Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

Vidarinstitutet duckar för kritiken

Publicerad: 19 juni 2014, 07:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Min bloggkollega Mats Reimer skrev i veckan en kritisk replik på en debattartikel i Länstidningen Södertälje där Waldorfläraren och riksdagsledamoten Mats Pertoft (MP) uppmanade till mer forskning på alternativa metoder och dess helhetssyn. Pertofts entusiasm härleddes till en registerstudie där förskrivningen av smärtstillande läkemedel minskat hos smärtpatienter som vårdats i antroposofisk anda på Vidarkliniken. Också jag kritiserade Pertofts inlägg och då framförallt sammankopplandet mellan en ”helhetssyn” och alternativa metoder.

Mats Reimers replik bestod av flertalet invändningar gentemot studiens upplägg, sammanfattat nedan:

■ Förbrukningen av smärtstillande verkar märkligt låg hos dessa smärtpatienter, i genomsnitt bara 3-4 dygnsdoser på recept per månad. Förbrukningen av psykofarmaka var dubbelt så stor.
■ Sannolikt har patienterna köpt smärtstillande utan recept, men hur mycket vet inte forskarna.
■ Forskarna har utgått från patienter som vid utskrivning fått diagnos M79*. Medan alla Vidarklinikens patienter har fått flera veckors rehabilitering vet vi inte hur lång vårdtid kontrollpatienterna fick, förmodligen var en hel del korta vårdtider efter akuta inläggningar.
■ Patientgrupperna verkar även på andra sätt inte jämförbara, bland annat mer cancer men mindre psykiatri i kontrollgruppen.

Vidare har diagnosgruppen M79* alltför stora individuella skillnader för att buntas ihop utan förbehåll. Dessutom är många av diagnoserna ospecifika och således kan patienter med samma diagnos ha helt olika smärttyper med helt olika geneser. Sammantaget är det svårt att veta vad som jämförs med vad och som redan nämnts ställs Vidarklinikens rehabilitering mot oklara vårdåtgärder (inom ett generellt resurssvagt område).

Nu har docent Torkel Falkenberg vid The Integrative Care Science Center skrivit ett inlägg för att kommentera ”synpunkterna”. Det är forskare vid detta ”oberoende” center, tidigare med namnet Vidarinstitutet, som ligger bakom studien.

Publiceringen av vår forskningsstudie i PLOS One nyligen föranleder debatt med både positiva och negativa förtecken, här och där. Här kommentarer författagruppen synpunkterna genom docent Torkel Falkenberg.”

Ingen av ovan nämnda betänkligheter berörs i svaret som docent Falkenberg författat. I stället påpekas att ”några statistiskt signifikanta skillnader i läkemedelsförskrivning mellan grupperna vid baslinjen, vare sig för smärtstillande- eller för andra granskade läkemedelsgrupper” samt de redan påtalade skillnaderna i förskrivningen över tid. Vilket inte spelar någon roll om grupperna inte är jämförbara.

Falkenberg skriver att han talar för alla artikelförfattare, men (minst) en av medförfattarna hade inte tillfrågats och denne är mer öppen för att på allvar diskutera studiens brister (personligt meddelande från Mats Reimer). Inte heller i anslutning till originalartikeln i PLOS One har man velat kommentera bristerna i studien. (Hittills endast ett undvikande svar från Tobias Sundberg).

En alternativ sammanfattning av studien skulle krasst lika gärna kunna vara: tre veckors antroposofisk vård verkar inte minska smärtpatienters förbrukning av psykofarmaka (om man jämför halvåret före och efter inläggning). Till skillnad från smärtstillande kan sådan medicin inte fås utan förskrivning, så denna slutsats torde vara mer robust än den som författarna valde att föra fram.

Men, oavsett studiens resultat kvarstår faktumet att Vidarklinikens ”intergrative care” baseras på Rudolf Steiners ockulta uppenbarelser som bland annat förkunnar den osmakliga idén att patienter ”väljer sin sjukdom”. Huruvida man anser att Steiners andesyner är en vettig grund för vidare vårdforskning framgår heller inte av Torkel Falkenbergs svar.

Tack för ordet!

HANNA BRUS

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev