Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Miljöpartiet reder ut vad de tycker om elöverkänslighet

Publicerad: 16 oktober 2012, 21:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Helene Öberg är sammankallade i partistyrelsen och har nu på sin blogg publicerat en text avsedd att förklara hur partiets åsikt, uttryckt vid de tre senaste kongresserna, skall uttolkas i den kniviga frågan om de upplevda symtom som vissa personer hänför till exponering för svaga elektromagnetiska fält. Öbergs resumé av "sju motioner med sammanlagt tjugoåtta att-satser om mobilstrålning och elöverkänslighet" visar att de antagna motionerna ibland slår in öppna dörrar eller består av missuppfattningar och motsägelser.

Miljöpartiets kongress fattade beslut om att de vill öka information om mobilstrålning, och att tillverkaren av telefoner skall vara tvungen att ange SAR-värdet. Specific Absorption Rate är ett mått på hur mycket energi från telefonens radiovågor som absorberas av kroppen och blir till värme när telefonen hålls mot örat och sänder på högsta effekt.

Öberg skriver att "Kongressen vill inte att det ska vara tillåtet att sälja mobiltelefoner utan angivet SAR-värde eller för högt värde." Strålsäkerhetsmyndigheten meddelar att "Alla mobiltelefoner som säljs inom EU har lägre SAR-värde än gränsvärdet 2 watt per kilogram kroppsvävnad. Gränsvärdet bygger på kunskap från omfattande forskning. Det är satt med god säkerhetsmarginal till säkerställda hälsoeffekter. SAR-värdet finns i manualen till din mobiltelefon." Det som skall göras är allaredan gjort.

"Kongressen vill att PTS mäter och kartlägger den elektromagnetiska strålningen från basstationer och andra radiofrekventa strålningskällor i landet."  Post- och telestyrelsen sysslar med kommunikation och inte med eventuella hälsorisker med trådlösa nät, det uppdraget ligger på SSM. Och vad jag kan förstå gör SSM redan det som Miljöpartiet vill uppdra åt PTS.

"Exponeringen från basstationer för mobiltelefoni är alltid lägre än från den egna mobilen under samtal. ... Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer därför att exponeringen från basstationer inte orsakar några skadliga hälsoeffekter och inte innebär några risker från strålskyddssynpunkt. Myndigheten har genomfört mätningar av strålning från basstationer för mobiltelefoni i olika utomhusmiljöer. Resultaten visar att den summerade signalstyrkan från frekvenserna som används för mobiltelefoni normalt uppgår till mellan en miljondel och en tusendel av myndighetens referensvärde."

Partiets inställning till "lågstrålande områden" tycks mig lite motsägelsefull. "Kongressen vill också stärka skyddet för lågstrålande områden ... Kongressen vill däremot inte att lågstrålande områden skapas ... Offentliga miljöer ska inte göras så strålningsfria som möjligt och mobiltelefon ska inte förbjudas i kollektivtrafiken eller på skolor och förskolor. Kongressen har också avslagit yrkanden på att det ska tillsättas en oberoende grupp som granskar forskning om strålning. Kongressen har ansett förslag på ökad forskning om elöverkänslighet och utvecklade behandlingsmetoder för elöverkänsliga, som besvarade. Att-satsen om att partiet ska följa försiktighetsprincipen anses vara besvarad."

Man saknar ett rakt svar på denna enkla fråga: anser miljöpartiet att de elöverkänsligas upplevda symtom, som utgör ett högst reellt lidande, egentligen beror på exponering för elektromagnetiska fält?

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev