Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Mistelpreparatet Iscador och andevetenskapens könsstereotyper

Publicerad: 15 december 2013, 19:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Förutom de läkemedel som avser att påverka våra könsbestämda organ (som livmoder, prostata, ovarier, testiklar och bröstkörtel), så kan jag inte komma på några läkemedel som är könsspecifika. Det finns en grundplan för den mänskliga kroppen, och även om skillnaderna är viktiga är de små när allt kommer omkring. Så varför skiljer den antroposofiska medicinens främsta preparat på kvinnor och män?

Efter att ha sålts i Sverige under 30 år har mistelextraktet Iscador till sist registrerats som växtbaserat läkemedel av Läkemedelsverket, med indikationen ”individualiserad palliativ cancervård, som adjuvans till gängse terapi”. Men i själva verket är det tre snarlika preparat som godkänts, trenne olika extrakt från mistlar som vuxit på ek, tall och äppelträd. Och de har inte samma indikationer enligt antroposofisk medicin.

De flesta av våra vanliga läkemedel har (vad jag förstått) sin bakgrund i antingen en slumpmässig observation av farmakologisk effekt, ett systematiskt testande av olika substanser eller en mer riktad forskning baserad på någon teori om sjukdomsmekanismer på cellbiologisk nivå. Men mistelpreparat har helt andra rötter, Iscador baseras på andevetenskap, på Steiners uppenbarelser.

Iscador kom ut på marknaden 1926 efter att Rudolf Steiner flera år tidigare via klärvoajans fått uppfattningen att cancer beror på att det blivit obalans i människan så att eterkroppen lokalt försvagats och den fysiska kroppen blivit för stark. Misteln ansågs kunna stärka eterkroppen så att balansen återställdes och cancern minskade. Mjölksyrat mistelextrakt är antroposofernas mest sålda medicinska produkt, för bortåt en halv miljard kronor per år i Europa.

Tillverkaren Weleda är trogen Steiner och skriver i sin information till läkare att ”Vid sjukdom – i detta fall cancer – har den korrekta och harmoniska växelverkan hos ovan nämnda väsensled [fysisk kropp, eterkropp, astralkropp och jagorganismen] rubbats. De fysiologiska (eteriska) processerna har lokalt fått fritt spelrum alt. hålls ej i schack av de, för organismen, gemensamt ordnande formkrafterna, varvid vävnaden utvecklas till att få ett självständigt liv och egen tillväxt. I en svulst är känsligheten och förnimmelsen (astralkroppen) lågt utvecklad liksom medvetandet (jagorganisationen). Den därvid okontrollerbara överaktiva tillväxten visar sig som en tumör.

Däremot lämnar Weleda ingen förklaring eller referens till varför mistel från ek bara rekommenderas till män medan kvinnor med samma tumörsjukdom bör få mistel från äppelträd. Stora starka manliga eken eller ljuv feminin äppelblom. Inte heller förklarar man skälen till att bröstcancer hos fertila kvinnor behandlas med äppelmistel medan de efter menopaus föreskrivs mistel från tall. Är tallen mer könlös? Jag misstänker att det är Rudolf Steiners antika syn på könen och dess traditionella symboler som nästan hundra år senare styr vad som läkare i Järna skriver ut.

Ursula Flatters på Vidarkliniken och Henrik Olténg, VD för Weleda, har i ett gemensamt pressmeddelande välkomnat Läkemedelsverkets beslut. ”Vi hoppas nu att fler svenska läkare även utanför den antroposofiska vården känner sig trygga med att förskriva mistelpreparatet, och att fler cancerpatienter i Sverige på så sätt får tillgång till ytterligare en möjlighet till högre livskvalitet”.

Men Läkemedelsverket jublar inte direkt. Till Svensk Farmaci säger utredaren Dr Bertil Jonsson att studierna som visat ökad överlevnad med Iscador ”håller helt enkelt inte. En Cochraneanalys har kommit till samma slutsats. Det har funnits kraftfulla påståenden om goda effekter men de tycker vi inte att det finns grund för ... det finns inte belägg för mer än just symtomlindring ... Vi pekar också på vikten av att behandling måste ske i samråd med medicinsk expertis som har antroposofisk inriktning.”

Jag vet att det finns studier som menar att man påvisat olika typer av symtomlindring, men jag ställer mig skeptisk till om Läkemedelsverket hade godtagit dessa studier som tillräckliga för att registrera Iscador som ett riktigt läkemedel. Bertil Jonssons uttalande att Iscador bara skall förskrivas i samråd med läkare som tror på Rudolf Steiners andevärld bekräftar väl att detta är religiös medicin sanktionerad av ett statligt verk.

Än märkligare ter sig Läkemedelsverkets godkännande av ett 90 år gammalt injektionspreparat när samtidigt Tyskland gradvis avvecklar sitt stöd till homeopati och antroposofisk medicin. Sedan 2012 betalar inte längre tyska skattepengar adjuvant mistelterapi under cancerbehandling.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev