Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

GcMAF - den hemliga boten vid autism och cancer?

Publicerad: 2 februari 2016, 07:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


För snart ett år sedan gick Läkemedelsverket ut med en kort varning för ett olagligt läkemedel tillverkat av blodprodukter, ”GcMAF - First Immune”. Brittiska läkemedelsmyndighen Medicine and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) hade stängt ned en otillåten tillverkning i Cambridgeshire och beslagtagit över 10 000 färdiga ampuller avsedda för försäljning.

MHRA gick ut med en särskild varning eftersom ampullerna, som i regel sålts via näthandel, är avsedda för injektion, och man befarade att de kunde vara farliga. Steriliteten vid tillverkningen verkade tveksam, och blodplasman som utgjorde råmaterialet var inte avsedd att göra läkemedel av. Plasman var märkt med texten “Not to be administered to humans or used in any drug products”.

En av de hemsidor som sålt dessa ampuller är firstimmune.se, en svenskspråkig sida där det står att GcMAF är ”kroppens sätt att bli cancerfri” och vid autism påstås att ”85 % svarar på behandlingen, 15 % tillfrisknar helt”.

GcMAF är ett protein, en cytokin som i varje fall i labbet aktiverar makrofager. En hypotes som förts fram är att en del former av cancer kan producera enzymet nagalase som hämmar bildningen av GcMAF och därmed hindrar makrofagerna att bekämpa tumörcellerna. Forskaren Yamamoto i USA gjorde djurförsök där injektioner av GcMAF verkade dämpa experimentell cancer hos möss, och sedan gick han raskt över till mänskliga patienter.

Yamamoto har publicerat några få och små pilotstudier: en om bröstcancer (artikeln återkallad), en om koloncancer (artikeln återkallad), en om prostatacancer och en om HIV (artikeln återkallad). Yamamoto är inte knuten till något universitet, utan han förestår det tämligen okända Socrates Institute for Therapeutic Immunology. Och det finns många tveksamheter kring hans artiklar som förts fram bland annat av Anticancer Fund.

Trots avsaknaden av studier som verkligen visar om GcMAF fungerar, eller om det ens är säkert, har en del mindre ortodoxa läkare runt om i världen ordinerat GcMAF mot cancer, autism, kroniskt trötthetssyndrom och annat. Bland dem en svensk läkare som nyligen föreläst om bland annat GcMAF på ett svenskt möte med International Academy of Oral Medicine and Toxicology (läkare och tandläkare som tar amalgamsjuka på allvar).

I Norge ambulerar en omstridd belgisk medicinprofessor och har mottagning då och då i de större städerna. Han behandlar patienter med olika varianter av kroniskt trötthetssyndrom, och menar att det ofta ligger kroniska infektioner eller obalanser i immunsystemet bakom symtomen. Olika naturpreparat, månadslånga kurer med flera antibiotika och injektioner med GcMAF ingår i terapiarsenalen.

Enligt uppgifter på patientfora är det professorn själv som tar med sig GcMAF till Norge och säljer direkt till patienter. (”KDM tar alltid med seg GcMAF når han har konsultasjoner i Norge”. ”Sist eg brukte det kjøpte eg fra KDM/sjukepleiaren når han kom til Norge, og so sendte dei rekning på e-post”.)

I andra länder har myndigheterna på olika sätt börjat agera mot användningen av detta oregistrerade läkemedel. I Storbritannien försöker man stoppa den man som står bakom GcMAF-tillverkningen, David Noakes. Han har ingen medicinsk utbildning, och var tidigare mest känd för att ha förlorat mot Nigel Farrage i tävlan om vem som skulle vara partiledare i UKIP.

Noakes företag Immuno Biotech Ltd har sin hemvist på kanalön Guernsey, och även där är det nu olagligt att införa eller sälja GcMAF. Men det hindrade inte en BBC-reporter på Walraffuppdrag att nyligen erbjudas produkten, bara hon kunde ange en leveransadress på Europas fastland.

I Schweiz har privatkliniken First Immune i Bussigny stängts av myndigheterna sedan sex av deras utländska patienter dött på universitetssjukhuset i Lausanne. Förmodligen har dessa avlidit av terminal cancer, efter att de gripit efter halmstrån och betalat stora summor för att få injicerat GcMAF på privatkliniken.

Men störst mediauppmärksamhet har det varit kring den amerikanske läkaren Jeffrey Bradstreet, som hittades död i en flod i somras med skottskador i bröstet. Polisens slutsats var att detta var ett självmord. Bradstreet hittades dagen efter att FDA gjort husrannsakan i Bradstreet Wellness Center, sannolikt motiverat av att han behandlade barn med autism med olagligt GcMAF.

Bradstreet stod för många pseudovetenskapliga idéer om autism. Han ansåg att vacciner orsakade autism, och förutom GcMAF försökte han bota autism med kelatering med EDTA, hyperbar syrgas, hormomer och stamceller.

På nätet sprids nu rykten om att Jeff Bradstreet egentligen blev mördad av etablissemanget för att inte ”sanningen” om mirakelmedicinen GcMAF skulle komma till allmänhetens kännedom. Även i Sverige sprids denna konspirationsteori av en del alternativmedinare.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev