Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Professor Sven Britton (S) tar ställning för de elöverkänsliga

Publicerad: 9 oktober 2012, 20:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Även i år har ledamöter från flera partier lämnat in motioner till stöd för dem som upplever sig funktionshindrade av elektromagnetiska fält. Socialdemokraten Kerstin Engle har i många år motionerat i frågan, och årets motion om Värdiga boendeformer för elöverkänsliga är i stort en blåkopia av hennes motioner i samma fråga 2011 och 2010.

Motionen anför att "Elöverkänslighet är en erkänd funktionsnedsättning. Som en följd av mötet med elektromagnetiska fält och mikrovågor i en otillräckligt anpassad miljö, blir den elöverkänslige funktionshindrad och ska – i enlighet med det miljörelaterade funktionshindersbegreppet – kunna få sin arbetsplats, bostad, skola men även allmänna utrymmen såsom bibliotek, aulor mm anpassade genom till exempel elsanering."

Detta trots att "forskningen inte kunnat tydliggöra sambandet mellan den sjukdomsbild som många uppvisar och känsligheten för strömförande ledningar och strålningsfält". (Jag skulle hellre bytt ut ordet tydliggöra mot ordet påvisa.) Något kryptiskt skriver man vidare att "Den forskning som framtagits visar på komplexa förhållanden där kombinationen av olika diagnoser sammankopplat med elöverkänslighet skapar svåra förhållanden för individen."

"FN:s standardregler ligger till grund för handikappslagstiftningen som alltså utgår från individens behov och inte från vad som är vetenskapligt klarlagt kring en funktionsnedsättning. Som exempel kan då nämnas att kommunerna kan fatta beslut om att bevilja bidrag till bostadsanpassning för elöverkänsliga."

Frågan om kommunerna har lov att bevilja de upplevt elöverkänsliga generella bidrag för så kallad "elsanering" är omtvistad. I enskilda ömmande fall kan socialtjänsten ge sådant bistånd, men generell ersättning bryter mot kommunallagen när elöverkänslighet inte är en erkänd sjukdomsdiagnos. Så resonerade i varje fall Luleå när kommunen beslutade att avveckla sitt stöd till elsanering. Även Göteborg har gjort samma tolkning utifrån en dom i Länsrätten i Halland år 2003.

Att Kerstin Engle åter motionerar i sin hjärtefråga är inte förvånande. Det är däremot anmärkningsvärt att professor emeritus i infektionssjukdomar Sven Britton, ersättare på den socialdemokratiska riksdagsbänken fram till årsskiftet, sätter sitt namn under denna motion som så tydligt går emot vad Socialstyrelsen ser som vetenskap. (Även om SoS absurt nog ser sig tvungen att bevilja Elöverkänsligas Förbund 1 756 726 kronor i statsbidrag innevarande år.)

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev