Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Holistisk alternativbehandling; mer accepterat än beteendeterapi?

Publicerad: 6 juni 2012, 22:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Sjukvården beskylls relativt ofta för att sakna ett holistiskt synsätt emedan alternativa metoder anammat det holistiska synsättet som ett av sina stående säljargument. Det är svårt att hitta information kring en alternativ terapi utan att finna påståenden kring "holistisk behandling", påståenden som allt som oftast är svävande och allmängiltiga. Ger ett exempel:

"Holistisk behandling betyder att man ser till HELA människan och söker orsaken till besvären"

Gissar att de flesta skriver under på att det är viktigt att se till helheten när det gäller hälsa och ohälsa samt att vårt inre välmående och livsstilsförändringar är minst lika viktiga som annan behandling, om inte avgörande vid vissa tillstånd. Därför är påståenden som ovan inte svåra att ta till sig. Dessutom finns det mycket kvar att önska när det gäller dessa bitar i sjukvården, men visst finns det ett holistiskt synsätt i konventionell sjukvård.

Det finns dock stora skillnader mellan alternativmedicinens helhetsbehandlingar och vetenskapliga behandlingsåtgärder såsom livsstilsförändringar och kognitiv beteendeterapi. Inte bara skillnader i behandlingssätt, kompetens, förklaringsmodeller, ansvar och skyldigheter utan också i människors uppfattningar och attityder. Ska snart förklara närmare. Vill också föra till protokollet att det med all säkerhet finns alternativa terapeuter som ger adekvata och goda råd kring kost, träning, avslappning etcetera.

Det finns i dag ett väldokumenterat stöd för att centralt störd smärtmodulering (central sensitisering och defekt smärtinhibering) är en väsentlig del i långvariga smärttillstånd såsom spänningshuvudvärk, fibromyalgi och terapiresistenta rygg- och bäckensmärtor. Störd smärtmodulering kan även vara sekundär till artros, reumatisk sjukdom och nociceptiv smärta. Dessa tillstånd och många fler är diagnoser där en multimodal behandlingsstrategi med bland annat beteendeterapi visat på god effekt. Viktigt att nämna är att centralt störd smärtmodulering inte ska förväxlas med psykogen smärta, vilket är tämligen ovanligt, samt att beteendeterapier såsom KBT/ACT inte skall förväxlas med diverse terapier i "självhjälpsträsket".

Kunskapen växer ständigt kring hur smärtsystemet fungerar och ger oss möjligheter att utnyttja dess funktioner till vår egen fördel. Lärdomar kring hur tankar, förväntningar och attityder kan påverka smärta kan användas för att lindra.

Men för att patienten skall få adekvat behandling krävs inte bara resurser och kunskap, det krävs också att patienten tycker att behandlingen känns vettig. Vilket i sin tur kräver stöd och adekvat information. Men det finns en baksida.

Vetskapen kring att man kan påverka sin egen smärta kan också ge upphov till tankar i form av självklander, "det är mitt eget fel att jag har ont" eller missförstånd och en känsla av att vara misstrodd, "jag har faktiskt inte valt att bli sjuk", och det stöd som behövs i dessa lägen finns tyvärr inte alltid. Det finns också en utbredd uppfattning att smärta eller andra symtom som "sitter i huvudet" är ekvivalent med en karaktärssvaghet eller att tillståndet inte kan vara lika besvärligt som en "riktig" sjukdom eller skada, vilket givetvis är helt fel. Men tyvärr finns dessa uppfattningar och attityder, grundade i okunskap, som självfallet påverkar patienter och kanske sammantaget gör att beteendeterapi inte känns speciellt lockande. Av samma anledningar gissar jag att elfobiker inte vill acceptera tillståndet som just en fobi, tillståndet blir "mer riktigt" och motsvarande till lidandet med en allergisk genes. Vilket också är helt fel, tillståndet är oerhört reellt och orsakar enormt med verkligt lidande. Lidande som skulle kunna lindras med beteendeterapi. När då exempelvis politiker beviljar elsaneringar och dylikt bidrar de endast till ytterligare fördomar och motstånd till adekvat hjälp.

Skulle också vilja dra liknande paralleller när det gäller alternativa metoder. Det kanske helt enkelt känns lättare på flertalet sätt att ta till sig "känslomässiga blockeringar i meridianerna" som terapeuten kan "lösa upp"?  Men det gör det inte mer rätt, snarare tvärtom.

Istället behövs mer allmän information kring hur vår hjärna fungerar och att centralt störd smärtmodulering och andra tillstånd där beteendeterapi kan vara till god hjälp inte handlar om att man "valt att bli sjuk" eller att man är svag på något sätt.

Min förhoppning är att vi når den dag då resurserna är bättre och kunskapen mer allmän kring beteendeterapi och dess verkningsmekanismer så att lidande människor kan få rätt hjälp och också känna sig bekväma med behandlingen.

Tack för ordet!

Lästips:

"Hjärnkoll på smärta" av Ingvar och Eldh

Artikel av smärtläkare Jan Lidbeck

Manual för arbetslivsinriktad multimodal rehabilitering (MMR) vid icke-specifika rygg- och nackbesvär

HANNA BRUS

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev