Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

tisdag11.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Gästkrönika

Psykolog, massör och zonterapeut på centerpartiets vårdcentral

Publicerad: 7 december 2009, 08:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


”De komplementär- och alternativmedicinare i Sverige som har en utbildningstitel … som dokumenterar kompetensen i den speciella terapin och som dessutom har en basmedicinsk utbildning på högskolenivå motsvarande 40 studieveckor borde vara en stor tillgång i dagens hälso- och sjukvård. De borde ha en självklar plats i teamen runt patienten på vårdcentralen, lika viktig som psykolog, samtalsterapeut eller massör.”

Jag tror att legitimerade psykologer och psykoterapeuter skulle ha invändningar mot att jämställas med massörer på vårdcentralen (och ingen vårdcentral jag känner till har någon med titeln massör i personalstyrkan). Och massörerna, som ändå har ett handfast yrke som ökar mångas välbefinnande, borde protestera mot att klumpas samman med låtsasbehandlare som homeopater och zonterapeuter.

Men vem har skrivit den märkliga riksdagsmotion som jag saxat inledningen ur?  Två centerpartister: Maria Kornevik Jakobsson och Gunnel Wallin. Den sistnämnda var för ett par år sedan ordförande i alternativmedicinarnas branschförening KAM. I motionen förs tre förslag fram: att KAM får ansvar för ett statligt register över godkända alternativterapeuter, att KAM får riksdagens uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nationellt center för information om alternativmedicin och slutligen att kvacksalverilagen upphävs så att KAM-folket får behandla även barn under åtta års ålder.

Jag hoppades att de två riksdagskvinnorna befann sig långt ifrån centerpartiets officiella uppfattning om KAM, men så verkar inte vara fallet. På partiets hemsida står detta: ”Det finns ett stort intresse för alternativ och komplementär medicinsk verksamhet i Sverige. Precis som när det gäller vanlig medicin har samhället ansvar för att kvalitet och säkerhet tillgodoses också på det alternativmedicinska området. Centerpartiet anser att patientens rättighet att välja behandlingsalternativ måste förbättras. En öppenhet för alternativa behandlingsmetoder inom den ordinarie sjukvården under kontrollerade former, minskar riskerna för att människor skadas av oseriösa och farliga behandlingar.”

Den sista meningen kan tolkas som att jag som läkare uppmanas att anamma homeopatiska preparat innan någon med sämre diagnostiska kunskaper mutar in den marknaden. Nog för att jag ibland kunde önska att jag hade en ren placebo att ta till, men det blir etiskt ohållbart för de flesta av oss att bluffa patienten.

På tal om homeopati har de två centerpartisterna även skrivit motionen Konkurrensneutral marknad vad gäller läkemedel. Det är en lite svårbegriplig och illa korrekturläst motion om att det är orättvist att homeopatiska medel avsedda för injektion (som exempel nämner de stormhatt) inte kan åtnjuta den förenklade registreringen hos Läkemedelsverket.

De för i motionen fram det falska påståendet att ”kliniska studier som har hög vetenskaplig acceptans inte går att genomföra för homeopatiska läkemedel som för vanliga konventionella läkemedel piga [p.g.a.] det sätt som de administreras och väljs ut för den enskilda patienten.” Men inget hindrar att man i en studie först låter homeopater individualisera behandlingen, för att sedan blindat låta hälften av patienterna övergå till icke-homeopatiska sockerpiller. Det gäller bara att inte blanda samman dessa olika piller, för ingen kemisk analys i världen skulle kunna skilja dem åt.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev