Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

S-motion svartmålar svensk vård av hypotyreos

Publicerad: 13 oktober 2017, 11:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


För tredje året i rad motionerar riksdagsledamot Ingela Nylund Watz om hypotyreos. I år har hennes motion skrivits under av ytterligare fyra kvinnor från Arbetarepartiet. Motionen Förbättrad kunskap om och behandling av sköldkörtelsjukdomar målar upp en mörk bild där primärvården påstås ha bristande kunskaper med feldiagnostisering och ”föråldrade behandlingsmetoder”.

Mot de påstått okunniga allmänläkarna ställer motionstexten endokrinologerna, som S-politikerna verkar tro skulle vara mer positiva till de behandlingar som motionen för fram som alternativ till vanligt T4 (Levaxin, Euthyrox). Watz och Sköldkörtelförbundet förordar ett ökat bruk av kombinationsbehandling med T3 eller övergång till ”naturlig” torkad sköldkörtel från gris, Natural Desiccated Thyroid, NDT. Men Watz desinformerar; detta är inte alls vad endokrinologer anser som den riktiga behandlingen av hypotyreos.

De senaste officiella riktlinjer jag kunnat hitta är från brittiska Thyroid Association, och vad jag kan förstå stämmer de nära överens med svenska och amerikanska guidelines. I korthet skall diagnosen (vanlig) hypotyreos bara ställas när fritt T4 är lågt och TSH är högt. Det blir svårare när T4 är normalt men TSH lätt förhöjt, vid så kallad subklinisk hypotyreos. En färsk studie i NEJM med över 700 pensionärer med subklinisk hypotyreos kunde inte påvisa någon positiv effekt av behandling. Faktorer som talar för att ändå ge behandling med T4 är TSH>10, struma, förhöjt anti-TPO eller att patienten är eller försöker bli gravid.

Ännu vanskligare blir det när en del patienter med manifest eller subklinisk hypotyreos inte blir bra trots att behandlingen med T4 normaliserat TSH. Det troligaste är då att de kvarstående symtomen inte beror på sköldkörtelproblem utan andra orsaker måste sökas. Tillägg av T3 rekommenderas inte, eftersom behandlingen har större risk för biverkningar och meta-analys av randomiserade studier inte kunnat påvisa bättre effekt av att ge en kombination av T4+T3. Inte heller är det tillrådligt att ge patienter extrakt av grissköldkörtel som innehåller en hel del T3.

Jag har svårt att tro att det i Sverige skulle föreligga en betydande underdiagnostik av hypotyreos. Alla distriktsläkare har en låg tröskel för att kolla TSH, det är helt enkelt ett rutinprov som tas på alla patienter som söker för trötthet eller diffusa symtom. Tvärtom sker det sannolikt både överdiagnostik och överbehandling av lindrig subklinisk hypotyreos.

Det skrivs nämligen ut allt fler recept med sköldkörtelhormon. För kvinnor 25-40 år har andelen som behandlas med T4 fördubblats på 10 år. Förskrivningen är dock ojämn över landet. Snålast med Levaxin är läkarna Dalarna som behandlar 6 % av alla kvinnor, medan de i Gävleborg är mest frikostiga och behandlar hela 9 % av kvinnorna. Det skrivs förstås inte ut lika mycket T3 eller grissköldkörtel, men ökning är desto snabbare. För 10 år sedan fick drygt 1000 patienter T3, idag är siffran 8000. Förskrivningen av grissköldkörtel låg länge kring 200 patienter men har nu fyrdubblats de senaste 5 åren.

De motionerande socialdemokraterna har uppenbarligen blivit övertygade av Sköldkörtelförbundet som lobbar för en ökad användning av mer riskabel behandling med sköldkörtelhormoner. Förbundet ger på sin hemsida till och med förslag på vilken ordalydelse patienten kan be läkaren använda vid licensansökan.

År 2011 diagnos Hypotyreos med TSH 6,5. Dr Xxxx Xxxxxx. Innan diagnos uttalad trötthet och kraftig viktuppgång. Har varit välinställd på Levaxin 75/100 mcg och 5 mcg Liothyronin sedan flera år. Ingen fortsatt viktuppgång, men många kvarvarande symtom: Sömnproblem, myxödem, frusen, torr hud, muskelsvag, IBS-problematik, saknar kondition, kognitiva svårigheter. Undertecknad förordnar behandlingsförsök med NDT. Bifogar x antal labbkopior. Tacksam för licens!

Exemplet låter märkligt. Det är osannolikt att en obehandlad patient med TSH 6,5 haft grav hypotyreos, och än mer orimligt att tro att hen efter behandling med först T4 och sedan T3+T4 fortfarande skulle ha myxödem. När Sköldkörtelförbundet dessutom menar att personer med laktosintolerans kan vara så känsliga att det behöver licensförskrivning av laktosfria tabletter, då lutar de sig mer mot känslor än mot vetenskap när de kräver ”individanpassad vård”.

Behandling av hypotyreos med annat än T4 får betraktas som rent experimentell, och S-ledamöterna lägger sig här i en medicinsk fråga där patientföreningens syn närmast står i konflikt med vad som är konsensus bland Sveriges endokrinologer. Även om kändisar som Hillary Clinton tar dessa starkt luktande piller med torkad grissköldkörtel, betyder det inte att terapin är lege artis.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev