Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Svaret på sjukvårdens alla problem är demokrati

Publicerad: 16 oktober 2017, 08:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


För ungefär ett år sedan på introduktionsveckan då jag precis börjat arbeta på gastrocentrum på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge berättade den dåvarande verksamhetschefen om hur hela verksamheten på Karolinska skulle stöpas om till en Temabaserad vård. Att arbeta i “Patientområden” som till exempel “Bäckencancer” (tidigare urologi och gynekologi) skulle hjälpa oss att arbeta mer interdisciplinärt, som om namnet på klinikerna var det som stått i vägen för god patientvård i alla dessa år. De som inte ville finna sig i dessa organisatoriska förändringar och som var kritiska kunde enligt honom “lämna Karolinska”. Som nyanställda vågade ingen av oss fråga vad han egentligen menade med detta.

Floran av managementteorier som ska hjälpa sjukvården att utveckla sin verksamhet är rik, men innehållet fattigt och tillämpningen ytlig. Det är en trendkänslig bransch. Forskning visar att teorierna avlöser varandra vart tredje till fjärde år, men innehållet förblir i princip detsamma. Denna pseudoinnovation löser inte grundproblemet att vi ska göra mer med mindre resurser.

Av en äldre kollega som varit med sedan tiden Huddinge sjukhus hette Flemingsbergs länssjukhus fick vi rådet att inte bli alltför emotionellt engagerade i den kommande förändringen. I sitt förflutna hade han själv gjort misstaget att engagera sig i organisationen men endast blivit frustrerad. I stället uppmanade han oss till att fortsätta arbeta som vi alltid gjort då patienterna och operationerna som vi utför skulle förbli desamma. Jag tror han menade att vi skulle låta såna här saker passera förbi som någon form av bakgrundsbrus. Jag är verkligen stolt över att arbeta på Karolinska och som boende i Stockholm är Karolinska på grund av sin intressanta kirurgi och sitt stora upptagningsområde det självklara valet. Det är därför svårt att inte bli engagerad. Jag vill inte låta dem förstöra mitt sjukhus!

Verksamhetschefens nya kläder följdes av ett lika långt utlägg om RCC (regionalt cancercentrum) och SVF (standardiserade vårdförlopp). Ännu ett desperat försök till att lösa problemet med de långa vårdköerna efter vårdgarantins misslyckanden genom att ge oss ytterligare en byråkratisk institution att förhålla oss till i stället för att bara lösa grundproblemet med sjuksköterskelönerna och det dåliga inflytandet över arbetsmiljön.

Sjukhusen är bland de största arbetsgivarna och sjukhusen omsätter otroligt mycket pengar. Det ligger i statens natur att vilja kontrollera allt. Staten är och har alltid varit ett verktyg för de som styr (för närvarande näringslivet och marknadsekonomin) att förverkliga sina visioner och föra samhället i riktning mot sina egna intressen. I en sån värld måste sjukvården med sin stora personal- och kapitalomsättning styras in i minsta detalj. Det är därför vi har chefer (i alla fall på en högre nivå) som kan verkställa de styrandes önskemål men kanske framför allt hålla budget. Inget så stort som sjukvården kommer någonsin tillåtas att vara fritt och demokratiskt.

Vårdarbetare har mer kunskap men mindre kontroll över sin arbetsplats än vad de har över stora politiska beslut där man åtminstone har en röst men oftast liten aning om vad besluten innebär. De flesta av oss är väl överens om att demokrati och allt vad det innebär är det absolut viktigaste vi har i vårt samhälle men varför tillåts vi då inte demokrati på våra arbetsplatser? Att rösta en gång vart fjärde år och kryssa i namnet på folk vi inte känner i partier som allra mest slåss om vem som mest representerar mitten räknas inte.

Mellan åren 1950-1970 genomförde Socialdemokraterna ett antal reformer och lagar som ämnade till att skapa mer demokratiska arbetsplatser men inte mycket har hänt sedan dess. Ta till exempel fallet med vården i Stockholm där de få chefer som sätter sig emot emot politikerna som i fallet med vd:n för Södersjukhuset som bad om mer resurser avsattes och ersattes av någon med “stor genomförande kraft”. Ta även exemplet med Nya Karolinska där landstinget och sjukhusledningen nästan helt och hållet ignorerar fackens det vill säga professionernas kritik av sjukhusbygget och den nya organisationen.

Hade “Strumpgate”, Nya Karolinska eller platsbristen varit möjlig om vårdpersonal tilläts mer inflytande över sina arbetsplatser? Jag tror inte det. Hårdnackad kontroll över sjukhusorganisationen av en liten grupp i sjukhus- och landstingsledningen skapar en alienering som förstör moralen hos kvalificerad sjukvårdspersonal. Man känner sig oförmögen att påverka sin och sina patienters situation mot vad man tycker är dåligt beslutsfattande. Detta går ut över motivationen, kvaliteten på arbetsinsatsen och till sist går det ju ut över patienten.

Självklart förordar jag inte anarki och på en arbetsplats så stor som sjukhusen måste det finnas en ledning med överblick, men tillsättningen av ledningen och dess makt måste utgå från oss vårdarbetare och patient organisationerna. Ligger ledningens beslut inte i linje med vårdarbetare och patienternas  intressen borde ledningen kunna ersättas i vilket ögonblick som helst. Hur detta bäst genomförs parlamentariskt, genom facken eller på annat sätt återstår att se men i vilket fall som helst måste vi blir mer deltagande och aktiva på såväl arbetsplatsen som på vår fritid för det är vad demokrati i grund och botten går ut på.

DARIUS BARIMANI

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev