Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Vänsterpartiet i Växjö hittar på fakta om elallergi

Publicerad: 20 mars 2013, 22:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


I en partimotion till kommunfullmäktige har Växjövänstern föreslagit att kommunens skattepengar skall kunna gå till elsanering av bostäder även om Boverket avråder från det. Man kan förstås argumentera för att lidande personer skall få ekonomisk hjälp till att vidta de åtgärder de själva hoppas kan lindra, även om det saknas vetenskapligt stöd, men det är inte hederligt att i den politiska församlingen framföra bevisligen osanna påståenden i debatten.

Elöverkänsligas förening hade skrivit till kommunen och yrkat på bostadsanpassningsbidrag för att elsanera bostaden, bidrag till hjälpmedel som baldakiner, skyddande tyger, kläder, byggnadsmaterial. Man ville se en särskild satsning på äldreboenden för elöverkänsliga och att kommunen skulle se till att det finns larm som även elöverkänsliga kan använda.

Hela vänsterns fullmäktigegrupp står bakom motionen om stöd till de elöverkänsligas bostadsanpassning. "Det handlar om att erkänna att människor har problem med och lider av elöverkänslighet. Det är inte konstigare än att vi i närtid låtit oss duperas av förment vetenskapliga "fakta" om ofarligheten i asbest, homoslyr [sic], DDT...  I Växjö kommun finns ingen hjälp att få för medborgare med elöverkänslighet. Det är hög tid att ändra på detta förhållande."

Asbestos var vetenskapligt erkänt som en arbetsorsakad sjukdom redan under tidigt 1900-tal, medan risken för mesoteliom uppmärksammades 1960.   Hormoslyr är inte längre tillåtet som herbicid, och har ersatts av Roundup, men farorna med hormoslyr och Agent Orange handlade i första hand om att preparaten var förorenade med giftet dioxin.

Insektsgiftet DDT som uppfanns 1874 har räddat många från att dö i malaria och tyfus, och DDT är inte speciellt giftigt för människor. Däremot var DDT orsaken till att många av våra rovfåglar decimerades då deras äggskal blev alltför tunna, och resistensutveckling hos insekterna är en annan anledning till att användning av DDT nästan försvunnit. Men DDT ingår fortfarande som ett av de insektsgifter som WHO föreslår för malariabekämpning i vissa situationer.

Vilka ovetenskapliga påståenden om dessa ämnens ofarlighet som tills nyligen duperat vänsterpartisterna vet jag inte, men hälsoeffekter av svaga EMF får anses vara tämligen välundersökt. Det är bara att vänstern inte vill lyssna på vetenskapligt konsensus.

 I fullmäktiges debatt var det främst Carin Högstedt (V) som oemotsagd fick lämna den ena felaktiga faktauppgiften efter den andra. Högstedt stod i talarstolen och bläddrade i elöverkänsligas tidning och gav därur exempel som hon menade visar att synen på elallergi är på väg att svänga till ett erkännande av besvären som en verklig sjukdom. Ett exempel var de riksdagsmotioner som jag kommenterat i bloggen tidigare, speciellt att en känd läkare undertecknat en S-motion i ämnet, och Högstedt beklagade att hennes eget parti inte var bland dem som motionerat till innevarande riksmöte.

Vänstern fick visst medhåll från Malin Adel Kind från Centern som menade att elöverkänslighet även kan uppstå vid nivåer på fält som inte är mätbara(?). Oavsett vad forskarna har kommit fram till ville Kind ta människors oro på allvar. Men när man inte vet om målning med strålskärmande färg, byte till gasspis och vattenrör av plast istället för metall kommer minska elallergikernas symtom ville Kind invänta mer forskning och hellre bifalla kommunstyrelsens förslag och avslå V-motionen. Miljöpartiets Cheryl Jones Fur stödde däremot helt vänsterns motion.

Lena Wibroe från moderaterna var mer villig att lita på vad Socialstyrelsen och andra myndigheter kommit fram till och även socialdemokraten Åsa Karlsson Björkmarker ville följa Boverkets anvisningar. Till detta replikerade Carin Högstedt att det bästa sättet att få kunskap är att lyssna på dem som själva anser sig drabbade av elöverkänslighet, och det har verkligen Högstedt gjort när hon gått runt och tillsammans med elöverkänsligas förening gjort egna mätningar av EMF inne i kommunhuset.

Högstedt litar inte på svenska forskare, "här är det SSI som bestämmer". Däremot citerade hon dansk forskning som skulle ha visat att "ökningen av hjärntumörer på senare år, den är enorm". Socialstyrelsens cancerstatistik visar dock att tumörer i nervsystemet inte alls har ökat de senaste 20 åren. Sedan 1992 har den årliga incidensen legat kring 10-12 fall per 100 000 invånare (se tabell 7), det finns absolut inte någon ökande trend i Sverige.

I Danmark har man oväntat sett en betydlig ökning, men det anser danska myndigheter beror på att "der er en effekt af stadig bedre billeddiagnostiske muligheder og generelt større anvendelse af disse muligheder i forbindelse med udredning også for andre sygdomme. Der vil således formentlig være et stigende antal "tilfældige fund" som følge af generelt øget diagnostisk aktivitet".

Skillnaden i incidens mellan våra länder är påfallande stor, och jag vet inte om det bara kan bero på att danskarna röntgar mer och därför hittar fler ovidkommande godartade meningeom. En annan möjlighet är kodningsfel där hjärnmetastaser från cancer i lunga eller tarm felaktigt räknas in bland de primära hjärntumörerna. Det lär i varje fall inte bero på att danskarna utsätts för mer EMF än svenskar.

Carin Högstedt påstår sedan felaktigt att Socialstyrelsen skulle ligga bakom HET-projektet från 1996. Hon hävdar att SoS i och med HET-rapporten ställer sig bakom att bostadsanpassning för elöverkänsliga har "väldigt positiv effekt på hälsotillståndet", och vidare att SoS skulle ha rekommenderat kommunerna att inrätta lågstrålande zoner och att detta står att läsa på Socialstyrelsens hemsida! Högstedt har fått det rejält om bakfoten.

HET-projektet är inte något som Socialstyrelsen ligger bakom, och kan inte återfinnas på deras webbplats. HET-projektet är ett gemensamt lobbyprojekt från de elallergiska och amalgamsjuka. HET är en förkortning av "Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade" och utmynnade i en önskelista om "behandlingsförslag som de två förbunden gemensamt överlämnar till Socialstyrelsen och de olika landstingen. Föreslagen behandling grundas främst på medlemmarnas egna erfarenheter".

Anders Mårtensson från vänsterpartiet fortsatte i samma spår och hävdade att "decennier av forskning visat på att mikrovågsstrålning leder till ångest, depression, ADHD och så vidare". Mårtensson refererade som ett särskilt illavarslande tecken att tyska forskare funnit att barn som utsatts för mobilstrålning fått en minskad halt av fenyletylamin. Läser man den artikeln blir man inte imponerad.

"Flera undersökningar visar också att de ungdomar som använder mobilen mest har ökad risk för psykisk ohälsa. Närboende till mobilmaster har koncentrationsproblem och sömnproblem." Häromdagen kom en ny internationell rapport,  Bioinitiativ-rapporten om forskningen på området "Slutsatsen är att effekterna av strålning nu är fullt klarlagda. Forskningen har entydigt visat att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör bland ungdomar som löper de högsta riskerna".

Den alarmistiska Bioinitiativ-rapporten 2.0 får jag anledning att återkomma till i en senare blogg. Men först skall vi se på hur diskussionen om elöverkänslighet gick i riksdagen nyligen. Där var det inte vänstern som utmärkte sig negativt, utan ett annat parti - kan ni gissa vilket?

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev