Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Västra Götaland upphandlar ovetenskaplig privatvård för CFS

Publicerad: 23 oktober 2014, 06:16

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Min arbetsgivare har åter upphandlat diagnostik och vård för patienter som misstänks ha kroniskt trötthetssyndrom, CFS, (och/eller fibromyalgi). Avtalet omfattar drygt 20 miljoner kronor, om VGR väljer att utnyttja den option som förlänger det tvååriga avtalet med ytterligare två år. Inte så stora pengar, men min kritik mot avtalet gäller i första hand principen. Varför upphandlar regionen inte i stället den sorts vård som vid CFS har bäst vetenskapligt stöd?

De behandlingar som sedan starten 1998 givits vid Gottfries Clinic AB har inte varit baserade på kognitiv terapi eller gradvis träning, som är de interventioner som i den stora brittiska PACE-studien visats ha viss effekt. Det är de behandlingarna som har vetenskapligt stöd, enligt bedömningen av bland annat Norges motsvarighet till SBU. I stället har Gottfries klinik behandlat patienterna med stafylokockvaccin, så länge detta gamla vaccin tillverkades, och i senare tid har man gått över till att ge stora doser vitamin B12 i injektion.

Orsaken till att just denna klinik satsade på en världsunik behandling med stafylokocktoxoid var att Carl-Gerhard Gottfries själv drabbades av ett postinfektiöst trötthetstillstånd efter en svår influensa."När influensan Asiaten härjade 1960 vad det många som insjuknade utan att blir riktigt bra efteråt, jag var en av dem, jag var då ung psykiatriker. Eftersom man då i högre utsträckning vaccinerade gjorde jag experiment på mig själv. Jag sprutade in stafylokockvaccin och blev bättre."

I en färsk intervju som ligger ute på nätet berättar Gottfries att han själv, sedan 50 år tillbaka, varje månad tar en dos av detta gamla vaccin och fortsätter med det än i dag. Han behandlade kring 1960 en mängd oförklarligt kroniskt trötta patienter på samma sätt ända tills hans dåvarande överläkare satte stopp för det.

Efter att Gottfries gick i pension 1992 började han som professor emeritus åter behandla patienter med stafylokockvaccinet Staphypan och ansåg sig se goda resultat i en mindre och en lite större placebokontrollerad studie. På grund av de lokala biverkningarna av aktivt vaccin tänker jag att det nog inte var så svårt att se igenom blindningen och ana vilka patienter som bara fick sterilt vatten insprutat. Några uppföljande studier av detta vaccin mot CFS känner jag inte till, och ingen annan forskargrupp i världen verkar bygga vidare på vaccinresultaten från Mölndal.

Gottfries och Göteborgs Universitet sökte i alla fall patent på kombinationen av vaccin och B12: "... a staphylococcal preparation is administered ... with vitamin B12 and/or folacin ... first 8-10 times during a period of 4-12 weeks when the dose is increased ... then approximately once a week for 5-15 weeks, and finally approximately once a month for a period of 1-10 years." Kliniken hade kring 250 patienter på denna experimentella behandling då det schweiziska företaget Berna år 2005 lade ned tillverkningen av Staphypan.

Personerna kring Gottfries Clinic bildade då ett bolag för nytillverkning av vaccinet. Man hade stora planer. "Gefrix Therapeutics AB is an emerging pharmaceutical company committed to immunomodulation in the treatment of Chronic Fatigue Syndrome and Fibromyalgia. ... developing a novel, well-tolerated and clinically effective treatment ... in collaboration with The Gottfries Clinic, a specialist clinic at the Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden. ... Current plans for the launch of the product in the EU and in the USA allows for a regulatory exclusivity period in the EU and in the USA expiring in 2020." Gefrix upplöstes 2012.

De behandlingar med folat och höga doser B12 i injektion som i dag regelmässigt ges vid Gottfries Clinic har aldrig utvärderats i kontrollerade studier. Denna praxis anmäldes 2013 till Socialstyrelsen/IVO av två distriktsläkare från Trollhättan, och en medicinöverläkare på Sahlgrenska har rapporterat till IVO om sin oro för en patient som var allvarligt påverkad efter att ha fåttt för mycket Tramadol och Stesolid från Gottfries Clinic.

Även allmänläkarna i Trollhättan var skeptiska till behandlingarna med bensodiazepiner och opiater, och jag har personligen hört samma klagomål från en annan distriktsläkare. En psykiatriker i Halland kontaktade IVO och ställde sig frågande till varför patienter utan B12-brist ges stora doser B12 i injektion. Han kritiserade också att patienter med psykiatriska sjukdomar fått fel diagnoser på Gottfries Clinic vilket gav problem i den psykiatriska behandlingen.

I sitt svar till IVO förklarade Gottfries att det inte finns någon specifik behandling vid kroniskt trötthetssyndrom "utan symtomatisk behandling med ex. analgetika och psykofarmaka ges". Vid kliniken anser man att patienter med ME/CFS kan ha B12-brist i hjärnan, och man ordinerar sådan behandling oavsett vad blodprover visar. Gottfries hänvisar till tjeckisk forskning från 1950-talet och påstår (utan referens) att "Stockholms läns landsting och USA:s primärvård har rekommendationen att ge vitamin Bl2 till patienter med ME".

En patient från kliniken berättade i Året Runt: "Först fick jag det [B12] i tablettform, men det hjälpte inte. Så jag fick börja med injek­tioner, först en gång i månaden. Första sprutan var som ett halleluja­ moment! Jag kände: Herregud, ser världen ut så här? Men tyvärr varade inte känslan så länge, jag halkade ner i min trötthet igen. Så jag fick börja ta sprutorna oftare, en gång i veckan. Men effekten var inte särskilt stark då heller, så nu får jag i stället en form av vitaminet som är tio gånger starkare, me­kabalamin [mekobalamin]. Sprutorna får jag en eller två gånger i veckan. Jag har inte känt av några biverkningar alls."

Trots att de som upphandlar denna vård för Västra Götaland vetat om att den bäst dokumenterade behandlingen vid CFS är kognitiv terapi och/eller gradvis träning med sjukgymnast, och trots att man vetat om att Gottfries experimentella behandling med B12 granskas av IVO, så lade man ut en anbudsförfrågan skräddarsydd för Gottfries, och mycket riktigt sökte ingen annan vårdgivare om att få detta kontrakt.

VGR har i det nya kontraktet skrivit in att "Verksamheten ska bedrivas så att kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård tillämpas. Vården ska främja hälsoutveckling och bygga på beprövad erfarenhet och bästa tillgängliga evidens." Såvida inte Gottfries Clinic ändrar behandlingsmetoder så lär inte denna passus uppfyllas. Varför handlar min arbetsgivare så ovetenskapligt och orationellt?

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev