mekaniker förstår. Det är naturligt, miljövänligt och gynnar heller inga kapitalistiska stora företag. Dessutom har väl alla sett och hört hur bilverkstäder gör fel och till och med luras.

Om du opponerar dig är du den elake miljöboven som är köpt av oljeindustrin. Din och alla andras kompetens inom området förringas totalt. (Tills den behövs.) Absurd analogi? Frågan är snarare om alternativmedicinens budskap och känslor är lättare att ta till sig? Det är med all säkerhet betydligt enklare att bestämma sig för passande sanning än att försöka förstå sig på kroppen.

Vilket inte heller är något man ska eller kan kräva av gemene man, men jag hade önskat att det fanns en större tilltro och ödmjukhet inför den kunskap som faktiskt finns.

Ett möte mellan två människor, inklusive vårdgivare och vårdtagare, är definitivt mer än bara teoretiska kunskaper, men att förringa kunskap så ogement som alternativmedicinen gör, trots sin välvilja, är inget som kan anses ha med öppenhet att göra.

Tack för ordet!

HANNA BRUS

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev