Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Nobelpristagarna har fel om antroposofisk homeopati

Publicerad: 10 december 2015, 20:06

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


På själva Nobeldagen ger fyra svenska Nobelpristagare en bredsida mot Vidarklinikens mediciner i en artikel på DN Debatt: Homeopatiska produkter kan inte kallas läkemedel. Men Nobelpristagarna har fel vad gäller terminologin. För tyvärr är redan en stor mängd kraftigt utspädda produkter registrerade av Läkemedelsverket såsom varande homeopatiska läkemedel. I enlighet med EU-regler undersöker verket att preparaten är tillräckligt utspädda och därmed ofarliga även om utgångsämnet varit gifter som stormhatt, arsenik, belladonna, bolmört, kvicksliver, ormgift eller bly. Men som verket lakoniskt skriver ”Däremot bedöms inte om ett homeopatiskt läkemedel har någon effekt.

Vidarkliniken försöker nu i dagarna sola sig i glansen av Nobelpriset till artimisinin genom att bjuda in ett kinesiskt följe av alternativmedicinare till Järna. Och det antroposofiska sjukhusets styrelse värjer sig i DN mot Nobelpristagarnas angrepp genom att hävda att det är: ”Ohederligt blanda samman homeopati och antroposofisk medicin”. De undviker att gå in på vilka antroposofiska preparat som är homeopatisk utspädda, och argumenterar defensivt att så länge läkemedel är ofarliga behöver de inte vara effektiva. Men de har faktiskt rätt i att Nobelpristagarnas artikel blandar samman klassisk homeopati med antroposofisk dito.

Klassisk homeopati enligt Samuel Hahnemann bygger på att ett utspätt preparat påstås motverka exakt samma symtom som samma ämne orsakar i outspädd form. Det klassiska exemplet är kaffe; man kan få svårt att sova av starkt kaffe, alltså borde utspätt kaffe hjälpa mot sömnlöshet. Similia similibus curantur; lika botar lika. Och ju mer utspätt desto starkare effekt. Klassisk homeopati i ett nötskal, precis så fyrkantigt själlös som alternativmedicinare oftast anklagar skolmedicinen att vara.

Antroposofisk medicin är allt annat än själlös, tvärtom är andliga väsen och reinkarnation helt centrala begrepp inom den alternativmedicinska riktning som Rudolf Steiner grundade för hundra år sedan. Det är inte lätt att förstå hur Steiner kom fram till sina terapiförslag, men ni kan få ett smakprov från Fundamentals of Therapy:

Lead works upon the organism in such a way as to stimulate the catabolic action of the ego-organization. If we introduce it into the organism where this action is deficient, it will therefore stimulate it, if administered in sufficiently strong doses. If the doses are excessive, hypertrophy of the ego organization results. The body destroys more than it can build up and must disintegrate. In sclerotic illness the ego organization becomes too weak; it is not itself sufficiently catabolic. Therefore destruction only occurs through the astral body.”

Ibland verkar terapivalen handla om att en växt liknar ett mänskligt organ, eller att Steiner ser analogier mellan parasitisk mistel och cancerväxt, ibland är det ett utspätt friskt organ från ett djur som skall bota motsvarande sjuka del av patienten. Förutom växter och djur används metaller, salter och mineraler. Utspädningarna varierar och är inte alltid så extrema som inom klassisk homeopati.

Antroposofisk vård kan verkar mjuk och öppen, men deras syn på läkemedel får sägas vara ganska dogmatisk, och man går inte gärna emot vad Steiner sagt. Så här uttryckte Ursula Flatters det för några år sedan: ”Rudolf Steiner uttalade många gånger hur angelägen han var att man skulle ta upp och pröva andliga forskningsresultat på ett noggrant sätt. … T ex menade Steiner att ur misteln kunde utvecklas en verksam medicin mot cancer. Kan jag verkligen förstå det? Ändå använder jag mistelpreparat mot cancer – delvis ur insikt men till stor del också p g a förtroendet som jag fått för hans forskning! Jag kan uppleva det som en kunskapsmässigt, ansvarsmässigt och etiskt komplicerad situation.”

I den viktiga sakfrågan är det förstås lätt att instämma med Nobelpristagarna och övriga undertecknare från Kungliga Vetenskapsakademin. Sjukvård och läkemedel skall så långt det är möjligt baseras på naturvetenskaplig forskning, och det finns ingen anledning för politikerna att skapa en speciell lagstiftning för de alternativmedicinska preparat som används i Järna. Det finns redan möjlighet för Vidarkliniken att registrera många av sina preparat enligt befintliga regler för homeopatiska läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel.

Varför gör då inte Vidarkliniken det? Skälen torde vara två: dels att de har så extremt många olika preparat att de inte har resurser nog för pappersarbete och registreringsavgifter, dels att de inte med dagens regler kan registrera sina homeopatiska injektionspreparat. Men dessa argument räcker inte för att skapa en särlagstiftning för antroposofisk religiös medicin. Vi får hoppas att regeringen helt enkelt inte gör någonting alls, utan bara låter Vidarklinikens nu 30-åriga dispens löpa ut. Ingen patient kommer fara illa av det.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev