Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Når tystnadsplikten till Thailand?

Publicerad: 20 mars 2019, 09:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

1177-läckan

Datainspektionen, DI, har nu meddelat att en tredje tillsyn kring 1177 Vårdguiden har inletts. Den här gången är det företaget som de tre inblandade regionerna anlitat för sjukvårdsrådgivning på telefon via 1177 Vårdguiden, som ska granskas. Det är alltså företagets personal som besvarar samtal från vårdsökande och patienter i berörda regioner. På kvällar, nätter och helger besvaras samtalen enligt uppgift istället av personal med svensk sjuksköterskelegitimation i Thailand. Datainspektionens tillsyn ska bland annat klargöra hur företaget behandlar personuppgifter vid sjukvårdsrådgivningen. Region Stockholm har också låtit inleda en granskning av företaget enligt uppgift på regionens hemsida, som ska ta sikte på avtalad informationssäkerhet och hur den uppfylls av företaget.

Fokus i den debatt som följt på 1177-skandalen har också primärt kommit att röra dessa aspekter, det vill säga skyddet för personuppgifter och informationssäkerhet. Utgångspunkten är att läckan består i att inspelade samtal lagrats på ett sådant sätt att de blivit allmänt tillgängliga på internet. Om det istället anläggs ett sekretessrättsligt perspektiv på upplägget kan saken komma i ett annat ljus. Så gjorde nämligen Justitieombudsmannen, JO, i sin granskning av ett liknande fall för bara några år sedan (JO dnr 3032-2011). JO:s slutsatser fick stor uppmärksamhet och anses av vissa ha skapat rättslig osäkerhet vad gäller utkontraktering av bland annat vårdrelaterade tjänster. Två offentliga vårdgivare hade köpt journalföringstjänster av ett privat bemanningsföretag. Med hjälp av digital inloggning till de offentliga vårdgivarnas journalsystem kunde företagets läkarsekreterare på distans, ofta från det egna hemmet, transkribera inspelade diktat till patienternas journaler. JO riktade allvarlig kritik mot de offentliga vårdgivarna för att i avtalen med det privata företaget ha fokuserat på de personuppgiftsrättsliga aspekterna av avtalsupplägget men inte tillräckligt på de sekretessrättsliga. Läkarsekreterarna omfattades inte, enligt JO, av någon straffsanktionerad tystnadsplikt, dvs. de skulle inte kunna dömas för brott om de hade röjt patientinformation. Därför var det enligt JO inte tillåtet att lämna ut patientuppgifter, som ju omfattas av sträng sekretess, till företaget på det sätt som gjordes.

Med tanke på den debatt JO:s beslut gav upphov till är det förvånande tyst om sekretessaspekterna i 1177-diskussionen. Omständigheterna skiljer sig visserligen på så sätt att det i fallet med 1177 inte nödvändigtvis har skett något utlämnande - det är ju patienterna själva som ringt in och delat med sig av sin patientinformation. Men frågan om vilket sekretesskydd informationen omfattas av hos samtalsmottagarna är ändå intressant, särskilt vad gäller samtalen som besvaras från Thailand. Att personalen där är svensklegitimerad är en sak, men omfattas den av sådan straffsanktionerad tystnadsplikt som krävs enligt JO? Och, kanske mer relevant för DI, uppfyller den kravet på lagstadgad tystnadsplikt som numera uppställs som en förutsättning för att få behandla patientuppgifter i EU:s dataskyddsförordning GDPR?

Det svenska tystnadspliktsbrottets territoriella räckvidd berörs i Digitaliseringsutredningens betänkande Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering, (SOU 2018:25), som var ute på remissrunda under 2018. Även om utredningen bedömer att det i och för sig skulle kunna vara möjligt att döma för brott mot tystnadsplikt som har begåtts utomlands, så måste en rad olika förutsättningar först vara uppfyllda. Det är långt ifrån säkert att DI, JO eller någon annan myndighet skulle komma till samma slutsats om frågan ställdes på sin spets vid en granskning av 1177 Vårdguiden.

KARIN ENGSTRÖM

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

1177-läckan

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev