Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Minister Wikström duckar liberal fråga om elallergi

Publicerad: 30 juni 2016, 07:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Liberalernas Birgitta Ohlsson ställde nyss en skriftlig fråga till Gabriel Wikström: ”Vad gör statsrådet för att personer som upplever elöverkänslighet ska få evidensbaserad hjälp? ” Normalt skall inte ministrar vara inne och peta i enskilda diagnoser, men i detta fall verkar myndigheter på olika nivåer behöva klarare riktlinjer.

Varken Folkhälsomyndigheten, Strålskyddsmyndigheten eller Socialstyrelsen anser att elöverkänslighet existerar, även om vi alla vet att det finns en del personer som själva anammat denna förklaring till sina upplevda besvär. Socialstyrelsen har dragit in sina gamla allmänna råd om bemötande av patienter som relaterar sina besvär till amalgam och elektricitet (SOSFS 1998:3), och inga nya riktlinjer för vården finns. Samtidigt tilldelar Socialstyrelsen varje år miljonbelopp till Elöverkänsligas Riksförbund, så att de kan fortsätta propagera för en diagnos som Socialstyrelsen inte erkänner.

En del landsting har inrättat ”elsanerade vårdrum” och vissa kommuner ger fortfarande bidrag för att elsanera bostäder; enstaka kommuner utreder möjligheten att inrätta "lågstrålande zoner". Man får nog säga att våra myndigheter ger tvetydiga budskap, senast i raden Skolinspektionen som anser att rektorer måste ta påstådd elallergi på fullt allvar. Men, som Hanna Brus skrivit, att hjälpa en elfobiker med elsanering är lika klokt som att hjälpa en anorektiker med bantingsråd.

I Birgitta Ohlssons fråga läser jag in att hon, liksom vetenskapssamhället, ser elöverkänslighet som en plågsam vanföreställning, där besvärliga upplevda symtom fått en felaktig förklaring som sedan befästs via nocebo-mekanismer. Det finns en del forskning och fallbeskrivningar som talar för att KBT skulle kunna hjälpa personer med upplevd elallergi, i varje fall om inte förklaringsmodellen blivit helt fixerad hos patienten. Det är ju inte svårt att via blindtest visa att symtomen inte triggas av ökad exponering för svaga elektromagnetiska fält.

Vad svarar så sjukvårdsminister Gabriel Wikström? Tyvärr är hans svar defensivt och intetsägande. Det radas upp självklarheter som att alla patienter skall bemötas med respekt, att de har rätt att få en medicinsk bedömning och efter behov relevant behandling. Vidare pekar ministern på den nya patientlagen ”som bl.a. innebär att informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas, att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens samtycke. Vidare utvidgas patienten möjlighet att få en ny medicinsk bedömning och patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet”.

Goddag yxskaft, herr minister! Och han fortsätter vidare i samma stil om regeringens satsning för personer med kroniska sjukdomar ”för att utveckla en mer patientcentrerad vård och för att sprida verktyg och metoder för ett gott bemötande inom hälso- och sjukvården”. Inget i svaret från statsrådet berör egentligen Ohlssons fråga, och som slutkläm kommer plattityder som att det är landstingens ansvar att erbjuda god vetenskapsbaserad vård och Socialstyrelsens uppdrag att självständigt utveckla de kunskapsstöd de finner lämpligt.

Men orsaken till att Socialstyrelsen ser sig tvungen att betala ut miljoner till elfobiska aktivister är den förordning om statligt stöd till patientorganisationer som våra rikspolitiker beslutat om och som inte kräver att funktionshindret skall vara medicinskt erkänt. Om man kan få ihop en patientförening med 500 medlemmar som anser sig besatta av onda andar så blir den organisationen också bidragsberättigad.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News