Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Krönika

Petra Hedbom: Dags för ett nytt register

Publicerad: 12 mars 2020, 09:52

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


”En central utmaning är avsaknaden av data över använda volymer, samt priser och kostnader för diabeteshjälpmedel”. Så skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i en färsk rapport. Tanken med rapporten, se artikel, var att få en bild av hur landets regioner upphandlar och tillhandahåller hjälpmedel som insulinpumpar till patienter med diabetes. Författarna hade hoppats på att kunna jämföra hur mycket pengar som läggs ner på olika håll i landet.

Men de gick bet. Trots att medicintekniska hjälpmedel som insulinpumpar och blodsockermätare upphandlas i stor utsträckning så saknas det jämförbara register. Den stora stötestenen är inte själva pumparna eller mätarna, för där finns det bra data. Det är tillbehör som slangar, kanyler och kopplingar som i analysen blivit ett svart hål, trots att de enligt TLV utgör en tredjedel av de totala kostnaderna för diabeteshjälpmedel.

Från TLV är man tydlig med att sådana uppgifter är en förutsättning för att kunna följa upp och utvärdera tekniken. Eftersom utvecklingen går snabbt framåt och medicintekniska framsteg har lett till stora förbättringar för många med diabetes, är det angeläget att enkelt kunna följa pengarna och att kunna koppla dem till hälsoutfall.

När Dagens Medicin ställde frågan till ett antal regioner om de har möjlighet att koppla användningen av medicintekniska hjälpmedel till patient-utfall svarar flertalet nej, eller att det är ”oklart” om det går. Användningen borde självklart kunna journal-föras på ett strukturerat sätt med enkel överföring till bland annat det kvalitetsregister.

Sedan årsskiftet finns ett medicintekniskt produkt-råd, MPT-rådet, vid Sveriges Kommuner och Regioner, som ska utvärdera just medicintekniska produkter. Men för att de ska kunna göra ett relevant arbete behövs bra underlag, inte minst för befintliga produkter, så att eventuell ny nytta kan beräknas.

Nu efterfrågas från flera håll ett samlande nationellt register, även från regionerna själva. Jag hoppas att svårigheterna som TLV identifierat leder fram till ett sådant. På sikt är frågan om inte region-gemensamma upphandlingar, eller till och med nationella sådana, skulle vara effektiva. Inte minst när de 21 regionernas olika upphandlingsprocesser verkar leda till liknande priser i slutänden.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev