Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Ska man tvingas till vaccination?

Publicerad: 5 januari 2018, 07:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Närmsta chefen kom i mellandagarna och frågade om jag var vaccinerad mot mässling. Nej, född mer än tio år innan vaccination kom igång fick jag förstås mässlingen som barn, och har ett minne av att ligga med hög feber i ett mörklagt rum. När Västra Götaland nu fått bråttom att inventera de anställdas vaccinationsstatus bygger det på att man själv kommer ihåg, eller att man sparat gamla vaccinationskort eller att arbetsgivaren bekostar serologi.

En orsak till att vissa föräldrar fortfarande tackar nej till MPR-vaccinet är den sedermera avskyltade Dr Wakefields senare tillbakadragna artikel i Lancet 1998. Där fördes fram falska farhågor om att MPR-vaccinet kunde orsaka autism, och vaccintäckningen i England dök genast under 90% inom alla samhällsklasser. Frågan blev känslig och premiärminister Tony Blair ville först inte svara på om han låtit vaccinera sin egen son. Efter några år återkom endemisk mässling i Storbritannien och först 2016 fick man upp vaccintäckningen till 95% och stopp på cirkulerande mässling.

Flera forskargrupper började efter Wakefields artikel undersöka om det fanns någon koppling mellan MPR-vaccin och autism. Eftersom Danmark hade ett centralt vaccinregister kunde man ganska enkelt konstatera att 440.000 MPR-vaccinerade barn inte hade någon ökad förekomst av autism jämfört med de knappt 100.000 vars föräldrar tackat nej till vaccinet under åren 1991-1998. Sverige hade ingen möjlighet att göra motsvarande studie.

Sveriges myndigheter har varit extremt sena i att upprätta ett centralt vaccinregister, och även om SKL nu driver databasen Svevac, där båda gamla och nya vaccinationer kan läggas in, så är deltagande i Svevac frivilligt både för patient och för vårdgivare. Om en person inte är registrerad som vaccinerad i Svevac vet man inte om personen är vaccinerad eller ej.

Folkhälsomyndigheten svarar för det nationella vaccinationsregistret där det är obligatoriskt att registrera alla vaccindoser som ges inom det nationella vaccinationsprogrammet på BVC och vidare inom skolhälsovården. Men registret startade först 2013 och dokumenterar alltså inte när barn får vaccin som ännu ligger utanför det nationella vaccinationsprogrammet, som hepatit B, rotavirus och TBE, och inte heller vaccinationer som ges till vuxna. Man är böjd att hålla med apotekaren Anders Cronlund som kallar vaccinregistret för ”e-hälsans döda vinkel”.

Jag känner ingen läkare eller sjuksköterska som inte låtit sina egna barn få alla BVC-vaccin. När sjukvårdspersonal inte har tillräckligt skydd mot mässling torde det bero antingen på att alla personer inte svarar fullt på vaccinet eller på att personen varit ovetande om att hen varken haft mässling eller fått två doser vaccin. Vid ett tidigare mässlingsutbrott i Göteborg år 2008 visade sig att tio anställda på barnakutmottagningen inte hade skydd mot mässling. Under utbrottet på Ackis i Uppsala 2013 togs serologiprover på över 1200 anställda.

Men när det inte pågår utbrott verkar frågan om att inventera personalens immunitet inte lika intressant. Socialstyrelsen kom 2014 med ett kunskapsunderlag till nationell handlingsplan för mässling och röda hund, men man tar inte ställning till om vårdanställda är skyldiga att vara vaccinerade mot mässling. ”En arbetsgivare ansvarar för att göra en riskbedömning avseende biologiska risker, såsom smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen, och att kostnadsfritt erbjuda de förebyggande åtgärder och hälsokontroller som motiveras av riskbedömningen.” Skulle någon smittas på jobbet ska det anmälas till Arbetsmiljöverket.

Varför just det aktuella mässlingsutbrottet rör upp starkare känslor än alla de tidigare vet jag inte säkert, kanske är det för att alla nu kan tycka till på sociala medier. Liberala sjukvårdspolitiker menar att föräldrar som nekar vaccin inte ska få välja förskola, och Expressens ledare håller med. Smålandsposten och Göteborgs-Tidningen vill också ta i med hårdhandskarna.

Men svenska barn har aldrig varit så väl vaccinerade som idag; vi har inte den dåliga flockimmunitet man ser på kontinenten. De få religiöst eller ideologiskt övertygade vaccinmotståndarna lär vara svåra att påverka med rationella argument, och jag är tveksam till om repressiva metoder övertygar oroliga somaliska mammor i Järvaområdet. Nekar man ovaccinerade barn att gå på vanliga dagis kanske det bara leder till att barnen missar sin chans att skolas in i det svenska språket och samhället. Vårt frivilliga BVC har ett högt förtroende, det får inte riskeras genom tvång.

Däremot har jag (till skillnad från min fackordförande) inget emot att vårdanställda ges plikt att lämna blod för serologi och att ta kompletterande vaccination vid behov (om inte någon sällsynt kontraindikation föreligger). På Södertälje sjukhus verkar det inte ha varit svårt att få personal i årskullarna med svagare vaccinskydd att ta en booster med MPR, runt 200 gjorde det. Och jag förstår inte varför inte all sjukvårdspersonal är vaccinerad mot hepatit B, nästan alla skulle nog tacka ja om de erbjöds.

P.S. I debatten på nätet ser jag att en del propagerar för att även göra TBC-vaccination obligatorisk, för vårdanställda eller för hela eller delar av befolkningen. Det är en extremt dålig idé. BCG är ett vaccin med nästan 100 år på nacken och tyvärr med ganska dålig effekt. Det verkar inte skydda mot lungtuberkulos (vilket många tycks tro) och därför rekommenderar inte längre Folkhälsoinstitutet att vuxna ges detta vaccin. Det är bara barn i riskgrupperna som rekommenderas BCG, då vaccinet skyddar mot de mer allvarliga tbc-infektioner som oftare kan drabba de små, hjärnhinneinflammation och spridd miliär tuberkulos.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev