Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag02.12.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Gästkrönika

Vill Vidarkliniken vara med och utrota barnförlamning?

Publicerad: 1 September 2008, 06:43

Det här är en opinionstext

Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.


I tidigare bloggar har jag berört vaccinationsskepsis, som finns i flera varianter, men som är systematisk i den antroposofiska miljön. Jag trodde tidigare att det i stort sett var MPR-vaccinet de antroposofiska föräldrarna tackade nej till, men det visar sig att även de övriga rutinvaccinerna sällan ges till de barn som är inskrivna vid Vidarklinikens BVC.

I bench-marking mellan olika barnavårdscentraler i Stockholm sticker Vidarklinikens BVC ut som ingen annan. Dels positivt då de har de högsta amningssiffrorna och den lägsta andelen rökande mödrar. Dels negativt, och det även på områden som inte handlar om vaccin.

Om vi börjar med vaccinerna är det mycket få barn på denna BVC som vaccineras med MPR, bara 4 procent av barnen har fått sprutan vid två års ålder. Men även de andra vaccinerna avböjer man ofta, så att bara var femte barn har fullgott skydd mot stelkramp, difteri och polio.

Vidare har omkring en fjärdedel av barnen vid denna BVC inte genomgått någon utvecklingsbedömning (de milstolpar som normalt bockas av vid 18 månader och 4 år), och tre fjärdedelar har inte genomfört den viktiga språkscreeningen vid 3 år. Tillväxtdata vid 4 år saknades för i snitt fyra av fem barn. (Men bland dem som genomfört vägning och mätning fanns inte en enda överviktig unge).

De siffror för 2007 som redovisats bevisar inte alls att Vidarklinikens BVC gör ett dåligt jobb. Det kan vara så att det bara är journalföring och registrering som brister. Med troligare är detta en selektionseffekt så att de föräldrar som söker sig till Vidarkliniken på förhand är skeptiska till den ordinarie barnhälsovården och därför tackar nej till stora delar av det helt frivilliga utbudet som BVC har.

Så jag är kluven i min inställning till att man har en religiös grupp som skapar sin egen barnhälsovård där de redovisade resultaten är så långt ifrån det som andra BVC uppnår (i regel över 95 procent uppfyllelse av alla måltal jag nämnt ovan). Kan det vara OK att barnen inskrivna vid antroposofernas BVC får en sämre hälsokontroll och mycket sämre förebyggande hälsovård än andra svenska barn?

Det som gör det så svårt att svara på den frågan är att vi inte vet vad alternativet är. En del föräldrar har en helt annan syn på kroppen, hälsan, naturen och livet än den jag har. Om alternativet för dessa icke-mainstream-föräldrar (jag hittar inte något bättre ord) är att tacka nej till all barnhälsovård, då är det ändå bättre att de går till Vidarkliniken och träffar utbildade sjuksköterskor, även om man inte genomför hela det tänkta programmet. Sannolikt är inte alls alla föräldrar vid denna BVC antroposofer. Många har nog valt den för att de på något sätt känner sig mer hemma där, kanske upplever sig mindre ifrågasatta än vid landstingets BVC.

Mässlingen kommer med oregelbundna mellanrum ofelbart att drabba grupper av ovaccinerade. Det tror jag många antroposofer tar med jämnmod. Sveriges senaste polioepidemi drabbade antroposoferna i Järna år 1977 och resulterade i 26 bekräftade smittade och en 2-årig flicka fick förlamning. Och därefter är nog inte inställningen till vaccin mot polio, tetanus och difteri lika negativ bland antroposoferna.

Många av svenskarna uppfattar barnförlamning, polio, som en utdöd sjukdom. Europa, Amerika och Oceanien är förklarade poliofria av WHO. Men polio är inte utrotat ännu, just nu pågår utbrott i Afrika och främre Asien. Och i den globala byn riskerar poliovirus att leta sig tillbaka till våran gata om vaccinationstäckningen skulle sjunka.

I Finland hade under en period poliovaccinet blivit sämre mot en av de serotyper (varianter av poliovirus) som ingår i vaccinet, och mycket riktigt kom just den serotypen tillbaka i Finland 1984-85. Nio personer drabbades av manifest förlamning, men man beräknade att 100 000 varit smittade med subklinisk infektion. Samtidigt kunde poliovirus av samma typ hittas även i Stockholms avloppsvatten.

Det senaste västeuropeiska utbrottet kom 1992 i en calvinistisk holländsk grupp där 71 personer drabbades av polio där två avled och flera fick bestående förlamning. De muslimska provinserna i norra Nigeria är just nu det värst poliodrabbade området i hela världen sedan religiösa ledare avrått från vaccination.

Det är djupt tragiskt att olika religiösa riktningar i oförstånd motarbetar det mål som realistiskt skulle kunna nås redan i min livstid: att polio utrotas för alltid, så som världen gemensamt lyckats utrota smittkopporna. Jag hoppas att Vidarklinikens BVC gör vad de kan för att bidra i denna globala kamp för att göra hela världen fri från barnförlamning.

(Till slut vill jag säga att jag vet att antroposofernas barn äter mycket mindre antibiotika än genomsnittet, och att de har lägre förekomst av allergi. Det är förstås bra, och det pågår forskning för att försöka lista ut varför dessa barn har färre allergier. Men allergi är trots allt ett mindre allvarligt problem än tetanus, difteri och polio.)

MATS REIMER

Det här är en opinionstext

Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev