Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag14.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Gästkrönika

Förslag till lösning på det bristande förtroendet mellan läkare/vårdpersonal och politiker.

Publicerad: 4 September 2018, 05:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Svenska Dagbladet publicerade 180901 artikeln "De som styr vården lyssnar inte på professionen" skriven av Anders Milton och Björn Rosengren: Klicka här. Författarna presenterar resultatet av en undersökning som opinionsbyrån Novus tagit fram för affärsautvecklingsfirman Priority (där Björn Rosengren är "arbetande styrelseorförande"). I studien intervjuades 75 allmänläkare inom Stockholms läns landsting och 104 webbintervjuer med sjuksköterskor och undersköterskor.

Undersökningen visade att två av tre läkare är missnöjda med den förda vårdpolitiken och bland övrig vårdpersonal är fyra av fem missnöjda. Nästan nio av tio läkare känner att det inte spelar någon roll vad de säger till de politiskt ansvariga och bland övrig personal var det ingen som känner sig lyssnad till.
Författarna sammanfattade att "läkare och sjukvårdspersonal inte litar på politikerna och så länge detta är fallet spelar det ingen roll vad politikerna säger och vad politikerna gör. De politiska utfästelserna stannar vid tomt prat, fritt från insikt och utan mottagare".

Undersökningen baseras på ett mindre antal av alla allmänläkare och vårdpersonal i Stockholms läns landsting (i april 2016 fanns 216 vårdcentraler i Stockholms läns landsting:  Klicka här). Resultaten ligger ändå i linje med många andra rapporter som visar att det föreligger en omfattande mismatch mellan läkares/vårdpersonalens individ-perspektiv och politikers/administratörers/ekonomers grupp-perspektiv.

Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården bildades 2016 för att tydliggöra den olämpliga styrningen och att stimulera mer lämplig styrning. Nätverket har publicerat en rad artiklar i Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten, Dagens Medicin, Dagens Samhälle, Läkartidningen och Sjukhusläkaren; alla artiklar ligger på följande blog: Klicka här. I början av 2018 publicerade Nätverket ett Manifest för lämplig styrning av hälso- och sjukvården utgående från fem grundläggande principer; se artikel i Sjukhusläkaren 180506: Klicka här. Den 5:e principen anger följande:

Politiskt ansvar
"Den politiska styrningen av sjukvården handlar väsentligen om:
a) att fördela skattemedel baserat på transparent, horisontell prioritering mellan olika verksamhetsområden grundat på den etiska plattformen.
b) att följa upp att prioriteringarna i stort sett följts samt att beslutad budget hållits.
Liksom på individnivån bör vårdens organisation och styrsystem (gruppnivå) baseras på evidens och den etiska plattformen samt hänsyn till socioekonomi. Alla aspekter som avser den praktiska vårdverksamheten bör skötas av den medicinska professionen med minimalt inslag av politik, administration och byråkrati".

Det är uppenbart att det behövs en gedigen förtrogenhet med kliniskt arbete med medicinskt ansvar för enskilda patienter för att arbeta med vårdens styrning. Styrningen bör därför ändra fokus från top→down till bottom→up.

GUNNAR AKNER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev