Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Vårdanställd och expert på legala frågor?

Publicerad: 10 december 2018, 12:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Som jurist inom hälso- och sjukvården slås jag ofta av hur höga krav lagstiftaren ibland ställer på vårdanställdas juridiska kompetens. Det är inte tillräckligt att ni som arbetar inom vården ska behärska svåra medicinska avvägningar, ni förväntas också i viss utsträckning besitta relativt långtgående färdigheter i legala bedömningar. Bedömningar som ni måste göra under den press som den praktiska situationen kräver men som inte alltid är självklara för oss jurister ens när vi i lugn och ro får sitta och knäcka på dem på kammaren.

Regelverket är snårigt och tillämpningsproblem uppstår ofta då ingen situation är den andra exakt lik. Det kan till exempel handla om huruvida en viss patient kan anses ha gett tillräckligt tydligt uttryck för sin inställning till en viss vårdåtgärd, eller lämnat sitt samtycke till att en uppgift ur journalen lämnas till någon utomstående. Det kan vara fråga om att bedöma ett barns mognadsgrad och vilket integritetsskydd barnet i så fall ska ha i förhållande till sina föräldrar. Eller att bedöma om ett utlämnande kan innebära ”men” för patienten, ett förhållandevis svårfångat begrepp även för en jurist.

Genom att peka på en viss yrkeskategori för utförandet av olika uppgifter indikerar lagstiftaren vem som anses bäst skickad att göra en viss bedömning. Även om något kan tyckas vara en rent legal fråga är avsikten inte att den ska överlämnas åt en jurist. Det är ni, i er relation till patienten, som sitter på ”nycklarna” till de omständigheter som behövs för en korrekt bedömning.  Juristens roll, däremot, är att efter bästa förmåga bistå beslutsfattaren genom att tydliggöra ramarna för beslutet, vilka avvägningar som måste göras innan beslutet fattas och vilka risker som måste beaktas.  Ett inte alltid helt lätt men ofta väldigt givande och berikande samarbete, som förutsätter lyhördhet och respekt för varandras kompetenser och yrkesfärdigheter.

Vård- och omsorgsområdet ger upphov till mycket spännande juridik och spänner över fler rättsområden än något annat område jag kan komma på; integritets- och dataskydd, offentlighet och sekretess, immaterialrätt och patentfrågor, ansvars- och ersättningsfrågor, upphandling och avtalsfrågor för att bara nämna några. Oavsett vad frågan rör är det ofta en förutsättning att som jurist förstå kontexten, vilket i sin tur förutsätter ett visst mått av nyfikenhet på den praktiska verkligheten och vårdens vardag. I mina kontakter med framför allt vårdpersonal möts jag ofta av motsvarande nyfikenhet för legala frågor och det juridiska regelverket. Jag upplever ofta en önskan att förstå och en iver att resonera kring olika scenarier, vilket  inte bara gör jobbet så mycket roligare utan också underlättar samarbetet i det enskilda beslutet och förbättrar kvaliteten på den avvägning som ska göras. I förlängningen bidrar det också – enligt min mening – till en bättre vård.

KARIN ENGSTRÖM

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News