Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Gästkrönika

WiFi ger cancer? - nya rön i Läkartidningen

Publicerad: 10 oktober 2016, 08:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


När jag bläddrade i Läkartidningen nummer 39 fick jag se en rubrik i avdelningen Nya rön, där författare publicerar autoreferat av artiklar eller avhandlingar. Ökande incidens av tyreoideacancer, sade rubriken – men det är väl ingen nyhet? Däremot skulle det vara en nyhet om ökningen av diagnosen kunde skyllas på WiFi och mobiltelefoni, vilket författarna föreslår.

Artikeln i LT avslutas med: ”Något som borde undersökas vidare är radiofrekvent strålning, som har visats kunna påverka hormonproduktion och celler i tyreoidea. Radiofrekvent strålning klassades 2011 som möjligen cancerframkallande, enligt klass 2B, av IARC (International Agency for Research on Cancer) vid WHO.”

Vi lever allt längre. Detta beror i huvudsak på att vi inte längre dör lika tidigt i stroke eller hjärtinfarkt, medan åldersspecifik dödlighet i cancer tyvärr är rätt stabil. Att cancerfallen blir allt fler förklaras dels av att högre ålder är den viktigaste riskfaktorn för de flesta tumörsjukdomar, dels av överdiagnostik där mer eller mindre systematisk screening hittar även sådan cancer oupptäckt inte skulle skadat personen. Både prostatacancer och bröstcancer är, vad jag förstår, tumörer som man oftast dör med och inte av. Och än mer så vid cancer i sköldkörteln.

När moderna avbildningsmetoder hittar allt fler små knölar i tyroidea, som vid biopsi inte kan skiljas från aggressiv cancer, då stiger incidensen kraftigt. Men eftersom mortaliteten inte påverkats verkar de flesta bedömare vara överens om att detta är en skenbar ökning av tyroideacancer, som man kan välja att se antingen som överdiagnostik eller ett minskat mörkertal.

Det finns många vetenskapliga arbeten som kommer till denna konklusion. Till exempel i Jama 2006: ”As diagnostic techniques for thyroid cancer have become more sensitive, particularly with the advent of ultrasound and fine-needle aspiration, it has become possible to detect this subclinical reservoir.”

En av de senaste genomgångarna, av hur denna fabricerade ”epidemi” av tyroideacancer sprider sig i olika länder, publicerades i somras i NEJM. Worldwide Thyroid-Cancer Epidemic? The Increasing Impact of Overdiagnosis: ”Dramatic increases have been seen over recent decades in the reported incidence of thyroid cancer, but owing to new modes of screening, hundreds of thousands of cases may be overdiagnoses — diagnosis of tumors that would not, if left alone, result in symptoms or death.”

Men vilka är det som i Läkartidningen förvånas över att denna cancertyp synes bli vanligare i Norden (även om det ses betydligt större ökning i land som screenar mer aktivt)? Författarna till artikeln Increasing incidence of thyroid cancer in the Nordic countries with main focus on Swedish data brukar även i andra sammanhang varna för befarande hälsoeffekter av mobilstrålning, och man kan misstänka att de redan innan de sökte data till sin studie visste att tyroideacancer ökar i Norden liksom i andra länder med modern sjukvård.

Det var allmänmedicinaren Lena Hedendahl som rapporterade i LT om den artikel hon var medförfattare på. Några veckor efter publiceringen på LT-webben framträdde hon i Östersund, inbjuden av Elöverkänsligas förening i Jämtlands län i samarbete med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. Föreläsningens titel var Är mobilerna en hälsorisk? Det har Lena Hedendahl varit övertygad om i åratal.

Artikeln i BMC Cancer har Hedendahl skrivit tillsammans med bland annat professor Lennart Hardell, som av Svenska Dagbladets medicinreporter givits epitetet ”svensk mästare i cancerlarm”. Deras publikation ägnar knappt 1000 tecken till möjligheten av överdiagnostik och sedan 8400 tecken till författarnas favoritteori om moblistrålning.

Ingen av författarna har angivit jäv. Det kan man tycka att i varje fall den finske medförfattaren kunde ha gjort då han verkar vara engagerad olika företag som kommersialiserar rädslan för radiofrekvent strålning (wirelesstechsafety.com - sateilykontrolli.fi - wirelesseducation.org).

Den som vill följa med på vad som publiceras om medicinska risker med elektromagnetiska fält lär få mer balanserad information via Strålskyddsmyndighetens årliga genomgång av den senaste forskningen. I den senaste nämns faktiskt en större kohortstudie studie som tittat på tyroideacancer och användning av elektriska värmefiltar. Inget samband sågs.

MATS REIMER

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev