Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Socialmedicinsk tidskrift blir pamflett för Vidarkliniken

Publicerad: 4 april 2017, 05:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Socialmedicinsk tidskrift är en publikation med gamla anor, grundad 1924, och ges ut av en stiftelse med samma namn. Bo J A Haglund, professor emeritus i socialmedicin på KI, är chefredaktör och en rad andra akademiker sitter i redaktionsrådet. Den senaste utgåvan är ett temanummer om ”integrativ medicin” där Vidarkliniken får komma till tals utan kritiska motfrågor. I ett mer balanserat förord skriver SBU-ordförande Nina Rehnqvist att ”Det är lite synd att artiklarna får en slagsida åt att vara inlagor i en kampanj för Vidarkliniken”.

Bo J A Haglund har tillsammans med docent Torkel Falkenberg och journalisten David Finer skrivit den inledande artikeln, där Falkenberg och Finer undviker att berätta att de båda är medarbetare på Vidarinstitutet (numera omdöpt till Integrative Care Science Center). De ser det som att denna partsinlaga behövs för att skapa balans i diskussionen.

Vi har valt att inkludera bidrag som kontrasterar den övergripande negativa bilden (eller tystnaden kring detta mycket expansiva och aktiva forskningsfält), som media idag förmedlar kring integrativ vård generellt och Vidarkliniken i synnerhet. … Vi har valt att inte låta skeptikerorganisationerna och de högljudda belackarna komma till tals denna gång, givet att dessa dominerar nyhetsflödet”.

Torkel Falkenberg skriver i den påföljande artikeln om ”integrativ” vård i ett globalt perspektiv. Som vanligt för han fram WHO-skriften Traditional Medicine Strategy 2014-2023 som ett argument för att WHO önskar integrera alternativmedicin med den vanliga vården. Det han inte berättar är han själv är en av författarna till denna publikation. Vissa delar av WHO är mer politiserade än andra, för om man söker på ”anthroposophic” på WHOs hemsida hittar man nästan bara dokument som diskuterar mässling och dålig vaccintäckning i antroposofiska miljöer.

(Här kan jag inte avhålla mig från att påminna om Vidarklinikens absurda råd om vård av mässlingsjuka barn. Föräldrar uppmanades bland annat att borsta barnens hud för att sprida utslaget till hela kroppen. Efter att jag skrivit om detta på DN-debatt drogs råden tillbaka.)

Andra artikelförfattare i temanumret är en chef vid ett tyskt antroposofiskt sjukhus, en antroposofisk läkare från Holland, alternativmedicinhistorikern Motzi Eklöf och tre svenska forskare: apotekaren Johanna Hök, sjuksköterskan Maria Arman och sjukgymnasten Tobias Sundberg. Dessa tre redovisar sin koppling till KI, men undviker att nämna att de också är medarbetare vid Vidarinstitutet/IC i Järna.

Vidarklinikens läkare Ursula Flatters argumenterar i sin artikel för de antroposofiska naturpreparaten som sägs återskapa kroppens balans. ”Möjligheten att använda sig av natursubstanser har sin grund i människokroppens släktskap med naturen. Det är på samma grund vi kan ta näring från naturen för att stärka och bygga upp vår kropp”. En tydlig skillnad mellan födan och de flesta antroposofiska ”läkemedel” är dock att mat inte är homeopatiskt utspädd.

Detta med astronomiskt stor homeopatisk utspädning är ett ämne som Flatters för en gångs skull berör. ”Det vetenskapliga stödet för homeopati har problematiserats och utvärderingar kommer ofta fram till olika resultat, men det verkar troligt att homeopati har effekter utöver placebo”. Här hänvisar Flatters till professor Robert Hahn vid Södertälje sjukhus och hans metaanalys av homeopatiforskning, publicerad i en tysk alternativmedicinsk tidskrift. Så vitt jag vet är Hahn den ende svenske professor inom medicin som menar att homeopati kan fungera, med förbehållet att jag har inte sett några professorer i socialmedicin uttala sig i frågan.

Liberalernas Anna Starbrink står fast vid sitt beslut trots mailbombning och demonstration för Vidarkliniken. Till Länstidningen är hon tydlig: ”Vi kommer aldrig att upphandla antroposofisk medicin så länge som jag är hälso- och sjuvårdslandstingsråd”.  Hon lär knappast låta sig rubba av vare sig Göran Rosenbergs påhopp eller Socialmedicinsk tidskrifts pamflett för Vidarkliniken.

Jävsdeklaration: Jag är (en tämligen passiv) medlem i den svenska skeptikerorganisationen Vetenskap och Folkbildning. VoF har länge kritiserat antroposofisk medicin för att vara ovetenskaplig och baserad på Rudolf Steiners dogmer.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev