Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag20.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Gästkrönika

Ivo ifrågasätter västsvensk vård av kroniskt trötthetssyndrom

Publicerad: 17 mars 2015, 21:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Två allmänläkare och en överläkare i psykiatri har till Ivo anmält vad de anser vara ovetenskaplig vård vid Gottfrieskliniken. Som jag tidigare beskrivit består den skattefinansierade behandling som upphandlats i huvudsak av megadoser av vitamin B12 givet som injektion. Allmänläkarnas anmälning grundar sig i en frustration när de tvingas ta över patienter från Gottfries Clinic och då förväntas fortsätta en behandling som saknar stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Den granskade privatkliniken verkar ge anmälarna rätt. ”Av vårdgivarens, professor emeritus Carl-Gerhard Gottfries yttranden framgår bl.a. att det saknas relevant forskning för att långtidsbehandla med vitamin B12 om det inte påvisats en brist på vitaminet i plasma. Vidare anger han att behandling med vitamin B12 vid ME [myalgisk encefalit, kroniskt trötthetssyndrom] inte är evidensbaserad vård. Det finns ett avtal med Västra Götalandsregionen att patienter med ME och fibromyalgi får göra ett nybesök och ett till två återbesök för diagnos och initiering av behandling. Därefter måste de hänvisas till primärvården för fortsatt behandling eftersom man inte själv har resurser för långtidsbehandling.”

Ivo konstaterar förstås att hälso- och sjukvårdspersonal enligt lag är skyldiga att utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. ”Vårdgivaren har angivit att den i detta ärende aktuella behandlingsmetoden saknar evidens… IVO har ingen annan uppfattning därvidlag.” Man kunde tro att Ivo då skulle sätta ned foten och kräva att B12-behandlingarna stoppas, men istället är det dåliga vårdkedjan man fokuserar på i sin kritik.

IVO anser inte att det är förenligt med en god vård att initiera behandling och därefter överlämna patienterna till bl.a. primärvården utan det finns en samsyn på vilka åtgärder, både vad gäller behandling och sjukskrivningsbehov, som patienterna ska få… Sammanfattningsvis finner IVO att vården vid Gottfriesmottagningen i ovan angivna avseenden inte är förenlig med en god vård… IVO anser därför att Gottfries Clinic AB och Västra Götalandsregionen bör ifrågasätta om verksamheten i dess nuvarande form och innehåll ska få fortsätta.”

Men Ivo verkar tycka att det är i sin ordning att fortsätta så länge som man i vårdkedjan är överens om att bedriva en vård utan evidens. ”Om den ska fortsätta bör dessa vårdgivare förvissa sig om att de som förväntas ta över patienterna efter den inledande behandlingen har en samsyn på vilken vård som ska utföras.” Det kan väl inte vara ok att bryta mot patientsäkerhetslagen även man skulle vara flera som gör det tillsammans?

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev