Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Hur mycket kan vi öva för 800 000 papp

Publicerad: 29 februari 2020, 10:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ambulansberedskapen är på många håll eftersatt i landet och den går sannerligen inte i takt med den demografiska utvecklingen. Rubriken, som också är en fråga, är högaktuell med tanke på en växande befolkning. Med allt fler årsrika är det inte svårt att motivera att exempelvis Örebro län behöver förstärka sin ambulansberedskap med ytterligare en ambulansstation. Vad som förefaller ologiskt är sedvänjan att avsätta en procent till inköp av konst när regioner uppför nya byggnader.

I fallet med uppförande av en ny ambulansstation i Örebro skulle det procentuella beloppet för inköp av konst bli hela 800 000 kronor. Reflektionen över varför en region ska köpa in konst till en ambulansstation som ingen annan än ambulanspersonal och enstaka kontrollerade studiebesök ska kunna få tillgång till, blir en tankenöt. Synar man dessutom regionens ekomiska situation blir en procent till alla byggnader som förs upp en inte obetydlig summa. Därför var det inte alls förvånande att tjänstemännen vid Region Örebro föreslog ett undantag från en procentssedvänjan för att i stället landa på konstinköp för ett betydligt lägre belopp.

Det här med att en procent av kostnaden av nya byggnader ska gå till konst går helt enkelt inte att motivera utifrån rådande ekonomisk situation och de besparingar som sker inom flera vitala områden inom länets sjukvård. Region Örebro har sedan en tid tillbaka anställningsstopp. Att uppföra konstverk på en ambulansstation må vara stimulerande i en verksamhet som har ekonomiskt överskott. Det sänder dock ut märkliga signaler då det sedan länge finns luckor i ambulansberedskapen i länet.

Ambulanssjukvården i Örebro län behöver likt många ambulansorganisationer i landet mer medel till kärnverksamheten och en kraftig förstärkning av ambulansberedskapen, före olika konstverk. Att avsevärt sänka den ekonomiska avsättningen till konst ligger helt i linje med omsorgsfull hushållning av skattemedel – i synnerhet i ekonomiskt karga tider. Örebro län behöver en robust och väl förberedd ambulanssjukvård. Konsten har en viktig plats i samhället, men vi ska inte vara låsta att smycka ut ambulansstationer med konst för nästan en miljon kronor samtidigt som beredskapen behöver stärkas.

Bättre att lägga 800 000 papp på övning som sedan gör skillnad vid olika räddningsinsatser.

HENRIK JOHANSSON

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev