Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Socialdemokratisk motion vill förbjuda WiFi i skolan

Publicerad: 31 oktober 2016, 12:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Advokaten Emanuel Öz sitter sedan 2014 i riksdagen för Socialdemokraterna. Han har i år skrivit motionen Strålningsfri skola där han vill lagstifta mot trådlösa närverk i skolan och förbjuda mobiltelefoner. Riksdagsmannen köper rakt av den lilla lobbygrupen Strålskyddsstiftelsens verklighetsbeskrivning och hänvisar upprepade gånger till deras hemsida i den referenslista som avslutar hans långa text.

I motionen oroar sig Öz över barn och ungas ökande användning av trådlös teknik, och han tar som exempel att en delstudie i PISA-undersökningen sett en samvariation mellan tiden barn är ute på nätet och deras prestationer. De svenska barn som tillbringar allra mest tid på nätet har något sämre resultat. En sådan korrelation kan bero på mängder av saker. Skillnaderna är dock små, och kurvan har en omvänd U-form. De barn som tillbringar 2-4 timmar av sin fritid på internet gör faktiskt lite bättre ifrån sig i PISA 2012 än de barn svarade att de var mindre än två, eller mer än fyra, timmar på nätet.

Emanuel Öz stödjer sig på den minoritet av forskarsamhället som oroar sig för biologiska effekter av mobilnät när han refererar till EMF Scientist Appeal och BioInitiative Report. I texten nämner dock Öz aldrig Strålsäkerhetsmyndighetens bedömningar av kunskapsläget eller den ganska färska rapporten från EU:s expertkommitté för bedömning av nya hälsorisker. Däremot drar han stora växlar på preliminära råttförsök som inte genomgått peer review: ”Sambandet mellan exponering av radiofrekvent strålning och hjärntumör/cancer har även fastslagits i en stor djurstudie, som kostat 200 miljoner kronor att genomföra”.

I dessa påkostade amerikanska försök exponerades råttorna för radiofrekeventa fält hela arbetsdagar ända från fosterstadiet, men det var bara hos hanråttor man såg ett litet antal maligna gliom i hjärnan och schwannom i hjärtat, inte hos honorna. Märkligt nog var den totala dödligheten allra störst hos kontrollgruppens oexponerade hanar, så om en reklambyrå ville spinna resultaten åt andra hållet kunde de trumpeta ut: mobilstrålning förlänger livet med 8%!

En rimligare tolkning är att detta är slumpfynd som andra grupper nog kommer ha svårt att replikera. Mobilstrålning är inte joniserande, den är svag och energin räcker inte för att skada DNA och ge upphov till mutationer. Därför är det teoretiskt högst osannolikt att mobiltelefoni skulle öka förekomsten av cancer.

Förutom att förbjuda WiFi och mobiler vill motionären påverka barnen genom kampanjer mot användning av mobil teknik. ”Sverige bör lagstifta så att barns exponering för radiofrekvent strålning i skolan och förskolan reduceras genom att ersätta trådlös teknik i skolor och förskolor med trådbunden teknik och genom strikt begränsa användning av mobiltelefoner under skoltid genom att helt förbjuda dessa eller åtminstone kräva att de hålls avstängda. Därutöver bör informationskampanjer riktade till barn och ungdomar vidtas för att göra barn och ungdomar medvetna om de potentiella hälsoriskerna med långvarig och hög användning av trådlös teknik.”

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att det i dag inte finns något ”robust vetenskapligt stöd för att radiovågorna från mobiltelefonen skulle kunna innebära några hälsorisker” men myndigheten vill ändå vara försiktig och föreslår att vi använder handsfree. Vad gäller WiFi är de mer entydiga och skrev häromåret i brev till Sveriges rektorer att det inte finns några ”strålskyddsskäl för att undvika att installera trådlösa datornätverk i varken skol- eller hemmiljö”. Strålsäkerhetsmyndigheten lyder under den socialdemokratiskt ledda regeringen, och denna motion blir därmed inte bara ett underkännande av statens experter utan också en misstroendeförklaring mot Emanuel Öz’ egen partiledning, som tvärtom vill snabbutreda möjligheten att erbjuda gratis WiFi i alla kommuner.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev