Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

P4 Halland skrämmer med mobilstrålningens faror

Publicerad: 1 april 2013, 07:46

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


På förmiddagen 19 mars sände P4 Halland ett program som rimligen skrämde upp en del hallänningar. En ensam röst från statliga Strålsäkerhetsmyndigheten mötte en kritisk programledare och inte mindre än tre olika alarmistiska medverkande som målade upp alla hälsofaror man menar WiFi, mobiler och andra svaga EMF ger upphov till.

Programledaren Anna Carlsson inledde: "Det här är Carlsson & Co i P4 Halland. I Hållbar Livsstil idag ska vi prata om strålning från mobiltelefoner och trådlös teknik. Det här är ju ett omdiskuterat ämne där viss forskning visar på stora hälsorisker medan annan forskning inte visar att det är någon större fara. Den här timmen skall vi ha med en av Sveriges främsta forskare på hjärntumörer kopplat till mobiltelefoner, och som menar att Strålsäkerhetsmyndigheten ... vilseleder befolkningen och går mobilindustrin intressen till mötes. Det är ett svårt ämne bara för att det finns två sidor på forskningen, en som visar skadliga effekter av strålningen och en som visar att det inte är så skadligt." Å ena sidan och andra sidan, för SR är skyldig att i sin public service alltid vara saklig och opartisk.

Programmets "inspiratör" Camilla Essencia fick därefter kommentera hur hon reagerar på att det finns olika forskare som kommer till motsatta ståndpunkter. "Jag tänker så här att när det finns så pass mycket forskning som visar på att det är hälsoskadligt på en massa olika sätt så litar jag mer på den forskningen än på den forskningen som visar att det inte har några hälsorisker, eftersom det historiskt sett, både inom kemiindustrin och med tobak, har varit så att industrin alltid haft ett stort intresse av att göra forskning som visar att det inte finns hälsorisker, medan den oberoende forskningen visar på hälsorisker. Det har varit ett sätt att skapa tvivel om det finns hälsorisker."

Innan Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, kom till tals fick Strålskyddsstiftelsen lägga ut texten. Att denna insamlingsstiftelse av och med aktivister för elöverkänslighet valt en namn som lätt förväxlas med myndigheten är knappast en slump. Programledaren Anna Carlsson presenterade stiftelsen som en "fristående idéell insamlingsorganisation som arbetar för en miljö där varken människor, djur eller växter riskerar att skadas av den mänskligt producerade elektromagnetiska strålningen på kort eller lång sikt". Och vem kan vara emot det?

Journalisten Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen intervjuades och påstod att forskningen allt tydligare kan slå fast ett samband mellan hjärntumörer och mobilanvändning. Dessutom menade Nilsson att det den "lavinartade ökningen" av olika typer av trådlös teknik leder till nedsatt psykisk hälsa, sömnsvårigheter, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel, nedstämdhet, ångest och stressar hjärnan. Anna Carlsson följde upp med en ledande fråga om det kan vara barn som är de svårast drabbade. Mona Nilsson svarade att liksom tobak och alkohol är farligare för barn så är risken att få hjärntumör av mobilanvändning högre för barn än för vuxna.

Barnens mobiler och datorer med WiFi tror Nilsson förklaringen till både ökad psykisk ohälsa hos barnen, och ökad förskrivning av sömnmedel och antidepressiva. När programledaren undrade varför forskningen inte kan slå fast detta så hävdade Mona Nilsson att det beror på att mobilindustrin är så inflytelserik och finansierar studier som "smutsar ner" det samlade forskningsläget.

"Den trådlösa tekniken är inte en långsiktigt hållbar lösning", för inte bara människan påverkas negativt enligt Nilsson, även myror, bin, flugor, fåglar och till och med växter drabbas. Efter representanten från Strålskyddsstiftelsen gick ordet till Lennart Hardell från onkologiska kliniken i Örebro. "Det är helt klart nu ... att det finns ungefär en fördubblad risk för vissa typer av hjärntumörer om man använder en handhållen mobiltelefon ... mot örat. ... Det är såpass allvarligt att man skall skydda hjärnan från mikrovågorna ... att man alltid har en handsfree ... men då är det viktigt att man inte placerar telefonen mot någon annan kroppsdel ... till exempel benmärgen. Det finns ju en diskussion om ökad leukemirisk ..."

Hardell påstår att forskningen visat att det är farligt med mikrovågor, men inte via uppvärmning av kroppen, energin är för liten, däremot menar han att strålningen leder till att fria syreradikaler bildas i kroppen, något som i förlängningen leder till cancer. "Utan tvekan så finns det idag väldigt många biologiska effekter ... vid mikrovågsbestrålning av celler."

Hardells forskning är starkt ifrågasatt och hans åsikter delas bara av en liten minoritet av forskarsamhället, men programledaren verkade ta Hardells parti. "Vad har du för tankar om att detta inte får någon vidare uppmärksamhet att det faktiskt är, [trots] att strålningen är såpass allvarlig ... vid mobil och trådlös teknikanvändning?" Som svar kunde Hardell följa upp med sin besvikelse över att svenska myndigheter inte verkat ta till sig att IARC klassat mobilstrålning som möjligen (men inte troligen) cancerframkallande. Han sågade SSM och hävdade att de inte alls arbetar för att skydda befolkningen utan går industrins ärenden.

Så kom turen till Torsten Augustsson, sakkunnig på SSM, som konstaterade att svenska SSM gör samma bedömning som i motsvarande myndigheter i andra länder, att trådlösa nätverk och mobilmaster utgör inga hälsorisker. Vad gäller själva mobiltelefonerna finns en svag icke bekräftad misstanke om hälsorisk, och SSM rekommenderar därför som en försiktighetsåtgärd användning av handsfree samt att man inte har telefonen mot kroppen under samtal.

Programledaren Carlsson tog därefter upp Bioinitiativrapporten som sägs visa att hälsoriskerna är omfattande. Augustsson klargjorde att den forskning som finns måste kvalitetsbedömas, och att SSM har ett vetenskapligt råd om följer forskningsläget. Programledaren fortsatte fråga om trådlösa nätverk, och undrade om SSM inte ser risker när nu skolor och daghem får WiFi. "Skulle ni kunna se föräldrar i ögonen om 10 år om den här tekniken visar sig vara mycket skadligare, som vissa forskningsrapporter också visar, än vad ni går ut med i dag?"

Anna Carlsson undrade sedan varför inte de svenska forskare som varnar för mobilstrålning, som Hardell och Salford, sitter i det vetenskapliga rådet som SSM har. "Kan du garantera att det inte sitter någon som har anknytning till industrin [i ert vetenskapliga råd]?" Augustsson kunde inte kort redogöra på vilka meriter SSM valde ut sina rådgivare.

Programmets "inspiratör" Camilla Essencia (fd Åkesson) fick utan kritiska motfrågor avsluta programmet. "Jag känner att jag blir väldigt frustrerad av att SSM går ut med så bräckliga rekommendationer, för jag har följt det är området i ganska många år. Jag har lyssnat på forskare som uttalar sig, har sett forskningsrapporter, studier, jag har sett dokumentärer där de gör intervjuer med forskare. Som jag ser det ... finns otroligt mycket forskning som visar på olika hälsorisker med den trådlösa tekniken, och det även långt, långt, långt under de gränsvärden som SSM hela tiden hänvisar till."

"Som människor är vi elektrobiokemiska varelser, alla funktioner i vår kropp är biokemi och elektricitet som vi är uppbyggda av ... så för mig är det helt tydligt att om vi då får en massa signaler som går igenom vår kropp, att det påverkar oss, att det påverkar våra celler, vårt immunförsvar, vårt hormonsystem - och det visar ju forskning också. Det är ju inte så att vi bara har det när vi pratar i mobiltelefon, utan vi har det dygnet runt, överallt där det finns uppkoppling, trådlösa nätverk, mobilmaster. Det är en extremt stor exponering som har tillkommit i mänsklighetens historia som aldrig förr har funnits."

En sak som inte framkom i programmet är att Camilla Essencia/Åkesson inte bara är "inspiratör" på P4 Halland, utan också har startat en aktionsgrupp mot utbyggnaden av 4G i Båstad, och Nätverket för hälsovänlig livsmiljö har bland annat ordnat föreläsningar med Mona Nilsson. Så P4-programmet som helhet levde näppeligen upp till kraven på saklighet och opartiskhet. Från programmets hemsida kan man till och med ladda ned Strålskyddsstiftelsens propagandaskrift om Uppkopplade Barn.

Incidensen av hjärntumörer i Sverige ökar inte trots ökande mobilanvändning under många år. Majoriteten av forskarna inom fältet menar att det verkar allt mer osannolikt att mobiltelefonanvändning orsakar hjärntumörer (hos vuxna, för barn finns inga data). Men den som lyssnade på P4 Halland fick förmodligen motsatt intryck. Opartiskt och sakligt?

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News