Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Utredare Kjell Asplund svarar på min kritik avseende ”KAV-utredningen”

Publicerad: 4 juli 2019, 19:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Utredare Kjell Asplund har kommenterat den kritik jag framförde i föregående bloggtext avseende den så kallade KAV-utredningen. (Benämns nedan som KAM-utredningen.)

Vi har i KAM-utredningen (KAM=komplementär och alternativ medicin) föreslagit att det ska vara förbjudet för KAM-utövare av att utreda och behandla tre särskilt skyddsvärda grupper: barn under 15 år, gravida och de med allvarliga sjukdomar. Det innebär en rejäl skärpning jämfört med vad som gäller i dagens lagstiftning (åldersgräns 8 år, förbud som bara gäller cancer, diabetes och epilepsi).

Hanna Brus finner vårt förslag otillräckligt: ”… sjukvården bör vara den enda instansen avseende utredning och specifik behandling när det kommer till ohälsa av något slag. Punkt.”

Ett totalförbud mot att utreda och behandla sjukdom, detta oavsett sjukdomens svårighetsgrad, skulle knappast ha en rimlig chans att accepteras av regering och riksdag. Hela vårt förslag till en modernisering av lagstiftningen med ökad säkerhet för särskilt skyddsvärda grupper skulle riskera att falla. När nu våra förslag går ut på remiss, får det visa sig om vår pragmatiska ansats varit riktig eller inte.

Hanna Brus (HB) invänder mot de villkor vi i utredningen om komplementär och alternativ medicin (KAM) föreslår ska gälla för att metoder med bakgrund i KAM ska kunna tas upp i hälso- och sjukvården (det HB kallar ”metodgång”).

Citat ur utredningen: ”Vi föreslår att KAM-metoder inte ska ha något eget spår utan införas enligt samma modell för kunskapsstyrning som tillämpas för andra metoder som är aktuella att införas i hälso- och sjukvården.” Vi talar om att introduktionen av nya metoder ska vara ursprungsneutral. Så långt jag kan utläsa av bloggen är det precis vad HB också tycker.

Kjell Asplund

Särskild utredare, KAM-utredningen

Jag vill ödmjukast tacka Kjell för svaret. Och passar på att lägga till, och förtydliga, ett par saker.

Jag uppskattar, och respekterar, den pragmatiska vinkeln – men är rädd att tillstramningen skulle bli förvirrande och effektlös i praktiken då den inkluderar och exkluderar, utan klar förankring. Därtill är det verkligen synd om en så gedigen utredning kokar ner till ”bättre-än-ingen-förändring-alls”- förslag. (Krasst utryckt). Varför ska det vara okej att vilseleda kring sjukdom i det ena fallet, men inte i det andra? För att som alternativ utövare påstå sig kunna utreda och behandla sjukdom är att ge vilseledande information. En uppdelning av sjukdomar signalerar snarare att det kan finnas en legitimitet i att utreda och behandla, men att man vill vara på den säkra sidan med vissa grupper. Uppdelningen kan vidare tolkas som att vetenskapen ser olika ut från sjukdom till sjukdom, vilket riskerar att skapa ytterligare missförstånd. Menar alltså att en specifik effekt är orimlig, oavsett tillstånd, när det handlar om metoder som bygger på teorier som går på tvärs med all känd kunskap kring hur kroppen fungerar och inte.

Och att undvika ett generellt förbud kan inte i sig vara ett mål, målet måste få vara att få till en reglering som är så stringent, välunderbyggd, praktiskt tillämpbar, patientsäker och informativ som möjligt. Med ett generellt förbud mot påståenden och information som helt enkelt inte stämmer, och nuvarande rekommendationer, får alternativa utövare trots allt erbjuda symtomlindrande behandling vid alla tillstånd, till skillnad från nuvarande begränsning. En gyllene, och logisk, medelväg vill jag hävda.

Avseende ”metodgången” så är jag glad för förtydligandet, då vi som sagt verkar vara av samma mening, och det är således jag som har misstolkat diskussionsdelen. Poängen jag försökte förmedla är att en metod utan rimlig förklaringsmodell skulle kunna frambringa mycket goda effekter (resultat) via ospecifika effekter på exempelvis smärtproblematik – det gör inte metoden som helhet till vetenskaplig.

Tack för ordet!

HANNA BRUS

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev