Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Jakten på hälsa – med livet som insats

Publicerad: 28 oktober 2012, 23:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Enligt nya studier är långvarigt sittande ogynnsamt för vår hälsa oberoende av hur mycket vi rör på oss i övrigt. Det är också enligt nya rön mer hälsosamt att träna måttligt (jogga lugnt 1,5-2 timmar per vecka) i förhållande till mer intensiv träning.
Generellt är forskningen tydlig i att inaktivitet (och övervikt) har en klar negativ inverkan på flertalet tillstånd och sjukdomar.

Denna kunskap bidrar bland annat till att det dagligen, från allsköns håll, presenteras ett myller av råd och tips kring hur vi ska nå vårt hälsocrescendo. Vi lever dessutom i en kultur där antalet mil i joggingspåret, näringsinnehållet i vår frukost och vår generella "renlevnad" är ett sätt att mäta framgång. Att jaga de bästa levnadsvanorna, samtidigt som livspusslet skall läggas vackert i övrigt, är föga förvånande en vanlig orsak till stress.

För en del människor går stressen överstyr och en fixering vid träning, hälsa och vikt utvecklas. Ett missbrukstillstånd uppstår. Tillståndet benämns ortorexia nervosa eller förkortat ortorexi, en diagnos som idag ej klassificeras som en "egen" sjukdom utan kategoriseras som en ätstörning utan närmare specifikation. Tillståndet är relativt nytt (begreppet myntades i slutet av 90-talet) och endast fåtalet studier har gjorts inom området.

En mindre enkätundersökning gjord vid Södertörns Högskola visade att "5 av 10 som tränar på gym får ångest över att behöva vila." Ortorexi ter sig drabba båda könen i lika stor utsträckning, till skillnad från bulimi och anorexi som främst drabbar kvinnor. Ett uppmärksammat fall är Kate Finns som avled 2003 till följd av sin ortorexi.

Symtomen vid ortorexi liknar de vid anorexia nervosa, dock är viktnedgången inte den primära driften:

- Fixering vid mat, hälsa, träning och "renlevnad". Konstant planerande av måltider, träning, näringsämnen, kalorier, fetthalter.
- Ångest och skuldkänslor i händelse av missat träningspass som kompenseras med extra träning.
- Symtom på överträning
- Kognitiva störningar såsom glömska, koncentrationssvårigheter.
- Isolering.
- Utebliven menstruation
- Skavsår/ärr på kroppen, (efter pulsklocka, skor) som patienten ofta inte ens har noterat.

Stressen kring allt vi borde göra, borde låta bli och borde göra samtidigt är säkerligen (onödigt) utbredd. Jag kan inte låta bli att undra om denna "må-bra-hysteri" verkligen hjälper och inspirerar människor eller om det främst leder till en negativ stress, oberoende av de faktiska levnadsvanorna? I vilket fall önskar jag att vi kunde sluta jämföra oss med alla som är "bättre" och istället fokusera på hur vi faktiskt mår.

Nedan finns länkar till vårdinrättningar där drabbade och anhöriga kan få hjälp samt länkar till studier och mer information kring ortorexi.

Tack för ordet!

Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt
http://www.abkontakt.se/

Stockholms Centrum för Ätstörningar
http://www.scfa.se/about/index.html

Ställ frågor anonymt
http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Fragor-och-svar/Stall-en-fraga-anonymt/

Hälsosam och sund –  eller?  En studie om tillståndet ortorexia nervosa
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/9878/OrtorexiaNervosa.pdf

Prevalence of orthorexia nervosa in resident medical doctors in the faculty of medicine (Ankara, Turkey).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17586085?log$=activity

Orthorexia nervosa: a preliminary study with a proposal for diagnosis and an attempt to measure the dimension of the phenomenon.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15330084?log$=activity

HANNA BRUS

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev