Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag27.02.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Gästkrönika

Vårdkrisen och dess lösning på fem minuter

Publicerad: 16 Mars 2018, 13:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Det är snart val. Folk och inte minst politiker behöver inse faktum! Jag har försökt göra det så lätt och kortfattat som möjligt. Man har mycket åsikter om sjukvården och jag tycker ofta problemet görs mer komplicerat än vad det egentligen är.

Vårdkrisen är inget mysterium. Den handlar om sjuksköterskeflykt (inte brist) vilken i sin tur beror på:

Landstingets lönepolitik. Allt snack om arbetsmiljö och arbetsvillkor i all ära, men först och främst handlar det om sjuksköterskornas löner. Låt ingen intala dig något annat! Alla undersökningar pekar mot att det i första hand är lön som det handlar om för sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna är många och höjer man lönerna för en så måste man höja lönerna för alla. Av framför allt politiska skäl är det för landstingen det absolut viktigaste att hålla budget. Därför försöker man med alla möjliga medel hålla tillbaka löneutveckling för sjuksköterskor. I Stockholm har man till exempel stått bakom bildandet av lönekarteller där en arbetsgivare inom landstinget inte tillåts bjuda över en annan  i hopp om att hålla löneutvecklingen tillbaka. Detta har endast slagit tillbaka mot landstinget då man samtidigt öppnat upp för en privat marknad dit sjuksköterskorna flyr på grund av bättre löner och arbetsvillkor vilket tar oss till nästa punkt.

Privatiseringar: Genom att vårda framför allt friska/friskare patientgrupper än landstinget gör, kan privata aktörer generera fler vårdtillfällen och maximera sina intäkter. Med dessa intäkter har man råd att erbjuda bättre löner till sjuksköterskor. Cheferna inom landstinget tillåts inte konkurrera med de privata vårdgivarna om lönerna varför sjuksköterskorna försvinner. Dessutom bidrar vinstmaximeringen och skatteflykten till att det cirkulerar mindre pengar till sjukvård inom det offentliga. Sjukvården blir också orättvis då det framför allt är socioekonimiskt starkare  grupper som drar fördelar av vårdvalet och har privata sjukförsäkringar.

Bemanningsföretag: Man kan bevara status quo. Man behöver inte göra något åt lönerna eller arbetsförhållanden. Man undviker det totala sammanbrottet med hjälp av tillfällig personal. Trots allt snack om hur mycket bemanningspersonal kostar är det endast en bråkdel av vad det hade kostat att höja alla sjuksköterskornas löner. De som styr är inte dumma och kan enkel matematik. Detta är en medveten taktik för att slippa höja löner. Dessutom splittrar bemanningsföretagen arbetsstyrkan och hindrar facklig organisering.

Lösningen:

Ge klinikerna inom landstinget möjlighet att konkurrera med varandra och med det privata avseende lönerna i rekryteringen av sjuksköterskorna. Detta skapar lön efter behov vilket är precis vad som har gällt för läkare i alla år. Till exempel tjänar en psykiater ibland det dubbla jämfört med en kirurg eftersom det är svårt att locka läkare till psykiatrin. Varför tillåts inte samma princip för sjuksköterskor inom exempelvis tungt belastade sjukhusavdelningar? Har man varit med och skapat en privat marknad för vårdpersonal får man också vara beredd att ta konsekvenserna för den!

Ja, de offentliga utgifterna skulle förmodligen i takt med sjuksköterskornas löner skjuta höjden! Men dagens kris visar att vi i landstinget inte längre har råd att hålla tillbaka på lönerna. Slopa ROT/RUT, inför arvsskatt eller förmögenhetsskatt och lägg dem på sjuksköterskornas löner i det offentliga. Och nej, du som läser detta tillhör med största sannolikhet inte den minoritet som skulle drabbas av arvsskatt eller förmögenhetsskatt. Någonstans måste man bara bestämma sig för att vår hälsa ska få kosta vad den kosta vill!

Eller (men tyvärr omöjligt med dagens opinion)

Förbjud genom lag privata vårdgivare och bemanningsföretag. Sjuksköterskorna kommer på så sätt vara tvungna att jobba i det offentliga. Genom stor och sammanhållen arbetsstyrka kommer det då genom facklig kamp vara möjligt att realisera bättre arbetsvillkor.

Några andra långsiktiga alternativ existerar inte och handlar endast om ren desperation.

Det som definitivt inte kommer lösa krisen är:

■ Ytterligare byråkratiska institutioner att förhålla sig till; såsom Regionalt cancercentrum med standardiserade vårdförlopp etcetera
■ Vårdgarantier
■ Managementkonsulter, omorganiseringar och värdebaserad vård
■ Effektiviseringar; det går inte att effektivisera bort sjuksköterskornas usla löner

Vad du kan göra:

Kom på manifestationer, demonstrationer och aktioner. Skriv under upprop och skicka in insändare och debattartiklar till tidningar.

Jag är inte vänsterpartist och vill inte på något sätt göra reklam för politiker eftersom jag anser att politiker i första hand är ute efter makt och personlig framgång. Men sett till partiernas program så är Vänsterpartiet det parti som erbjuder den bästa lösningen på vårdkrisen. Så bryr du dig om sjukvården så borde du rösta rött i det kommande valet. Gör det för din egen hälsa om inget annat! Sverigedemokraterna presenterar sig som sjukvårdspartiet men hävdar bestämt att privata vårdgivare inte är problemet vilket är långt ifrån sanningen! Alliansen behöver jag inte ens nämna. Eländet de har skapat i Stockholm talar för sig själv. Miljöpartiet och Socialdemokraterna är bättre men har orsakat minst lika stora problem i andra delar av landet där de håller majoritet.

Om man ska tänka som en sverigedemokrat, vara cynisk och minimera människors lidande kan man ju såklart också tänka sig att ett begränsat flyktingmottagande och minskat integrationsarbete kan hjälpa till att finansiera sjuksköterskornas löner. Men vem ska då arbeta på våra sjukhus och ta hand om våra patienter? På mitt sjukhus hade det i alla fall aldrig fungerat utan alla flyktingar eller deras barn (jag själv).

DARIUS BARIMANI

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev