Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Slut med B12 mot kroniskt trötthetssyndrom

Publicerad: 12 november 2015, 21:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


I denna blogg har tidigare rapporterats om kritik som Ivo riktat mot Gottfries Clinic för deras ovetenskapliga behandling av kroniskt trötthetssyndrom (CFS). Västra Götalandsregionen har nu lyssnat till Ivo och man kommer inte förlänga avtalet med Gottfries när kontraktet löper ut om ett år. I stället kommer VGR ”begära in en handlingsplan från Gottfries Clinic AB angående kritiken från Inspektionen för vård och omsorg”.

Efter anmälan till Ivo från både psykiater och allmänläkare fann Ivo:s utredning att Gottfries Clinic inte bedrev en god vård och uppmanade VGR att ifrågasätta om verksamheten skulle få fortsätta i nuvarande form. Kritiken handlade dels om att behandlingen med megadoser B12 skedde utan vetenskapligt stöd, dels om att det inte fanns någon genomtänkt vårdkedja med en samsyn på hur patienten vidare skulle tas om hand i primärvården sedan Gottfries Clinic AB ställt diagnosen CFS/ME och inlett läkemedelsbehandling.

Koncernkontoret har grundligt belyst olika aspekter utifrån dialog med nuvarande vårdgivare samt regionjurist. Information och kritik från Försäkringskassan, forskning på området, medicinska riktlinjer samt nationella och internationella riktlinjer, arbetssätt och verksamheter har också inhämtats.”

Den politiska majoriteten i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) vill göra en ny upphandlingutifrån nationella och internationella förebilder, med en tydlig bio-psyko-social inriktning”. Nämnden vill inte heller ha ett snävt fokus på diagnosen kroniskt trötthetssyndrom. Inom forskningen kring CFS finns flera olika uppsättningar av diagnoskriterier, men inget tydligt konsensus om en snäv eller bred diagnos är mest meningsfull. Gottfries Clinic AB har själva poängterat den stora överlappningen, där samma patient gärna uppfyller diagnoserna kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi och IBS samtidigt.

Den nya upphandlingen skall gälla ”evidensbaserad diagnostisering, vård och behandling av patienter med medicinskt oförklarade symtom (MOS) och/eller långvarig icke malign smärta”. Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig och ville hellre utreda om inte dessa frågeställningar kunde hanteras inom den vanliga primärvården. En rimlig invändning eftersom primärvårdens läkare träffar sådana patienter så gott som dagligen.

Gottfries Clinic gör ingen pudel inför Ivo eller VGR. I sitt svar till hälso- och sjukvårdsnämnden skriver Olof Zachrisson, professor emeritus CG Gottfries och Johan Gottfries (professor i molekylärbiologi och vd för bolaget) att de i maj 2015 förgäves begärde att få kontakt med Koncernledningen efter att de fått publicerat en artikel i PLOS One. Eftersom det är ”en välrenommerad medicinsk tidskrift som är refereegranskad innebär detta att vi nu kan hävda att vetenskaplig grund för behandlingen finns”. Det är att dra väl stora växlar på artikeln. Man kan även notera att författarna inte bedömer sig ha något jäv att deklarera till tidskriften, utan anger Gottfries Clinic AB som ”affiliated with Institute of Neuroscience and Physiology, Gothenburg University”.

I studien Response to Vitamin B12 and Folic Acid in Myalgic Encephalomyelitis and Fibromyalgia beskrev man helt enkelt 38 kvinnliga CFS-patienter som fått höga doser B12 under månader eller år och försöker utan någon primärhypotes dela in patienterna i de som svarat bra och de som svarat delvis. Man jämför sedan dessa två grupper för att se vad som skiljer i övrigt, till exempel typ eller mängd av B12 som givits. Det finns förstås ingen möjlighet att utifrån en sådan journalgenomgång säkert säga om B12 är det som hjälpt.

En del patienter hade både CFS och fibromyalgi. Fem stycken stod på daglig behandling med Tramadol, två patienter vardera medicinerade dagligen kodein och buprenorfin. Jag vet inte om dessa narkotiska analgetika sattes in av Gottfries Clinic AB, men i skrivelsen till Ivo år 2013 oroades anmälarna av att ”Utöver injektionsbehandlingen [med B12] finns ofta förväntningar hos patienten om långa sjukskrivningsperioder och förskrivning av beroendeframkallande preparat såsom bensodiazepiner och opioider - i vårt tycke olämpliga behandlingar, som initierats eller föreslagits men inte fullföljts via Gottfries Clinic”.

Att VGR framöver vill bredda uppdraget från bara syndromdiagnoserna CFS och fibromyalgi till andra medicinskt oförklarliga symtom/kronisk smärta gillas inte av Gottfrieskliniken. De hävdar att CFS är en neurologisk sjukdom och fibromyalgi en reumatisk. Men reumatologer i Sverige sysslar ganska sällan med fibromyalgi, och neurologer sällan med kroniskt trötthetssyndrom. Professor Gottfries och Olof Zachrisson är båda psykiatriker.

Gottfries Clinic AB påminner om att patientföreningarna jobbat hårt för att dessa tillstånd ska erkännas som somatiska sjukdomar, och man undrar om Koncernledningen i VGR haft kontakt med patientföreningarna. ”Förändring av vår verksamhet på det sätt som nämnden föreslår kommer med stor sannolikhet att väcka kraftiga reaktioner från patienthåll.”

Där blev kliniken sanspådd. ME-föreningen har gått ut med ett kritiskt pressmeddelande. En Facebook-sida har skapats och en nationell och en internationell namninsamling har startas. Men huruvida megadoser B12 hjälper mot CFS avgörs inte via petitioner.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev