Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Östergötlands offentliga alternativmedicin

Publicerad: 6 maj 2013, 18:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Landstinget i Östergötland har (efter att miljöpartiet i Stockholm hamnade i opposition 2006) varit det landsting som mest konsekvent bejakat alternativmedicinen och letat efter sätt att låta komplementär alternativ integrativ medicin (KAM) komma in i landstingsvården. I september förra året kom Östergötlands rapport om Komplementärmedicinska behandlingsmetoder vid kroniska/långvariga smärttillstånd, författad av neurologen Wolfgang Doerfler och landstingets sjukvårdsstrateg Anna Kullberg.

Man konstaterar i rapporten att "Landstinget i Östergötland anses av många KAM‐förespråkare ha tagit en tätposition på KAM‐området i Sverige genom sitt ställningstagande i strategiplanerna." Författarna går igenom de flesta vanliga alternativmedicinska behandlingsriktningar och är positiv till de flesta. Studier som talar för att exempelvis akupunktur hjälper lyfts fram och artiklar som funnit motsatsen tonas ned.

Doerfler och Kullberg tecknar en generellt positiv bild av KAM. "Sammanfattningsvis finns det inom befolkningen både i Sverige och utomlands, ett växande intresse och en efterfrågan på KAM‐behandlingar vid långvariga smärttillstånd. Det finns även en allt större öppenhet för alternativa och komplementära metoder inom forskningsvärlden och i den offentliga hälso‐ och sjukvården."

Genom cherry picking finner man "tilltagande vetenskaplig evidens för ett flertal KAM metoder ... även om den evidensen fortfarande är svag i jämförelse med de många andra metoder. I evidensdiskussionen måste man ha klart för sig att en effekt som inte överstiger en placeboeffekt fortfarande är en effekt och att otillräckligt eller saknande evidens kan innebära att det inte genomförts tillräckligt högkvalificerad forskning."

Vad författarna menar med följande mening är lite oklart: "Negativ evidens av en KAM metod måste tas på största allvar och sjukvården bör tydligt ta avstånd från att rekommendera eller erbjuda metoden." Principiellt är det omöjligt att empiriskt bevisa frånvaron av något, man kan bara misslyckas att bevisa närvaron av en effekt. Förmodligen menar författarduon att de inte kan acceptera KAM som ger sämre utfall än ren placebo.

"Metoderna hjälper många individer men vi vet inte riktigt hur. Vi har svårt att fastställa den verkningsfulla mekanismen i randomiserade, kontrollerade studier. ... Individens preferenser och önskemål om behandlingsmetoder kan inte ensamt avgöra vad som ska tillhandahållas, men det måste ändå vara en viktig del i helhetsbedömningen. ... Flertalet "mjuka" och helhetsorienterade KAM metoder ... kan därför vara värt att närmare överväga om de kan flätas in i LiÖs behandlingsportfolio för denna patientgrupp."

Skulle oppositionen i Östergötland vinna nästa val kommer inte synen på KAM bli mer kritisk, tvärtom. Det rödgröna blocket skiver i sin forskningsvision "Landstinget ska ha en öppenhet mot komplementär medicinska metoder och aktivt pröva evidensen hos sådana metoder. Under kommande period ges utrymme för projekt inom integrativ medicin och grön rehabilitering." I budgetförslag för 2013-2015 vill de rödgröna "Aktivt understödja forskningsprojekt inom området integrativ medicin." ... "Komplementär medicin är sådana behandlingar som inte ingår i den vanliga skolmedicinen och som det saknas evidens för att metoden fungerar. ... Processen att aktivt hitta evidens för komplementära metoder kallas för integrativ medicin."

"Samtidigt som den här budgeten hundraprocentigt backar upp och bejakar den medicinskt tekniska utvecklingen lägger den grunden för ett mer fundamentalt och hälsoinriktat arbete. Både för att skapa förutsättningar för högre livskvalitet och för att vårda de allt knappare ekonomiska utrymmet i framtiden måste kraftfulla investeringar i hälsa göras. En av de stora poängerna med integrativ medicin handlar om att evidensbasera metoder som är både billigare och mer skonsam än de traditionella. De alternativa metoderna sätter ofta människan som helhet i ett längre perspektiv."

Nog för att skolmedicinen genom seklerna har många synder på sitt samvete, men de senaste dryga 150 åren håller skolmedicinen på att långsamt gå från att vara eminence-based till att vara naturvetenskapligt underbyggd och mer baserad på fakta om verkligheten. Det enda KAM har att lära skolmedicinen är skickligheten i bemötandet, för det är det som ger de läkande effekterna av akupunktur, homeopati och healing, själva metoden innehåller oftast ingenting alls.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev