Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag27.01.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Gästkrönika

Om jag vore ... Vårdtrojkan ikläder sig roller och föreslår

Publicerad: 1 Augusti 2018, 11:44

Det här är en opinionstext

Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.


Om jag vore…

Vårdtrojkan har ägnat tid och tankemöda med syftet att pusha för en förändring. Frågan är om någon läst. Och ännu mer om någon tagit intryck.

Vad vill vi?

Trots eller kanske just för att de medicinska resultaten är på topp när svensk hälso- och sjukvård jämförs till exempel inom OECD finns mycket att förbättra både när det gäller struktur och arbetsmiljö men också när det gäller det inre arbetet för att säkerställa gott bemötande, etisk kompass och läkekonst.

Det finns belägg för att bemötandet inte alltid är på topp, att personalen känner sig pressad och känner att de inte kan göra rätt prioriteringar.Att man väljer att arbeta som stafett talar för att personalen är missnöjd med sin arbetsgivare,

Vi har tidigare sagt att det finns anledning för alla berörda att säga Mea Culpa – Mitt fel att det är som det är.

I all ödmjukhet men på bas av lång erfarenhet tycker vi oss kunna ge några konkreta råd i form av: Om jag vore ….. skulle jag…

En del av råden är på g. enligt uppgift. Det vore intressant att få en återkoppling. En del kan genomföras direkt av vederbörandes organisation. utan annan inblandning och resursbehov eller med liten insats. Andra åtgärder kräver större grepp; lagändring till exempel.

Om jag vore

STATSMINISTER skulle jag:  Fundera över hur stor andel av BNP som bör gå till välfärden, (men samtidigt  försäkra mig om  att resurserna används utan svinn och ger resultat i världsklass och så jämlikt det kan bli). Se över ämneskompetenserna hos ministrarna. Verkställa de förslag som remissinstanser och departement varit ense om i stället för att godkänna förslag på nya utredningar

Utse någon att se över det kommunala självstyret, antal kommuner och landsting.

UTBILDNINGS-, NÄRINGS- eller SOCIALMINISTER skulle jag ordna en arena där det bara inriktas på att följa upp målen för hälso- och sjukvården som de är normerade.  Syftet med hälso- och sjukvården är ju att skapa hälsa-det vill säga bota lindra eller förebygga sjukdom. Följa om så sker och bara följa det. Skippa resten – lita på folk. Ta till mig och tillämpa råden eller uppmaningarna både från stiftelsen ForskaSverige och det gemensamma  initiativet  från Kungliga Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet

DESSUTOM OM JAG VORE

UTBILDNINGSMINISTER: Se över och ändra lärarundantaget så det liknar det amerikanska. Se till och identifiera utbildnings och bemanningsbehov och att de tillfredsställs. Fortsatt- och vidareutbildning ingår i det uppdraget.

SOCIALMINISTER 1) Ge beröm för medicinska resultat. 2) Skaffa bättre medicinsk kompetens på departementet. Tillsätta en utredning som ritar sjukvårdskartan. Vara beredd att stötta strukturförändringar som A.  baseras på det paradigmskifte som är på gång (med ökad tillgång till genetisk info skapas förutsättningar för individanpassade förebyggande åtgärder), B. tar hänsyn till den demografiska situationen både avseende personal och patienter. C. Möjliggör för den växande andelen personer med multipla och komplicerade tillstånd att ha tillgång till  läkare och annan personal som har helhetssyn och som garanterar  kontinuitet Tacksamt ta emot och genomföra ForskaSverge! och SLS/KVA förslagen.

NÄRINGSMINISTER  Understryka nödvändigheten av näringslivets samarbete med forskare och vården men också banna alla otillbörliga påverkansförsök. Underlätta för framtagandet av produkter som kan vara mycket bra men inte kommer att bli ”Block BUSTERS”

LANDSTINGSPOLITIKER: Tänka på vad målet är och göra politik av det och inget annat. Skaffa en realistisk och ärlig bedömning av vilka resursbehov som verkligen föreligger för vård och omsorg. Fundera över om jag/respektive mitt landsting verkligen klarar uppdraget. Lära och åtminstone ta efter goda exempel

LANDSTINGSDIREKTÖR Ha koll på bemanningsbehoven (antal och kompetens) och skapa en effektiv organisation genom samarbete och efterapning av lyckade administrativa grepp. Vara öppen för att strukturförändringar kan vara bra. Sluta tala om platsbrist, det är nästan alltid personalbrist och mitt ansvar.

KOMMUNPOLITIKER OCH DIREKTÖRER. Det är dags att slopa gränserna till landstingen när det gäller vård och omsorg.

OMRÅDES- OCH SJUKHUSCHEFER: Inte låta mig styras av ekonomin på annat sätt än ram-mässigt. Målet enligt ovan är uppdraget. Förmedla det. Belöna det. Lyfta ”Role Models”. Skapa ett arbetsklimat där målet är bästa vård under förutsättningarna med högt i tak och gott humör och generositet gentemot varandra. Ge cred för gott bemötande och patientnöjdhet

CHEF FÖR YRKESFÖRENINGAR: Inpränta det unika med yrkena-  att både ge service och vara expert. Kolla att kallet trots allt får plats men inte leder till att man blir utnyttjad. Tvärtom. Legitimationen (och specialistbevisen) är en varudeklaration och garanti för kompetens, inte en lönegrad. Driva på så att de strukturförändringar som är nödvändiga för att individanpassad hälso-och sjukvård skall kunna erbjudas.

Bearbeta de medlemmar som vill bevara det gamla. Hålla efter medlemmarna så att de stöttar varandra. Kalla till en tankesmedja om hur vi som experter skulle vilja strukturera hälso- och sjukvården för fortsatt bästa medicinska resultat bättre, förebyggande arbete, bättre interkollegialitet för bättre patientutfall.

PÅ GOLVET: Säga nej och strejka vid behov när det inte går att sköta jobbet som det skall. Kräva bra ledare och förebilder. Avhålla mig från att utnyttja och lura systemet för egen vinning utan se till att det i så fall förbättras för att syftet skall nås. Inte sura.

Medverka i interna möten som syftar och leder till att arbetsprocesserna blir bättre.

MYNDIGHETSCHEF. Reglera lagom. Följ upp på de medicinska och andra mål som speglar kvaliteten i verksamheten. Utnyttja och stöd det faktum att legitimationen innebär personligt ansvar men bedriv tillsyn på systemnivå med utgångspunkt från kvarstående  ojämlikheter. Med tillsynsinstrumentet kan man skapa både klarhet  i varför resultaten kan vara så olika och tvinga till förändring.

VÅRDTROJKAN –REHNQVIST, ÖRTENDAHL OCH ÅBERG

Det här är en opinionstext

Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev