Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Kristdemokratisk motion förespråkar kinesisk alternativmedicin

Publicerad: 27 oktober 2016, 09:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Innevarande riksmöte är det bara en kristdemokrat och en sverigedemokrat som motionerat till stöd för alternativmedicinen. Efter att min bloggkollega Hanna Brus skrev om Anna Hagwalls SD-motion Ge alternativmedicin samma villkor som skolmedicin har Hagwall fått lämna sina olika politiska uppdrag, även om det hade med andra av hennes motioner att göra. Hon verkar dock sitta kvar i riksdagen fram till nästa val.

Från Kristdemokraterna har det till årets riksmöte kommit en motion om alternativmedicin författad av Annika Eclund från Tibro. Hennes motion Integrativ medicin inleds sålunda: ”Vård och behandlingar som sträcker sig bortom den klassiska skolmedicinen så kallad traditionell, alternativ eller integrativ medicin, är i dag en del av den svenska vården. 2005 inrättades Sveriges första akademiska forskningsinstitution med inriktning mot alternativa behandlingsformer. Vid denna såväl som andra motsvarande forskningsinstitutioner används strikt vetenskapliga metoder för att utvärdera mekanismer, effekter och effektiviteten av behandlingarna.”

Den institution Eclund avser är Karolinska institutets OCIM, Osher centrum för integrativ medicin. Det Eclund möjligen inte känner till är att OCIM, till alternativmedicinarnas besvikelse, främst inriktat sig på att förstå placeboeffekten, mer om det senare. Riksdagsmotionen lyfter särskilt fram traditionell kinesisk medicin och dokumentet WHO traditional medicine strategy: 2014-2023, författat av bland annat docent Torkel Falkenberg från Vidarinstitutet, och framtaget med ekonomiskt stöd från Kina. Annika Eclund skriver aningslöst att ”traditionell Kinesisk Medicin är en urgammal läkekonst med tusenårig dokumenterad beprövad erfarenhet”.

Halva motionen handlar sedan om hur akupunktur accepterats inom skolmedicinen. Annika Eclund nämner uppskattande Svenska Akupunkturförbundet och hon förefaller stödja branschföreningens krav på att göra akupunktör till en skyddad yrkestitel. Men detta förbund står för en helt antik medicin där undersökning av patienten blott består av att studera tungan och känna efter pulsens olika kvaliteter. Förbundets styrelsemedlemmar skriver på sina hemsidor om hur akupunktur kan lindra allehanda sjukdomar som allergier, ätstörning, barnlöshet och stroke.

Hösnuva ska behandlas med ”punkter längs lungans meridian för att normalisera qi-flödena i lungan och dess områden. … Man behandlar dock även andra meridianer. Tjocktarm 4 är en punkt som ofta används. … Det finns även punkter i ansiktet som man kan sticka eller massera för att minska rinnsnuvan. … När lungans qi balanseras så minskar automatiskt känsligheten för allergenerna … Eftersom akupunktur är ett holistiskt system behandlas hela människan, inte bara den sjukdom man söker för. Genom att balansera och korrigera qi där det behövs får man oftast även andra övergripande positiva hälsoeffekter.”

Vi är nog allt fler som anser att akupunktur alltför lättvindigt slank in i skolmedicinen. Modernare forskning i västländer har i regel svårt att finna någon specifik effekt av akupunktur, när man jämför med placebonålar. Några av de forskare som kritiskt granskat akupunktur är verksamma just vid OCIM på KI, enheten som motionen framhöll som ett gott exempel. Patienter som mår illa efter strålbehandling anser nästan alltid att akupunktur hjälper, men effekten är lika stor i placebogruppen som fått låtsasakupunktur.

En artikel om akupunktur som kan rekommenderas till Annika Eclund och övriga intresserade är Acupuncture is a theatrical placebo av David Colquhoun och Steven Novella. Det är dags att utmönstra akupunktur ur skolmedicinen, liksom vi bör sluta med alla andra terapier och mediciner som är verkningslösa eller där effekten inte motiverar priset i form av biverkningar eller pengar.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev