Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Ivo vill delegitimera svensk ”borrelialäkare”

Publicerad: 8 februari 2016, 13:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Efter två år av utredande har Inspektionen för vård och omsorg nyligen begärt att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallar legitimationen för den läkare som Borrelia och TBE-föreningen länge omnämnde med kodnamnet ”Dr X” för att inte röja hans identitet. Allmänläkaren har ställt upprepade felaktiga infektionsdiagnoser och ordinerat extremt långa antibiotikabehandlingar som utsatt patienter för risker.

Av de 13 patientjournaler som Ivo gått igenom verkar ingen av patienterna ha haft de infektioner som Dr X behandlat dem för. Dessa patienter har påståtts lida av borrelia, men den sakkunnige infektionsprofessorn bedömde att i bara ett av fallen var det möjligen befogat att ex juvantibus ge en normal kort kur mot borrelia. Det gällde en patient som hade neurologiska bortfallssymtom förenliga med MS, men Dr X gjorde ingen lumbalpunktion för att försöka bekräfta sin diagnos neuroborrelios. Däremot ordinerade han först intravenöst azithromycin i tre månader och därefter tuberkulosmedlet rifampicin under två år ”med diverse perioder med ytterligare antibiotika”.

De tolv övriga patienterna hade sällan enbart borreliadiagnos. Sju av dem ansågs samtidigt ha twar, sex stycken anaplasmos och en vardera babesios och bartonellainfektion; flera hade alltså trippeldiagnos. Mellan januari 2013 och april 2015 hämtade läkarens patienter ut mer än en kvarts miljon antibiotikadoser (räknat som DDD). Det motsvarar 10 procent av all antibiotika som under perioden ordinerats i öppenvården av alla länets läkare sammanlagt. Vad gäller tuberkulosmedlet rifampicin stod Dr X under 2013 för två tredjedelar av länets hela förskrivning.

Under den tid som Ivo utrett har ”borrelialäkarens” antibiotikaförskrivning minskat, i varje fall i Sverige. Det finns emellertid dokumenterade exempel på att han, gissningsvis för att undvika myndigheternas vakande öga, har låtit patienter skicka sina recept till apotek i Tyskland som sedan via posten skickat tillbaka antibiotika till Sverige. Men även under våren 2015 stod Dr X för en tredjedel av apotekets expedierade recept på rifampicin i detta län i Mellansverige.

Ivo bedömer att läkaren ”har varit grovt oskicklig i utövandet av sitt yrke”. Dr X har ställt infektionsdiagnoser genom att sända prover utomlands till laboratorier som använder icke validerade metoder. ”Han har underlåtet att konsultera infektionsspecialister när han misstänkt svårbehandlade infektioner” och har ”uppvisat stora brister i journalföringen, främst avseende anamnes och status för diagnos av infektionssjukdomar”.

Om ansvarsnämnden går på samma linje som Ivo kommer Dr X bli den andre nordiske ”borrelialäkare” som förlorar sin legitimation. I Norge blev läkaren vid Norsk Borreliose Senter av med sin auktorisation sedan han vägrat ändra praxis trots Helstilsynets varningar. Patientföreningens namninsamling till stöd för Dr X har samlat över 3000 undertecknare, men det är osannolikt att petitionen gör något  större intryck på HSAN.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev