Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Humbugmetoden "faciliterad kommunikation" splittrar antroposoferna

Publicerad: 16 mars 2016, 10:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


(För en bakgrund om vad FC är, se exempelvis här information från DART, Sahlgrenskas specialister på alternativ och kompletterande kommunikation.)

Inom svensk skola får inte facilitated communication, FC, användas längre. Kring juletid 2014 satte Skolinspektionen äntligen ned foten och förbjöd metoden. Det som till slut fick inspektionen att agera var att ett av offren för FC engagerat en advokat i saken: pappan F, som av skolan falskeligen anklagats för sexuella övergrepp, nådde alltså fram efter att Skolinspektionen tidigare avfärdat flera anmälningar mot FC-användande (bland annat min).

Men Skolinspektionen bestämmer inte över HVB-hem och andra vårdboenden, och även om Socialstyrelsen avråder från metoden har den fortsatt använts inom en del antroposofiska boenden för personer med autism/utvecklingsstörning. Radioprogrammet Kaliber i P1 har i sin granskning uppmärksammat att skattepengar går till verksamheter som i detta fall inte följer Socialstyrelsens riktlinjer, som inte har tagit intryck av att metoden förbjudits i skolan.

I Sverige är det främst personer med koppling till den antroposofiska rörelsen som spridit FC, även om metoden från början inte har sitt ursprung i ”läkepedagogik” eller Steiners andevetenskap utan har importerats från Australien och USA via Schweiz och Danmark. Det är dock bara vissa boenden som använder FC, medan andra håller sig till evidensbaserade kommunikationsmetoder och försöker få övriga boenden att överge FC.

Radioreportern har talat med Peter Ericsson som är chef på Solberga By i Järna. Han anser om FC att ”Risken är att det är den som sitter bredvid som svarar. Och det är ett övergrepp”. På Solberga använder man inte FC, och Peter Ericsson har försökt få de antroposofiska verksamheternas branschorganisation Värna att ta ställning mot FC.

Enligt de uppgifter jag fått är det framför allt Vårdinge by och Hagastiftelsen som använder FC. Inom Antroposofiska Sällskapet finns ett Forsknings- och Kunskapscentrum för Läkepedagogik och Socialterapi (FoKuC). För ett år sedan avhöll FoKuC ett möte där FC avhandlades, alltså efter Socialstyrelsens avrådande och Skolinspektionens förbud. FC-anhängarna visade dock ingen tvekan om att FC fungerar och att man skall fortsätta på den inslagna vägen.

De inom FoKuC som propagerade för FC är tunga namn inom svensk antroposofi, som familjen Osika, läkaren Jackie Swartz och Dick Tibbling, tidigare föreståndare på Mikaelgårdens behandlingshem. Vid FC-mötet i Järna deltog även ledande personer från FC-föreningen i Göteborg som kunde berätta från särgymnasiet att ”nivån i klassen har på två år höjts från förskolenivå till – visserligen något förenklad – åldersadekvat nivå med hjälp av FC”.

Att elever med utvecklingsstörning plötsligt skulle lyftas så markant låter helt osannolikt. När denna gymnasiesärskolas rektor intervjuades i P1 ville hon inte svara på om hon fortfarande tror på FC som metod. Rektorn sade kort att man rättar sig efter Skolinspektionen och att hon lagt detta bakom sig. Ingen som helst självkritik kom fram i denna intervju, när Göteborgs kommun egentligen borde be offren för FC om ursäkt.

Vid antroposofiska branschorganisationen Värnas förbundsmöte i februari i år ansågs inte faciliterad kommunikation vara en fråga där Värna behövde ta ställning. Men bara en månad senare, när reportern från Kaliber börjat ställa frågor, ändrar sig Värna och nu meddelar deras kommunikatör Anders Rosenberg att ”Vi rekommenderar inte metoden utan vi följer Socialstyrelsens bedömning … där är Värna jättetydligt: vi tror inte på den här metoden”. Däremot säger Rosenberg att det inte i dag är aktuellt för Värna att utesluta verksamheter som använder FC.

Att denna humbug har tillåtits fortgå i åratal är absurt. Kommunerna som betalar för platser på HVB-hem och liknande borde kräva att de metoder som används är baserade på bästa tillgängliga vetenskap och att de följer Socialstyrelsens råd.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev