Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Varför avslutar egentligen Stockholm avtalet med Vidarkliniken?

Publicerad: 3 juli 2016, 08:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Stockholms Läns Landsting har flera olika vårdavtal med Vidarkliniken, men de kommer snart bli färre eftersom landstingsråd Anna Starbrink meddelat att de inte kommer förlänga det avtal som handlar om ”rehabilitering och behandling med integrativmedicinska inslag”. Skälen till att SLL inte längre vill köpa denna vård anges vara flera, låt oss se på dem i tur och ordning.

Anna Nergårdh, chefläkaren i SLL, hävdar att vårdutbudet för rehabilitering av de aktuella patientgrupperna har blivit så mycket större på senare tid. ”Det finns alltså gott om vårdgivare som kan erbjuda de här patienterna god vård. Därför anser vi inte att det är nödvändigt att ytterligare förlänga avtalet”. Om detta stämmer med verkligheten kan jag inte bedöma, kanske har Stockholm kortare köer än vad vården har där jag jobbar.

Nästa argument är de extrema brister som ses i Vidarklinikens journalföring. Konsultfirman Helseplan har tillsammans med två läkarexperter inom rehab och en sjukgymnast gått igenom 30 slumpvis utvalda journaler från Vidarkliniken och funnit dem minst sagt sparsamma. I slutenvården görs inga daganteckningar av läkare, och i klinikens öppenvård verkar det sällan föras journal överhuvud taget. För tre av fyra öppenvårdsbesök saknas helt journalanteckning, i strid med patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter om journalföring. Fyra av fem öppenvårdspatienter har inte ens någon angiven diagnos.

Men det är det tredje argumentet som Anna Starbrink för fram som gör mig lite konfunderad. ”Patienter ska kunna lita på att landstingets sjukvård är baserad på vetenskap.” Fast i det avtal som gällt har landstinget medvetet beställt en vård med janusansikte, man vill ha både skolmedicin och alternativmedicin. Så här står det: ”Målet är att för länets befolkning säkerställa tillgången till komplementära och alternativa rehabiliterings- och behandlingsmetoder med antroposofisk inriktning. Dessa ska integreras med den traditionella skolmedicinen.”

Hur ”integrerar” man homeopatiska injektioner i vetenskapsbaserad vård? Hur kan någon tro att metallfärgljusterapi går att förstå i ett skolmedicinskt paradigm? Här verkar inte beställaren ha tänkt igenom vad det är man vill ha, och Vidarkliniken har onekligen levererat antroposofisk vård. Någon integrering har väl inte skett från Vidarklinikens sida, men de har i regel inte rört patienternas skolmedicinska läkemedel utan låtit sådan behandling fortgå. Igen skugga skall dock falla på Anna Starbrink, det har varit miljöpartiet som jobbat för att lägga skattepengar på alternativmedicin, och Filippa Reinfeldt lät det fortgå. Starbrink är nog den av våra politiker som tydligast tagit ställning för att vården skall vara evidensbaserad.

Den spännande frågan är nu vad som kommer ske med Vidarklinikens övriga avtal. Avtalen med Sörmland och Västra Götaland är på väg att löpa ut. Avtalet med Östergötland skall tydligen förlängas i ett eller två år, och avtalet med Skåne gäller till 2019. Trots rödgrönt styre finns i Skåne politisk majoritet (alliansen + SD) för att inte förlänga avtalet och moderaterna i Skåne kräver nu en medicinsk revision för att sedan ta ställning till om avtalet bör rivas upp.

Lika intressant blir att se om Stockholm kommer göra fler revisioner och journalgranskningar. SLL har nämligen fortsatt avtal med Vidarkliniken om rehabilitering av cancerpatienter och Vidar Vårdcentral är en del av den skattefinansierade husläkarvården. Från en källa med god insyn har jag fått information om att det fortsatt ordineras en hel del märkliga saker på denna vårdcentral.

Vidarkliniken har på sin sida köpt en ”oberoende revisionsrapport” från Ernst & Young, och den lär vara mer positiv än SLL-rapporten från Helseplan. Om Vidarklinikens rapport blir offentlig återkommer jag med ett referat av den. Rapporten som SLL beställde har redan lagts ut på nätet, och Anna Starbrink länkar till den från sin blogg.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev