Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Världens mest integrerade region – från ”fiasko” till framtida krisberedskapszon

Publicerad: 3 september 2020, 10:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Efter en intensiv vår har vi nog de flesta nått ett visst mått av corona-utmattning och avtrubbning, men pandemin är inte över även om den akuta fasen passerat i Europa och vi ser tendenser till en andra våg i flera länder. Så något facit på vilket land som agerat rätt eller fel finns inte att få, även om medierapporteringen och även politiker gett sig in i en landskamps-retorik.

Kanske är det mitt yrkesval som gjort att jag reagerat på den ökade tävlingsanda och agitation som uppkommit mellan de nordiska länderna, eller så är det dissonansen mot Nordiska Ministerrådets vision för 2030 om världens mest hållbara och integrerade region, vilket förankrats med alla statsministrarna. Även om det centrala temat för visionen är kring hållbarhetsfrågor, så har man även lyft samarbete inom vård- och äldreomsorg, den tidigare svenska minister Bo Könberg har även publicerat en oberoende rapport om nordiskt hälsosamarbete som presenterades för Ministerrådet redan 2014, punkt 11 “Utöka mandatet för samarbete inom hälsoberedskapsområdet” den sk. Svalbardsgruppen.

Det var mot denna bakgrund som Ministerrådet skickade ett brev till statsministrarna om vikten att samarbeta mera i kristider när coronakrisen var ett faktum i april 2020. Brevet hänvisade till den strategi för samhällssäkerhet som antogs hösten innan, med bland annat samordnade insatser för att ”säkra tillgången till viktig medicin och annan hälsoutrustning”.

Facit från den akuta delen av coronakrisen är att detta samarbete varit otillräckligt vilket lyftes upp av samtliga nordiska talare på en workshop på temat. Medan dialog förekommit och kanalerna hållits öppna har man i land efter land tagit fram egna lösningar inom digitala informationsplattformar, självskattningsprogram, spårningsprogram, appar och testningsupplägg. Inte ens i det samhällskritiska området kring medicin och skyddsutrustning har gemensamma inköp och upphandlingar gjorts. Norden som globalt ses som ett föredöme och skulle förväntats kunna koordinera både en tydlig intranordisk respons och internationellt hjälparbete för de länder med sämre rustade sjukvårdssystem och resursbrist, visade upp symtom på egna systemlåsningar och spartanska förhållanden.

En viktig fråga för coronakommissionen borde därför också vara vilken roll det nordiska samarbetet haft för hantering av krisen?

För medan media gärna velat skapa konfliktytor har de facto dialogen på olika nivåer inklusive statsministernivå varit täta, och konsulärt samarbete för att få hem strandade resenärer har skett. Det har identifierats gränshinder och även förts diskussioner om behovet av ömsesidig hjälp (hälsoberedskapsberedskapsgruppen) och gemensamma upphandlingar av skyddsutrustning, vilket framgår i det skriftliga spörsmålet till talmannen.

Emedan den täta dialogen måste ses som ett bevis på våra nära och varma band så är avsaknaden av konkreta handlingar som visar på samarbetet bekymrande. Den ovan nämnda Svalbardsgruppen borde rimligtvis getts en större mandat i krishanteringen även i den akuta fasen, även om nytta för kommande vaccin-inköp och produktion också är av gemensamt värde.

Istället för att avkräva makthavarna ett konkret exempel på vad det nordiska samarbetet resulterat i, förutom tätt informationsutbyte och den pan-nordiska kraftsamling av privata aktörer, så önskar jag att man hörsammar Nordiska ministeriets förslag om att inrättas en oberoende nordisk krisberedskapskommission, så att vi när nästa pandemi kommer står beredda och bättre rustade både för våra egna medborgares skull och för att ta ansvar för världshälsan.

Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

- Winston Churchill

NIMA JOKILAAKSO

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev