Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Distriktsläkarföreningen gör reklam för Funktionell Medicin

Publicerad: 23 december 2015, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Texten nedan har publicerats i Distriktsläkaren nummer 6/2015 under rubriken Funktionell Medicin - varför gör min fackförening reklam för kvacksalveri? I anslutning till den har tidningens redaktör Christer Olofsson och ordföranden i DLF Ove Andersson kommenterat att de välkomnar debatten men vill klarlägga att de inte lät publicera artikeln om FM som ”någon sorts gratisreklam för denna inriktning. För att få en saklig diskussion behöver dess företrädare få beskriva sin tankegångar. Att man upplåter tidningsutrymme till detta ser vi inte som att vi till fullo [min fetmarkering] stöder vad dess företrädare propagerar för”.

———————————————

I den fackliga föreningstidskriften Distriktsläkaren nummer 4/2015 publicerades en längre redaktionell artikel som helt okritiskt berättade om en privatpraktiserande kollega som sysslar med så kallad ”functional medicine” (vidare i min text förkortat FM), en alternativmedicinsk variant importerad från USA.

Peter Martin förklarar i artikeln att ”Fokus ligger inte på att dämpa sjukdomssymtom utan [på] att hitta underliggande orsaker till varför en enskild person drabbats av sjukdom och ohälsa. Det handlar också om att stödja och skapa förutsättningar för kroppens egen läkningsförmåga”. Peter Martin tror säkert ärligt på det han gör, men den bild jag får av FM är att det i praktiken kokar ned till tveksamma labtest som hittar ”obalanser” som skall åtgärdas med detox eller kosttillskott.

Jag ställer mig skeptisk till att man mer än i extrema undantagsfall kan hitta tecken på specifika näringsbrister genom att se på hud, naglar och munhåla (förutom att man på bleka patienter bör kolla Hb). Inte heller tror jag att bioimpedansanalys, avföringsprover som letar efter obalans i tarmfloran eller blodprov som skickas utomlands till Genova Diagnostics i regel ger annat än falskt positiva fynd. Genova Diagnostics var det amerikanska lab som svenska Scandlab använde för hormonanalyser tills Socialstyrelsen satte stopp.

I artikeln i Distriktsläkaren beskrivs hur en kvinna, som enligt vårdcentralens prover var eutyroid, av Peter Martin behandlas med kosttillskott som påstås kunna ”dämpa den autoimmuna aktiviteten, men också skydda sköldkörteln och optimera dess funktion”. Detta kan knappast anses vara lege artis. Bland medelålders kvinnor är påvisbart anti-TPO näst intill ett normalfynd som inte bör sjukliggöras om TSH är normalt.

FM har sina rötter i ”Big Vitamin”, industrin som säljer kosttillskott. Kemisten Jeffrey Bland hade sålt olika kosttillskott och bantningsprodukter i flera år innan han 1993 bildade Institute for Functional Medicine. Den mest framträdande FM-läkaren i USA är Mark Hyman, som lär vara en nära vän till paret Clinton. Dr Hymans hemsida gör reklam för hans ”UltraWellness” och i nätbutiken säljs hans böcker och kosttillskott, exempelvis Thyroid Support Kit. För 50 dollar i månaden får man multivitaminer, lite mineraler och rosmarinextrakt, som skall hjälpa sköldkörteln, samt extrakt av ginseng, rosenrot och svampmycel som påstås stötta ”utbrända” binjurar.

Mark Hyman leder på deltid FM-avdelningen vid det tidigare respektabla sjukhuset Cleveland Clinic Foundation. Tyvärr har olika typer av ”integrativ” medicin nästlat sig in på amerikanska sjukhus, även på universitetskliniker, och förutom FM kan Cleveland Clinic erbjuda bland annat reiki-healing och traditionell kinesisk örtmedicin, och då handlar det inte om artemisinin mot malaria.

Liksom inom homeopati och antroposofisk medicin hävdar företrädarna för FM att metoden inte låter sig utvärderas med normala vetenskapliga metoder. Man menar (felaktigt) att det inte skulle gå att göra randomiserade behandlingsstudier på FM eftersom behandlingsplanerna är individualiserade. Men det är inget som hindrar att man testar principen FM i studier där lotten avgör om patienten får äkta kosttillskott eller placebo.

Min kritik riktar sig inte i första hand mot Peter Martin, som är en sympatisk kollega (även om jag tror att han är ute på villovägar). Men jag vill rikta skarp kritik mot Svenska Distriktsläkarföreningen som helt utan kritiska frågor upplåter vår facktidskrift till gratisreklam för en extremt kontroversiell praxis, som verkar ha mer gemensamt med alternativmedicin än med evidensbaserad dito. Att ”integrera” allmänmedicin med alternativmedicin verkar lika absurt som att integrera astronomi med astrologi.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev