Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Kommer SLL agera mot Vidarklinikens homeopati?

Publicerad: 20 maj 2015, 07:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


I skrivande stund löper tidsfristen ut för remissvar angående de antroposofiska preparatens framtida reglering. Det kommer vad det lider en bloggtext om svaren när jag läst dem alla, det blir nog fler än 50 instanser som svarat på något sätt. De flesta remissinstanser framhåller vikten av att patienter skall kunna lita på att legitimerad vårdpersonal behandlar efter den bästa tillgängliga naturvetenskapliga evidensen.

Stockholms Läns Landsting skriver i klartext att ”det inte finns något utrymme för att använda homeopatiska och antroposofiska läkemedel inom hälso- och sjukvården”. Detta klara ställningstagande får mig att undra om SLL ändrat åsikt jämfört med tidigare.

Vårdavtalet som SLL i dag har med Vidarkliniken ligger inte fritt läsbart på nätet, men så vitt jag vet liknar det antroposofernas motsvarande avtal med Västra Götaland och Skåne. Där innehåller skrivningarna inga förbud mot att inom avtalet behandla patienter med homeopatiska preparat.

Tvärtom har ledningen inom SLL tidigare sett det som oproblematiskt att man har avtal med läkare som förskriver homeopatiska medel. Jag skrev till dåvarande sjukvårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt och frågade om det var rimligt att Vidarklinikens husläkarmottagning behandlat patienter med extrakt av stackmyror utspätt hundratusen gånger. Genom sin landstingsrådssekreterare Maria Olofsson svarade Reinfeldt att det var i sin ordning:

Vidarkliniken har valt en antroposofisk inriktning där basen är skolmedicin men där man i vissa fall behandlar patienter med antroposofiska läkemedel. … Uppföljning av den medicinska handläggningen inklusive läkemedelsbehandlingen vid Vidarkliniken har genomförts … Förvaltningens sammanfattande bedömning efter denna uppföljning är att Vidarkliniken uppfyller de krav som ställs på medicinsk kvalitet och rationell läkemedelsbehandling. Självklart har mottagningen ett annat förskrivningsmönster, men bedömningen är att deras användning av antroposofiska läkemedel genomförs under god kontroll och enligt beprövad erfarenhet.

I dag är det folkpartisten Anna Starbrink som är Stockholms hälso- och sjukvårdslandstingsråd, och jag är glad för att Starbrink tar behovet av vetenskaplighet i vården på större allvar än Filippa Reinfeldt verkade göra. Om SLL skall förnya sina vårdavtal med Vidarkliniken kanske det blir nya klausuler om att behandling med homeopati inte kan komma i fråga.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev