Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Gästkrönika

Öppet brev om FC till kommunledningen i Göteborg

Publicerad: 20 augusti 2014, 08:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Detta öppna brev publicerades 14 augusti som en debattartikel i Göteborgs-Tidningen (vår lokala variant av Expressen) och tidningen följde upp med  en nyhetsartikel.
                ______________________________________________________

Öppet brev till kommunledningen: Kritiserad kommunikationsmetod på särgymnasiet leder till falska anklagelser om övergrepp.

På några av Göteborgs gymnasiesärskolor används idag en starkt ifrågasatt metod för kommunikation med ungdomar som inte kan tala, och som inte själva kan skriva på tangentbord. Enligt förespråkarna för metoden "faciliterad kommunikation" (FC) kan dessa ungdomar med utvecklingsstörning däremot kommunicera mycket avancerade budskap om en utbildad FC-hjälpare stöttar elevens hand så att fingret träffar rätt bokstav.

De flesta sakkunniga bedömare anser det som uppenbart att det är hjälparen som omedvetet är den som skriver, som en variant av "anden i glaset". Socialstyrelsen har nyligen gått igenom den vetenskapliga grunden för FC och "Resultatet visar att det inte finns något vetenskapligt stöd för att FC är en tillförlitlig kommunikationsmetod." (Tillförlitlighet i faciliterad kommunikation vid autism - en systematisk översikt, Socialstyrelsen 2014)

DART vid Sahlgrenska universitetssjukhuset är ett av Europas främsta center för kommunikationsstöd. Utvecklingen inom detta område har varit enorm de senaste åren. Via ny teknik och metoder kan idag personer även med omfattande rörelsehinder eller kognitiva svårigheter ges möjlighet att kommunicera självständigt. Undantaget är personer med mycket omfattande utvecklingsstörning – men inte heller för dessa är FC en hållbar metod. Alla personer har enligt FNs konvention för personer med funktionsnedsättning rätt till egen självständig kommunikation – även i skolan. Experterna på DART avråder därför från FC. ISAAC – den internationella föreningen för Alternativ och Kompletterande Kommunikation – avråder också från metoden eftersom forskning, även inom specialpedagogik, visat att den inte är självständig (ISAAC Position Statement on Facilitated Communication).

Vid introduktion av nya kommunikationshjälpmedel kan föräldrar och pedagoger ibland behöva ge understöd i form av viss fysisk handledning, positiv övertolkning m.m. för att tillfälligt hjälpa barn på traven mot nya självständiga färdigheter. Det är när liknande stödformer (som i FC) sätts i system som en metod för mer generell användning för barn med betydande funktionsnedsättningar, och med högt uppskruvade anspråk och förväntningar på resultat, som metoden måste och kan ifrågasättas och avvisas grundat på beprövad erfarenhet och evidens.

Om nu faciliterad kommunikation i allmänhet är en illusion, där de skrivna meddelandena egentligen kommer från hjälparen, är det så farligt? Ja, det är faktiskt farligt eftersom det handlar om en identitetsstöld, även om den sker omedvetet och i goda avsikter. FC kan leda till att tiden på särgymnasiet förspills på låtsasinlärning, på en nivå som eleven inte kan tillgodogöra sig, istället för träning på elevens verkliga funktionsnivå. Än värre är att det via FC kan komma falska anklagelser om övergrepp.

I alla länder där FC prövats har det dykt upp falska anklagelser om övergrepp, där FC-budskapet varit den enda bevisningen. Så blev det i Australien, Nordamerika, Storbritannien och Danmark, och så har det blivit i Sverige. Även om polisutredningarna brukar läggas ned när åklagaren förstår att FC inte är tillförlitligt, så har familjerna orsakats stor skada i dessa fall.

Vi känner till tre fall i Sverige där familjemedlemmar eller skolpersonal anmälts till socialtjänst eller polis på grund av FC-budskap. Den enda bevisningen har varit det som eleven "skrivit" när handen stöttats av en FC-hjälpare. Två av fallen handlar om Göteborgs särgymnasium, i det ena fallet var det en familjemedlem som polisanmäldes, i det andra fallet (som Dagens Nyheter skrev om i somras) var det en elevassistent som tvingades sluta sin anställning trots att polisutredningen direkt lades ned.

Skolverket och Skolinspektionen är maktlösa inför att FC används i Göteborg. Trots att Socialstyrelsen, läkare, logopeder och andra experter på alternativ kommunikation avråder från metoden så är det chefen för gymnasiesärskolan som bestämmer i skolan. Redan 2012 vände sig en anonym anställd till kommunens visselblåsarfunktion och larmade om dessa missförhållanden och vad FC kan leda till, och senare har vi varit flera som protesterat och försökt tala förstånd med gymnasiesärskolans ledning.

När Dagens Nyheter i somras intervjuade chefen för gymnasiesärskolan var det inget som tydde på att hon tänkte ändra sig och stoppa användning av metoden, trots Socialstyrelsens rekommendation. Vi vänder oss därför till kommunens högsta ledning och hoppas att de har bättre omdöme och skyddar våra funktionshindrade elever så att bara tillförlitliga metoder för kommunikation används. 

Christopher Gillberg
Professor i barn- och ungdomspsykiatri
Gillbergcentrum, Sahlgrenska akademin

Annika Lindström
Ordförande Autism- och aspergerföreningen Göteborg

Eva Nordin-Olsson
Distriktsläkare och skolläkare
Ordförande i Autism- och aspergerförbundet

Mats Reimer
Barnläkare och bloggare

Gunilla Thunberg
Leg logoped, Fil Dr
DART kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev