Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

KI och Örebro Universitet varnar för WiFi i skolan

Publicerad: 24 oktober 2016, 06:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Den förra bloggen handlade om några forskares försök att länka det ökade antalet sköldkörtelcancer till mobilstrålning, trots att den mer sannolika förklaringen är överdiagnostik av vad som i mikroskopet visserligen ser ut som cancer, men som sällan beter sig malignt. Dessa forskare verkar också som rena aktivister och sänder protestbrev över Atlanten, skrivna på universitetens brevpapper.

I den amerikanska delstaten Maryland har skolorna i Montgomery County satsat stort på it med laptops och surfplattor. Genom ett samarbete med Google kan barnen bland annat, via enklare VR-goggles, göra virtuella 3D-exkursioner till månen, Mars eller Kinesiska muren. En del föräldrar är dock oroliga över ökad WiFi-användning i skolan och har startat en motkampanj.

Kampanjen har fått stöd från forskare på KI och Örebro Universitet, där forskarna har författat skrivelser på institutionernas officiella brevpapper. De som ännu en gång ringer i larmklockan är docent Olle Johansson på Karolinska Institutet och professor Lennart Hardell på Örebro Universitet, och de försöker lägga lärosätenas akademiska tyngd bakom sina privata varningar adresserade till verksamhetschefen för skolan i Montgomery.

Olle Johansson (som inte var medförfattare till artikeln som diskuterades i förra bloggen) skriver bland annat att ”we, scientists, can not accept that children undergo an enormous health risk for their present and future, by being exposed to WI-FI in kindergardens or schools”. Från onkologiska avdelningen vid Örebro Universitetssjukhus kommer liknande formuleringar från Michael Carlberg och Lennart Hardell. ”Wi-Fi in schools, in contrast to wired Internet connections, will increase risk of neurologic impariment and long-term risk of cancer i students.”

Carlberg och Hardell skrev artikeln om tyroideacancer med tre medförfattare. Lena Hedendahl, Mikko Ahonen och Tarmo Koppel har skrivit ett separat brev till skolansvariga i Maryland. Detta brev är dock skrivet på vanligt brevpapper. ”By using wireless technologies at close range, long term health risks cannot be excluded. Therefore, we recommend schools to use wired technologies.”

Skolmyndigheterna å sin sida har på hemsidan lagt ut information som man hoppas skall lugna oroliga föräldrar. WiFi-apparaturen är godkänd av Federal Communications Commission och i skolorna har utförts mätningar som visar att nivåerna av radiofrekventa fält är låga.

None of the classroom readings exceeded FCC regulatory limits. In fact, all of the average power density results were several orders of magnitude below FCC regulatory limits… Average power density results were also below recommended levels from non-regulatory agencies, including the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), and the Bioinitiative Report 2007.”

Det lite lustiga här är att skolmyndigheten hävdar nivån på deras WiFi till och med skulle getts OK av den minoritet av forskare som anser att mobilstrålning är hälsovådligt. Bland författarna till rapporten Bioinitiative Report återfinns flera svenskar. Från Örebro Universitet nämnda Carlberg och Hardell, från Umeå Universitet Kjell Hansson Mild och från neurokirurgen i Lund Leif Salford och ett par till från hans forskargrupp.

Leif Salford har så vitt jag vet inte skrivit något varnande brev till USA, men hans histologibilder av råtthjärna har använts av lokala aktivister i Fullerton CA som tillverkat en stor banderoll där vem som helst kan se att en råtthjärna får synliga skador av bara två timmars WiFi-exponering.

Andra forskare, även vid samma klinik i Lund, är skeptiska och Carl-Henrik Nordström skrev i Läkartidningen om det märkliga att ”motsvarande exponering en gång per vecka under 55 veckor inte leder fram till histologiskt påvisbara skillnader mellan kontroll och experimentgrupperna. Det överraskande förhållandet att en ­enstaka exponering för strålning från mobiltelefoner ­medför tydliga hjärnskador, medan upprepade exponering inte leder till sådana skador kunde forskarna inte förklara.”

Strålsäkerhetsmyndigheten har letat efter studier som försökt verifiera resultaten från Salfords grupp, och funnit en från Texas, en japansk och en fransk. Ingen av dessa studier kunde upprepa Salfords oroande resultat. Vilket inte hindrar att råttförsöken från Lund blir slagträn i en WiFi-debatt i USA.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev