Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Nu är allmänläkaren lite mer barnpsykiater

Publicerad: 6 mars 2014, 15:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Västra Götalandsregionens inställning att allmänläkarna skall stå för första linjens barnpsykiatri är verklighetsfrämmande. Min erfarenhet är att varken vårdcentralens sjuksköterskor eller allmänläkare är särskilt förtrogna med att bedöma barn med matvägran, sömnstörning, separationsångest, stereotypa beteenden, tvångstankar, tics, depression, sociala kontaktsvårigheter, hyperaktivitet eller utagerande aggressivt beteende. De psykoterapeuter som finns i primärvården har i regel inte heller någon större erfarenhet av barnpsykiatrisk diagnostik.

Allmänläkarna upplever nog att detta är ännu ett av alla områden där specialistnivån ensidigt bestämmer vilken kompetens som första linjen skall anses besitta. När sjukhusets resurser inte räcker tenderar primärvårdens kompetens att automatiskt uppvärderas så att mer komplicerade fall kan ”outsourcas”. Det är sant att man kan växa med uppgiften, men det finns vettigare sätt att lära sig simma än att slängas i där man inte bottnar.

BUP i Borås har nu skriftligt tydliggjort vad som gäller för primärvården. Om BUP så bedömer skall patienter som själva söker BUP hänvisas till första linjen där bedömning, eventuellt utredning och en första behandlingsinsats skall göras innan remiss till BUP kommer i fråga.   En remiss till BUP bör innehålla, förutom en tydlig frågeställning, en preliminär diagnos enligt ICD-10(!), genomgång av samsjuklighet, psykosocial funktionsförmåga, ärftlighet för somatisk och psykisk sjukdom, familjeförhållanden, skolsituation, socialtjänstkontakter, suicidriskbedömning, resultat av påbörjad utredning (?) och behandling. Första linjen kan dock få goda råd från specialistnivån. I den mån vårdcentralen inte kan vänta på något av de fyra årliga konsultationstillfällena så finns möjlighet till telefonkontakt med BUP en timme per dag (mellan 10 och 11).

Barn med psykisk ohälsa som söker till skolhälsovården kan inte remitteras från skolläkaren eller skolsköterskan till BUP, de patienterna skall hänvisas till vårdcentralen, som sällan har större erfarenhet av barnpsykiatri än vad elevhälsan har. De enda remisser som BUP accepterar från skolan är när skolan först gjort en komplett basutredning enligt VästBUS-överenskommelsen med social, pedagogisk, psykologisk och medicinsk bedömning.

Det stora undantaget, den enda snabba vägen förbi den mur som BUP bygger mot sina vårdgrannar, är om den unge har självmordstankar. Det är barnpsykiatrins ”Sesam öppna dig” för att träda in i specialistnivåns skattkammare.   Det är inte realistiskt att med dekret utnämna vårdcentralen att vara första linjens barnpsykiatri. Det bör i stället BVC och elevhälsan vara. Där finns personalen med gedigen erfarenhet av barn och tonåringar. Förutom atopiskt eksem-astma-allergi-adipositas så är nästan alla barn kroppsligen mycket friska. Liksom för de yngre vuxna är det personer med psykisk ohälsa som inte får tillräckligt bra vård. Låt skolhälsovården bli mer skolpsykiatri.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News