Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Ska regeringen besluta om att (viss) vilseledande marknadsföring är okej?

Publicerad: 8 november 2019, 11:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Marknadsföringslagen ska skydda konsumenter mot vilseledande, aggressiv och annan otillbörlig marknadsföring. Lagen ställer också krav på att alla slags kontakter mellan ett företag och konsument inte ska ha en negativ påverkan på vår förmåga att fatta ett välgrundat beslut kring produkten eller tjänsten som erbjuds till försäljning. En säljare får inte använda vilseledande påståenden eller utelämna väsentlig information. Informationen får heller inte vara oklar, obegriplig eller på annat sätt olämplig.

Så hur tillämpas denna lag på alternativa produkter och tjänster, så kallad ”alternativmedicin”, där mycket av själva kärnan är att vara just vilseledande, obegriplig och oklar – sett ur ett faktaperspektiv.  Det korta svaret är att det gör den inte, och branschen har tillåtits hålla oreglerat hov alltför länge. Något många nu hoppas på att den så kallade KAV-utredningen ska råda bot på. (Läs gärna mina två texter om utredningen innan du läser vidare).

Utan att upprepa mig själv alltför mycket så vill jag kommentera det remissvar på utredningen som SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) inkommit med under oktober månad.

Bland annat ställer sig SBU tveksamma till att tillåta alternativa utövare utföra ”symtomlindrande åtgärder” vid allvarlig sjukdom, hos barn och gravida.

I lagförslaget anges att det nuvarande förbudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla cancer, epilepsi och diabetes ersätts med ett generellt förbud att behandla allvarlig sjukdom. Allvarlig sjukdom definieras i utredningens förslag som tillstånd som är livshotande eller medför eller kommer att medföra en mycket omfattande funktionsnedsättning. SBU anser här att det kan uppkomma tveksamheter om vad som är allvarlig sjukdom och vem som ska avgöra det.”

”I lagförslaget anges att symtomlindrande behandling ska vara tillåten när det gäller allvarlig sjukdom samt barn och gravida. SBU ställer sig tveksamt till förslaget. Hur ska utövarna av KAV kunna skilja mellan att behandla allvarlig sjukdom och symtomatisk behandling av allvarlig sjukdom? Behandling av många allvarliga sjukdomar kan ju betraktas vara symtomatisk och inte kurativ.”

Remissvaret påvisar tydligt utmaningarna i att försöka reglera en marknad som inte kan översynas med faktaramar, eftersom själva grejen med branschen är icke-fakta, samtidigt som man har ett regelverk som inte tillåter vilseledande påståenden. Kontentan blir en dimridå av kontroll, vilket också är min huvudinvändning mot utredningen. Man förespråkar (fortsatt) inte stringens avseende vad som är vad i sammanhanget. Utredningen vill skilja på påhitt vid allvarlig sjukdom och påhitt vid övriga tillstånd, och även om syftet är att skydda de mest utsatta så tror jag inte på framgång genom otydlighet. Och ska då lagstiftaren ta ställning till vilken typ av vilseledande marknadsföring som ska vara okej? Med utgång i vilka kriterier?

Jämför med att jag ska sälja min bil och att jag får påstå att den kan köras hur långt som helst utan att tankas, men jag får inte påstå att den kan förvandlas till en helikopter om man kör utför ett stup.  Även om det ena vilseledande påståendet innefattar en mer tydlig risk än det andra så känns det förnuftsstridigt att försöka gradera lurendrejeri, inte minst när det gäller vår hälsa. Det sluttande planet är evident.

Jag förespråkar dock inte att inskränka den vuxna individens fria val, tvärtom. Jag tycker branschen ska få sälja sina tjänster och produkter till alla vuxna individer som önskar köpa, men, - utan vilseledande påståenden över huvud taget. Det vill säga att påståenden som indikerar att man kan behandla eller diagnostisera något tillstånd som är relaterat till ohälsa, skada eller sjukdom ska vara förbjudet. Det bör vara solklart att det inte finns någon skillnad mellan ett besök hos en alternativ terapeut och ett biobesök, ett restaurangbesök, en ny bok eller vadhelst man upplever gör gott i livet. (Vilket givetvis inte ska underskattas.)

Och framförallt så ska det vara otvetydigt att sjukvård och vetenskaplig kunskap är något helt annat.

Tack för ordet!

HANNA BRUS

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev